intTypePromotion=4
ADSENSE

Bảo hiểm xã hôi Chương 3

Xem 1-20 trên 23 kết quả Bảo hiểm xã hôi Chương 3
 • Bài giảng Bảo hiểm xã hôi - Chương 3: Các chế độ bảo hiểm đối với người lao động trình bày về đối tượng, điều kiện bảo hiểm, thời gian, mức trợ cấp,...của bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện. Mời bạn cùng tham khảo.

  ppt107p benben121 18-10-2014 271 76   Download

 •  Bài giảng "Bảo hiểm xã hội - Chương 3: Các chế độ BHXH đối với người lao động" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp thôi việc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf107p doinhugiobay_08 23-12-2015 120 35   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác thu Bảo hiểm xã hội. Chương 2: Thực trạng công tác thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương thời gian tới.

  pdf110p sansan3 27-05-2018 172 61   Download

 • Tóm tắt luận văn: Hoàn thiện quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum có nội dung gồm 3 chương. Chương 1: cơ sở lý luận về quản lý chi bảo hiểm xã hội, trình bày nội dung quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội. Chương 2: thực trạng quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội tại thành phố Kon Tum. Chương 3: giải pháp hoàn thiện quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội tại thành phố Kon Tum. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf26p dtphuongg 05-09-2018 74 18   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kế toán: Kiểm soát chi thanh toán Bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội thị xã AyunPa, tỉnh Gia Lai có nội dung gồm 3 chương. Chương 1: cơ sở lý luận về kiểm soát chi thanh toán bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội. Chương 2: thực trạng công tác kiểm soát chi thanh toán bảo hiểm y tế tại BHXH thị xã Ayun Pa. Chương 3: những giải pháp nhằm tăng cường công tác chi thanh toán bảo hiểm y tế tại BHXH thị xã Ayun Pa. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf27p dtphuongg 05-09-2018 142 14   Download

 • "Bài thảo luận: Đánh giá về nguồn thu và cơ chế quản lý quỹ bảo hiểm xã hội hiện nay" bao gồm 3 chương. Chương 1 Lý luận chuơng về BHXH. Chương 2 Cơ chế quản lý quỹ BHXH. Chương 3 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ BHXH.

  doc28p vanthe_vcu 07-01-2011 570 184   Download

 • Tài liệu "Pháp luật an sinh xã hội" trình bày các nội dung về: Chương 1 - Lý luận chung về pháp luật an sinh xã hội; Chương 2 - Pháp luật bảo hiểm xã hội; Chương 3 - Pháp luật ưu đãi xã hội; Chương 4 - Pháp luật cứu trợ xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ về pháp luật an sinh xã hội hơn.

  doc71p pt1506 17-03-2009 565 144   Download

 • CHƯƠNG III PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 1. Một số vấn đề lý luận về pháp luật bảo hiểm xã hội a. Sơ lược lịch sử phát triển của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, con người thông qua lao động để nuôi sống bản thân mình. Song không phải lúc nào lao động cũng tạo ra của cải vật chất tạo ra thu nhập để phục vụ cho con người. Con người có lúc phải đối mặt với những khó...

  pdf23p samsara246 22-05-2011 289 123   Download

 • Giáo trình An sinh xã hội do PGS.TS. Nguyễn Văn Định (chủ biên) biên soạn có tất cả 8 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm các chương: Chương 1 - Tổng quan về an sinh xã hội, Chương 2 - Bảo hiểm xã hội, Chương 3 - Cứu trợ xã hội, Chương 4 - Ưu đãi xã hội.

  pdf103p talata_8 02-02-2015 841 127   Download

 • Tham khảo "Luận văn: Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư Xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam" gồm 3 chương để nắm bắt nội dung chính. Chương 1 Lý luận cơ bản về vốn đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Chương 2 Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của BHXH Việt Nam. Chương 3 Giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của BHXH Việt Nam.

  doc81p chinhdt 31-03-2010 266 76   Download

 • Báo cáo thực tập "Hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Dệt may Thái Sơn" có kết cấu nội dung gồm 3 chương, nội dung bài báo cáo trình bày về cơ sở lý luận chung về tiền lương và các khoản trích theo lương, thực trạng công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương, một số ý kiến và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

  pdf85p linhhan3693ngayngo 30-12-2015 261 68   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật học "Pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội dưới góc độ bảo vệ quyền làm mẹ của lao động nữ" có kết cấu nội dung gồm 3 chương, nội dung tài liệu gồm có: Những vấn đề lý luận của pháp luật về bảo vệ quyền làm mẹ của lao động nữ, thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành quy định về bảo vệ quyền làm mẹ của lao động nữ,...

  pdf134p chumeorocky 10-01-2018 84 13   Download

 • Bài giảng "Bảo hiểm trợ cấp xã hội - Chương 3: Các chế độ BHXH đối với người lao động" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức đóng BHXH, BHYT VÀ BHTN. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt107p bautroibinhyen14 16-01-2017 208 4   Download

 • Luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận thực tiễn về Đào tạo,bồi dưỡng viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Thực Trạng Đào tạo, bồi dưỡng viên chức ngành Bảo Hiểm Xã Hội trên địa bàn Tỉnh Đăk Lăk; Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng viên chức ngành Bảo Hiểm Xã Hội trên địa bàn Tỉnh Đăk Lăk.

  pdf23p anhinhduyet000 01-07-2019 19 3   Download

 • Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh. Chương 2 - Thực trạng lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh. Chương 3 - Giải pháp nâng cao sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh. Mời các bạn tham khảo!

  pdf74p minhxaminhyeu1 06-05-2019 33 11   Download

 • Luận văn có bố cục gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận của pháp luật về bảo hiểm xã hội; Thực trạng pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 12 2   Download

 • Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Những vấn đề lý luận về tổ chức thực hiện luật; Thực trạng tổ chức thực hiện Luật bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên Chương 3: Mục tiêu, phương hướng và giải pháp bảo đảm tổ chức thực hiện Luật BHXH trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 12 1   Download

 • (NB) Để phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bảo hiểm, các quy định về hoạt động bảo hiểm đã được thay đổi và luật hóa. Để phản ánh kịp thời sự thay đổi đó giáo trình bảo hiểm đã được biên soạn gồm 5 chương: Chương 1 Tổng quan về bảo hiểm, chương 2 Bảo hiểm tài sản, chương 3 Bảo hiểm trách nhiệm nhân sự, chương 4 Bảo hiểm con người, chương 5 Bảo hiểm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm rõ được nội dung kiến thức trong từng chương.

  pdf108p thanhpham11 07-03-2014 250 96   Download

 • CHƯƠNG VI QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI MỤC 1 QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC Điều 88. Nguồn hình thành quỹ 1. Người sử dụng lao động đóng theo quy định tại Điều 92 của Luật này. 2. Người lao động đóng theo quy định tại Điều 91 của Luật này. 3. Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ. 4. Hỗ trợ của Nhà nước. 5. Các nguồn thu hợp pháp khác. Điều 89. Các quỹ thành phần 1. Quỹ ốm đau và thai sản. 2. Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 3. Quỹ hưu trí...

  pdf10p ttcao3 26-08-2011 89 21   Download

 • Bài giảng Chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp nằm trong chương 3 các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc trình bày các khái niệm cơ bản về tai nạn lao động..Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf48p canon_12 27-03-2014 273 62   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bảo hiểm xã hôi Chương 3
p_strCode=baohiemxahoichuong3

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2