intTypePromotion=1

MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ

Chia sẻ: Mộng Mơ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
75
lượt xem
2
download

MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÁO CÁO TỔNG HỢP DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ - Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài........... - Báo cáo quý (năm): Mẫu số 5B - PNT (Ban hành kèm theoThông t số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chín Dự phòng phí chưa được hưởng STT A 1 2 3 B 1 2 3 4 Nghiệp vụ bảo hiểm Đầu kỳ Bảo hiểm sức khỏe Bảo hiểm tai nạn con người Bảo hiểm y tế Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo hiểm Phi nhân thọ Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ

  1. Mẫu số 5B - PNT (Ban hành kèm theoThông t BÁO CÁO TỔNG HỢP DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chín - Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài........... - Báo cáo quý (năm): ............................... từ ...................... đến ................................................. Đơn vị: triệu đồng Dự phòng phí chưa được Dự phòng bồi thường cho các dao Dự phòng bồi thường hưởng động lớn về tổn thất STT Nghiệp vụ bảo hiểm Tăng (giảm) Cuối Tăng (giảm) Cuối Trích Cuối Chi trong Đầu kỳ Đầu kỳ Đầu kỳ trong kỳ kỳ trong kỳ kỳ trong kỳ kỳ kỳ A Bảo hiểm sức khỏe 1 Bảo hiểm tai nạn con người 2 Bảo hiểm y tế 3 Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe B Bảo hiểm Phi nhân thọ 1 Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại 2 Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển 3 Bảo hiểm hàng không 4 Bảo hiểm xe cơ giới a. Bảo hiểm bắt buộc b. Bảo hiểm tự nguyện 5 Bảo hiểm cháy, nổ a. Bảo hiểm bắt buộc b. Bảo hiểm tự nguyện 6 Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu 7 Bảo hiểm trách nhiệm Trong đó: - Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh 8 Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 9 Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 10 Bảo hiểm nông nghiệp Tổng cộng Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực. ....., Ngày ...... tháng ....... năm ....... Người lập biểu Người đại diện trước pháp luật (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2