intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo hiểm tài sản trong kinh doanh

Xem 1-20 trên 141 kết quả Bảo hiểm tài sản trong kinh doanh
 • Bảo hiểm tài sản là loại hình bảo hiểm. Bài giảng Pháp luật bảo hiểm tài sản trong kinh doanh: Chương 2 do TS.Nguyễn Thị Thủy biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: khái niệm, đặc điểm, các loại hình bảo hiểm tài sản.

  ppt16p thuyanlac321 18-06-2018 93 11   Download

 • Chương 3 trình bày về "Các chuyên đề". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Quy định pháp luật về bồi thường trong bảo hiểm tài sản, vấn đề bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản, chuyển yêu cầu đòi bồi hoàn.

  ppt24p thuyanlac321 18-06-2018 93 11   Download

 • Chương 1 trình bày về "Khái quát chung về bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm và phân loại bảo hiểm thương mại, khái quát chung về hợp đồng bảo hiểm,...

  ppt32p thuyanlac321 18-06-2018 108 10   Download

 • Bài viết "Nhận diện hành vi trục lợi trong bảo hiểm tài sản của ThS.Nguyễn Thị Thủy" sẽ nêu khái niệm trục lợi bảo hiểm tài sản, các hành vi trục lợi trong bảo hiểm tài sản. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của bài viết này nhé.

  pdf9p noel_noel 12-01-2013 119 19   Download

 • "Hợp đồng bảo hiểm tài sản" bên dưới sẽ giới thiệu đến bạn cách trình bày, cũng như nội dung bảo hiểm. Thông qua đó, mẫu hợp đồng này sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian trong quá trình soạn thảo hợp đồng.

  doc3p shopvietnam 13-07-2011 759 123   Download

 • Trục lợi bảo hiểm xuất phát từ hành vi của tổ chức, cá nhân được thực hiện một cách cố ý nhằm thu lợi bất chính. Trục lợi bảo hiểm tài sản là hành vi gian dối nhằm hưởng lợi không chính đáng, không hợp pháp trong quan hệ bảo hiểm tài sản. Trục lợi bảo hiểm là hành vi vi phạm và bị xử phạt theo cơ chế dân sự, hành chính hay hình sự tùy thuộc vào mức độ thiệt hại và hậu quả thiệt hại xảy ra cho con người và xã hội.

  pdf8p manutd1907 01-07-2015 106 12   Download

 • (NB) Để phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bảo hiểm, các quy định về hoạt động bảo hiểm đã được thay đổi và luật hóa. Để phản ánh kịp thời sự thay đổi đó giáo trình bảo hiểm đã được biên soạn gồm 5 chương: Chương 1 Tổng quan về bảo hiểm, chương 2 Bảo hiểm tài sản, chương 3 Bảo hiểm trách nhiệm nhân sự, chương 4 Bảo hiểm con người, chương 5 Bảo hiểm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm rõ được nội dung kiến thức trong từng chương.

  pdf108p thanhpham11 07-03-2014 290 101   Download

 • Những năm gần đơy, cụng cuộc đổi mới của Chớnh phủ với việc chuyển nền kinh tế kế hoạch hoỏ tập trung sang cơ chế thị trường đú mở ra cơ hội kinh doanh, làm ăn lớn cho cỏc nhà đầu tư nước ngoài và gúp phần đẩy nhanh tiến trỡnh tư nhơn hoỏ tại Việt Nam. Một trong những vấn đề đang được cỏc doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế quan tơm là bảo hiểm núi chung và bảo hiểm tài sản núi riờng do vai trũ quan trọng của chỳng trong việc bảo toàn vốn, hỡnh...

  pdf46p maybay_thaboom 02-07-2010 191 80   Download

 • Môn học bảo hiểm trong kinh doanh gồm 3 đơn vị học trình nhằm trang bị cho người học một cách có hệ thống, khoa học, toàn diện các kiến thức nghiệp vụ chủ yếu về bảo hiểm trong kinh doanh trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

  pdf21p five_12 19-03-2014 137 28   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm trong kinh doanh nhằm khái quát về bảo hiểm, các biện pháp đối phó với rủi ro, tác dụng của bảo hiểm, phân loại bảo hiểm, các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm, nhóm các biện pháp tài trợ rủi ro của bảo hiểm kinh doanh.

  pdf43p slow_12 26-06-2014 232 16   Download

 • Mục đích của luận văn là phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống trục lợi bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm tài sản để đề xuất các giải pháp nhằm áp dụng hiệu quả pháp luật cũng như hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

  pdf78p viminnesota2711 08-01-2021 24 5   Download

 • Bảo hiểm là một nhu cầu tất yếu của con người trong việc đối mặt với rủi ro, đó là nguy cơ xảy ra thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng hoặc tài sản. Chính vì vậy, hoạt động kinh doanh bảo hiểm là một ngành dịch vụ phát triển từ lâu ở các quốc gia trên thế giới và ngày càng có vị trí quan trọng trong nền kinh tế. Ở Việt Nam, hoạt động kinh doanh bảo hiểm được điều chỉnh bởi Luật kinh doanh bảo hiểm (LKDBH) được ban hành ngày 9/12/2000 và có hiệu lực từ...

  pdf12p bingo_do 25-05-2010 544 208   Download

 • hiểm” được sử dụng thay thế cho “bồi thường bảo hiểm” trong bảo hiểm thiệt hại. Tuy nhiên trong các nghiệp vụ bảo hiểm con người, các chi phí y tế phát sinh cũng nằm trong phạm vi được bảo hiểm, cho nên thực tế bảo hiểm con người vẫn dựa vào các chi phí thực tế phát sinh để xác định số tiền chi trả và nguyên tắc bồi thường cũng được áp dụng kết hợp trong loại bảo hiểm này. Khác với các bảo hiểm tài sản, trong bảo hiểm con người mỗi một đối tượng bảo hiểm có thể...

  pdf9p bichtram8510 05-05-2011 216 82   Download

 • Những năm gần đây, công cuộc đổi mới của Chính phủ với việc chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường đã mở ra cơ hội kinh doanh, làm ăn lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài và góp phần đẩy nhanh tiến trình tư nhân hoá tại Việt Nam. Một trong những vấn đề đang được các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế quan tâm là bảo hiểm nói chung và bảo hiểm tài sản nói riêng do vai trò quan trọng của chúng trong việc bảo toàn vốn,...

  pdf43p trungtri 23-07-2009 987 263   Download

 • Cùng với nhịp độ phát triển nền kinh tế của đất nước, chúng ta phải không ngừng học tập và phấn đấu để nâng cao sự hiểu biết để hoà nhập chung với sự phát triển không ngừng của đất nước, đặc biệt là sinh viên nói chung và sinh viên kinh tế nói riêng. Hiện nay chúng ta đang trên con đường hội nhập kinh tế thế giới, việc trang bị kiến thức cho sinh viên năm cuối là rất quan trọng. Trong thời gian vừa qua em đã theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng...

  pdf33p chipchip1122 17-03-2013 171 51   Download

 • Vì vậy, bảo hiểm trách nhiệm dân sự cũng được coi là bảo hiểm thiệt hại như bảo hiểm tài sản và cũng áp dụng một số nguyên tắc như: nguyên tắc bồi thường, nguyên tắc thế quyền hợp pháp.

  pdf10p phuochau20 03-06-2011 209 46   Download

 • "Đề tài Đa dạng hóa sản phẩm trong kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp" nêu một số lý luận chung về đa dạng hóa sản phẩm trong kinh doanh của NHTM, thực trạng và trình bày một số giải pháp đa dạng hóa sản phẩm trong kinh doanh của các NHTM Việt Nam. Tham khảo nhé.

  pdf116p acc_12 03-04-2014 252 53   Download

 • Những năm gần đây, công cuộc đổi mới của Chính phủ với việc chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường đã mở ra cơ hội kinh doanh, làm ăn lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài và góp phần đẩy nhanh tiến trình tư nhân hoá tại Việt Nam. Một trong những vấn đề đang được các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế quan tâm là bảo hiểm nói chung và bảo hiểm tài sản nói riêng do vai trò quan trọng của chúng trong việc bảo toàn vốn,...

  pdf37p inspiron1212 04-12-2012 90 19   Download

 • Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p lottexylitol 18-07-2019 29 1   Download

 • Như chúng ta dêu biết,trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cũng như trong hoạt dộng sản xuất kinh doanh,dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa đề phòng nhưng con người vẫn luôn luôn phải đối mặt với nguy cơ rủi ro trong mọi lĩnh vực.

  pdf39p trungtri 23-07-2009 1337 494   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bảo hiểm tài sản trong kinh doanh
p_strCode=baohiemtaisantrongkinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2