intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo hiểm tai nạn con người

Xem 1-20 trên 71 kết quả Bảo hiểm tai nạn con người
 • Tài liệu "Bảo hiểm tai nạn con người 24/24" sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức về mục đích, đối tượng, phạm vi, thời hạn, số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm,...Cùng tham khảo để biết nội dung chi tiết.

  doc11p batnha06 13-05-2010 708 173   Download

 • Bào giảng: Bảo hiểm tai nạn con người nhằm trình bày tổng quan về bảo hiểm tai nạn con người, vị trí bảo hiểm tai nạn con người trong hệ thống bảo hiểm thương mại Việt Nam 2, các loại hình bảo hiểm tai nạn con người chủ yếu, đặc điểm bảo hiểm tai nạn con người. Cùng tham khảo để biết đầy đủ thông tin về loại bảo hiểm này nhé.

  pdf16p bad_12 03-07-2014 154 19   Download

 • Dưới đây là các bước hướng dẫn thủ tục hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên. Tham khảo tài liệu bên dưới sẽ giúp các bạn tiết kiệm được thời gian trong quá trình làm thủ tục.

  pdf4p uu_xichdu 30-11-2010 87 5   Download

 • (BQ) "Cẩm nang bảo hiểm phi nhân thọ - NXB Tài Chính" bao gồm các câu hỏi, câu trả lời xuyên suốt từ Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm, các sản phẩm bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm tai nạn con người phi nhân thọ, giới thiệu thị trường bảo hiểm Việt Nam và các DNBH phi nhân thọ. Cùng tham khảo nhé.

  pdf302p maybay_thaboom 02-07-2010 519 225   Download

 • Trình tự thực hiện: * Trước khi triển khai các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người bổ trợ cho bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm nộp Bộ Tài chính những tài liệu đề nghị phê chuẩn sản phẩm * Bộ Tài chính thẩm tra phê duyệt sản phẩm bảo hiểm: + Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm và sự phù hợp của quy tắc, điều khoản bảo hiểm với các quy định pháp luật hiện hành. Đối với...

  doc3p batrinh 19-08-2009 187 62   Download

 • Bảo hiểm kết hợp con người Nghiệp vụ này được xây dựng trên cơ sở các quy tắc bảo hiểm có liên quan đã được Bộ Tài Chính ban hành là quy tắc bảo hiểm tai nạn con người 24/24 , quy tắc bảo hiểm sinh mạng cá nhân, quy tắc bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật… - Đối tượng tham gia bảo hiểm: Mọi công dân Viêt Nam từ 12 tháng tuổi đến 65 tuổi trừ những người bị thương tật vĩnh viễn 50% trở lên, những người bị bệnh nan y… - Phạm vi...

  pdf11p bichtram8510 05-05-2011 152 33   Download

 • Do đó khi xác minh hồ sơ, cán bộ giám định thường phải xuống các cơ sở y tế để kiểm tra lại sự việc. Riêng đối với nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn con người 24/24 và bảo hiểm khách du lịch, với những vụ có nghi ngờ trục lợi bảo hiểm, giám định viên phải liên hệ với bên cảnh sát giao thông làm rõ bản tường trình tai nạn trước khi đến xác minh tại bệnh viện. Trong những trường hợp thiệt hại nặng nề (bảo hiểm khách du lịch) khi có thông báo, cán bộ...

  pdf15p ttcao4 20-08-2011 123 9   Download

 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẢO HIỂM Mẫu số 1 - MGBH (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) - Tên doanh nghiệp: Số hợp đồng bảo hiểm thu xếp Trong kỳ Sản phẩm bảo hiểm Trong nước (1) I. Bảo hiểm sức khỏe 1. Bảo hiểm tai nạn con người 2. Bảo hiểm y tế 3. Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ II. Bảo hiểm phi nhân thọ 1. Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại 2. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển 3. Bảo hiểm hàng không 4. Bảo hiểm xe...

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 69 3   Download

 • BÁO CÁO THAM GIA HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẢO HIỂM QUA BIÊN GIỚI Tên doanh Loại hình nghiệp vụ/ hợp đồng bảo hiểm I. Bảo hiểm sức khỏe 1. Bảo hiểm tai nạn con người Cộng (1) 2. Bảo hiểm y tế 3. Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ Tổng cộng I = [(1) + (2) + (3)] II. Bảo hiểm phi nhân thọ 1. Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại 2. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển 3. Bảo hiểm hàng không 4. Bảo hiểm xe cơ giới ...

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 74 3   Download

 • - Bảo hiểm nông nghiệp - Bảo hiểm tai nạn hành khách đi lại trên các phương tiện vận tải - Bảo hiểm con người - Bảo hiểm du lịch - Bảo hiểm học sinh Một số loại hình bảo hiểm khác Nhằm đảm bảo khả năng bồi thường cho khách hàng và năng lực nhận bảo hiểm cho các dự án đầu tư lớn, hiện nay BVHN thông qua Bảo Việt đã quan hệ với nhiều công ty tái bảo hiểm , các công ty giám định, điều tra tổn thất có uy tín trên toàn thế giới như...

  pdf9p bichtram8510 05-05-2011 171 50   Download

 • Hợp đồng bảo hiểm tham gia hai rủi ro chính (bảo hiểm sinh mạng và bảo hiểm tai nạn) và hợp đồng bảo hiểm tham gia bảo hiểm kết hợp con người AB. Để thấy rõ hơn việc tính toán bồi thường có thể nhầm lẫn như thế nào ta hãy phân tích một số ví dụ cụ thể sau: Ví dụ 1: Năm 2003 đơn vị D tham gia bảo hiểm tại PJICO cho 200 cán bộ công nhân viên (độ tuổi trung bình là 28) hợp đồng bảo hiểm con người với cả 3 loại hình bảo...

  pdf11p bichtram8510 05-05-2011 122 24   Download

 • Quyết định số 391-TC/BH về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm tai nạn con người do Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p ngankhanh 10-10-2009 104 6   Download

 • Điều 1: Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (gọi tắt là PJICO) nhận bảo hiểm những tai nạn gây ra thiệt hại về thân thể đối với học sinh đang theo học tại các trường: Nhà trẻ - mẫu giáo, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và học sinh học nghề (sau đây gọi là Người được bảo hiểm) Điều 2: Quy định: Đối với học sinh khối nhà trẻ, mẫu giáo, học sinh phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, người thừa hưởng tiền là cha, mẹ, người nuôi dưỡng...

  doc11p luongle09 20-06-2013 97 6   Download

 • Quyết định số 1454-BH/QĐ/CN/91 về việc ban hành Điều khoản bảo hiểm tai nạn con người theo chỗ ngồi trên xe xơ giới do tổng Giám đốc Công ty bảo hiểm Việt nam ban hành

  pdf3p ngankhanh 10-10-2009 70 4   Download

 • BÁO CÁO CHI TIẾT TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài: Mẫu số 5A - PNT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) Đơn vị: triệu đồng STT (1) A 1 2 3 B 1 2 3 4 Nghiệp vụ bảo hiểm (2) Bảo hiểm sức khỏe Bảo hiểm tai nạn con người Bảo hiểm y tế Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo hiểm Phi nhân thọ Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại Bảo hiểm hàng hóa vận...

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 177 4   Download

 • Bảo hiểm tai nạn con người kết hợp 03 điều kiện : A, B,C - Bảo hiểm toàn diện học sinh - Bảo hiểm cho người đình sản - Bảo hiểm xây dựng lắp đặt - Bảo hiểm hoả hoạn và rủi ro đặc biệt - Bảo hiểm trách nhiệm của người sử dụng lao động - Các loại bảo hiểm khác. Tóm lại: Mọi nhu cầu bảo hiểm của các tầng lớp dân cư, các thành phần kinh tế, các chủ đầu tư nước ngoài đề được Bảo Việt Phú Thọ đáp ứng bằng các hình thức bảo...

  pdf8p ttcao1 01-08-2011 62 3   Download

 • BÁO CÁO TỔNG HỢP DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ - Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài........... - Báo cáo quý (năm): Mẫu số 5B - PNT (Ban hành kèm theoThông t số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chín Dự phòng phí chưa được hưởng STT A 1 2 3 B 1 2 3 4 Nghiệp vụ bảo hiểm Đầu kỳ Bảo hiểm sức khỏe Bảo hiểm tai nạn con người Bảo hiểm y tế Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo hiểm Phi nhân thọ Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm...

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 74 2   Download

 • Bài giảng Chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp nằm trong chương 3 các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc trình bày các khái niệm cơ bản về tai nạn lao động..Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf48p canon_12 27-03-2014 332 62   Download

 • Bảo hiểm có tính chất cá cược. Bạn phải đánh đổi một số tiền nhỏ cho phí bảo hiểm với khả năng xảy ra tai nạn trong tương lai. Khác biệt lớn nhất giữa bảo hiểm và đánh bạc là người đánh bạc tìm kiếm rủi ro trong nỗ lực để kiếm nhiều tiền hơn còn với người mua bảo hiểm, …

  pdf67p meomeoten 27-05-2013 206 49   Download

 • thu phí Bảo hiểm, thu thập hồ sơ, chi trả tiền Bảo hiểm tới các khách hàng Bảo hiểm tại cơ quan đơn vị mình. Như số cộng tác viên của công ty Bảo hiểm làm đại lý Bảo hiểm của ngành giáo dục đào tạo gần 1.000 người (mỗi trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường trung học chuyên nghiệp khác bố trí 1 người). - Các khối phụ nứ (Bảo hiểm kết hợp với con người); khối Bảo hiểm xã hội (tham gia Bảo hiểm sinh mạng tai nạn)....

  pdf10p bichtram8510 05-05-2011 132 43   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1343 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bảo hiểm tai nạn con người
p_strCode=baohiemtainanconnguoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2