intTypePromotion=3

Bảo tồn tín ngưỡng truyền thống

Xem 1-20 trên 34 kết quả Bảo tồn tín ngưỡng truyền thống
 • Bài viết này sẽ đi sâu nghiên cứu sự biến đổi tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay nhìn từ góc độ đa dạng tôn giáo; chỉ ra mối quan hệ giữa tôn giáo và tín ngưỡng truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; từ đó đặt ra vấn đề bảo tồn và phát triển tín ngưỡng truyền thống của các dân tộc thiểu số ở khu vực này.

  pdf11p bautroibinhyen16 16-02-2017 21 6   Download

 • Bài viết này thông qua một số khảo sát thực tế cụ thể góp phần chỉ ra các giá trị cần bảo tồn và phát huy, cũng như các tồn tại cần khắc phục trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo của người Dao ở Cao Bằng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p bautroibinhyen16 16-02-2017 48 4   Download

 • Mục đích Luận văn: "Ảnh hưởng của tín ngưỡng tôn giáo đối với đời sống tinh thần người Chăm Ninh Thuận hiện nay" nhằm: trình bày những nội dung cơ bản và những đặc điểm trong quá trình diễn biến của tín ngưỡng, tôn giáo người Chăm Ninh Thuận hiện nay, thực trạng sự ảnh hưởng của nó đối với đời sống tinh thần của đồng bào, đề ra một số giải pháp để phát huy những ảnh hưởng tích cực và khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, nhằm bảo tồn v...

  pdf130p dellvietnam 24-08-2012 350 120   Download

 • Trên cơ sở những hiểu biết chung về tín ngưỡng Thành hoàng Việt Nam, đề tài này đã thực hiện việc nhận diện Thành hoàng và khảo sát lễ Thành hoàng ở Đà Nẵng. Từ đó, nêu ra những nét riêng của tín ngưõng Thành hoàng ở Đà Nẵng và tác động của nó đốI vớI cư dân ở đây. Đề tài cũng đề xuất hướng và biện pháp bảo tồn, phát huy, khai thác những giá trị văn hoá truyền thống của tín ngưỡng Thành hoàng....

  pdf6p pfievnet 18-02-2011 133 28   Download

 • Bài viết này tập trung trình bày một số biện pháp của Đảng và Nhà nước trong việc đổi mới chính sách tôn giáo nhằm góp phần tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 93 25   Download

 • Niềm tin trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Thờ cúng tổ tiên là một nét văn hoá truyền thống của người Việt. Qua thờ cúng con cháu tỏ lòng biết ơn, kính trọng tổ tiên.

  pdf4p butmauvang 30-08-2013 46 9   Download

 • Tín ngưỡng vòng đời của người Thái thể hiện những giá trị xã hội sâu sắc. Đó là mối quan hệ huyết thống, dòng tộc, làng xóm, khu vực và cộng đồng. Trong bài viết này trình bày những giá trị truyền thống trong tín ngưỡng vòng đời của người Thái đồng thời đặt ra vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 72 10   Download

 • Trên cơ sở lý luận và khảo sát thực tế, luận án chỉ ra những biểu hiện của sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Hà Nội hiện nay; qua đó đưa ra những giải pháp nhằm bảo tồn giá trị văn hóa của sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Hà Nội hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc31p khanhnie 04-01-2017 25 8   Download

 • Kiến trúc đền tháp Chămpa có những giá trị nổi bật mang tính toàn cầu. Nó phản ánh đặc trưng văn hoá, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng của người Chăm, và được nhiều nhà khoa học trong nước và ngoài nước đánh giá cao. Vì vậy, công tác nghiên cứu, bảo tồn với phát huy giá trị di tích thông qua du lịch lễ hội, du lịch văn hoá là một vấn đề quan trọng. Mời các bạn cùng xem nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf19p hpnguyen10 10-05-2018 29 7   Download

 • Bài viết này góp phần làm rõ nguyên nhân sự thành công của đạo Cao Đài dưới góc độ văn hóa học. Theo tác giả bài viết, sự thành công của đạo Cao Đài chủ yếu do tôn giáo này đã bảo lưu được tín ngưỡng thờ Trời truyền thống; kế thừa và phát huy tín ngưỡng thờ Mẫu lâu đời; kế thừa tinh thần dung hòa tổng hợp của cư dân nông nghiệp; thể hiện tính cộng đồng rõ rệt và chặt chẽ; linh hoạt trong thực tiễn sống đạo.

  pdf11p bautroibinhyen16 16-02-2017 25 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm chỉ ra những biểu hiện của sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Hà Nội hiện nay. Qua đó đưa ra những giải pháp nhằm bảo tồn giá trị văn hóa của sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Hà Nội hiện nay.

  pdf47p truongtien_03 10-03-2018 29 8   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG ĐỖ QUÝ DOÃN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN CHỈ ĐẠO VÀ BAN TỔ CHỨC CÔNG TRÌNH SÁCH "KÝ ỨC NGƯỜI LÍNH" Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 9777/VPCP-KGVX ngày 29/11/2012 về việc xây dựng và xuất bản công trình sách "Ký ức người lính" (sau đây gọi tắt là Công trình), ngày 26 tháng 02 năm 2013, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đã có buổi làm việc với đại diện Ba...

  pdf2p luatsuminhtri 19-06-2013 42 4   Download

 • Báo cáo nhằm khảo sát và đánh giá thực trạng của tín ngưỡng thờ Hùng Vương tại các địa vực cư trú của cộng đồng người Việt trong phạm vi tỉnh Phú Thọ, nơi lưu truyền hình thức thờ phụng Hùng Vương.

  pdf28p hpnguyen10 10-05-2018 18 3   Download

 • Nghiên cứu và xem xét sự “Biến đổi tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng” nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống là rất cần thiết. Đề tài thực sự là một cơ hội cho tác giả nghiên cứu, tìm hiểu, đi sâu vào thực tế, hòa nhập vào đời sống cộng đồng, từ đó giúp bản thân có cái nhìn toàn cảnh và chính xác nhất về sự biến đổi của tín ngưỡng thờ Thành hoàng nơi đây.

  pdf10p cumeo5000 16-08-2018 22 3   Download

 • Trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa ở Đà Nẵng diễn ra rất nhanh, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương… Theo đó, đời sống của những cộng đồng cư dân ven biển và hải đảo với tín ngưỡng thờ cá Voi đã có sự biến đổi phần nào về truyền thống và tâm thức tôn giáo, tín ngưỡng.

  pdf5p quaymax 14-08-2018 17 2   Download

 • Tín ngưỡng dân gian có vai trò quan trọng trong đời sống của người dân trong khu vực: đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, tinh thần của nhân dân; giáo dục truyền thống văn hóa, đạo đức, làm phong phú hệ giá trị văn hóa của dân tộc; hình thành tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước, cố kết cộng đồng, củng cố tinh thần dân tộc; là môi trường nảy sinh, tích hợp và bảo tồn, chuyển tải giá trị văn hóa nghệ thuật dân gian; Việt hóa các tôn giáo ...

  pdf6p thithi300610 09-03-2018 27 1   Download

 • Tín ngưỡng dân gian có vai trò quan trọng trong đời sống của người dân trong khu vực: đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, tinh thần của nhân dân; giáo dục truyền thống văn hóa, đạo đức, làm phong phú hệ giá trị văn hóa của dân tộc; hình thành tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước, cố kết cộng đồng, củng cố tinh thần dân tộc; là môi trường nảy sinh, tích hợp và bảo tồn, chuyển tải giá trị văn hóa nghệ thuật dân gian; Việt hóa các tôn giáo ...

  pdf6p duaheocuctan 30-03-2018 35 1   Download

 • Bài viết bàn về vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa cộng đồng (trường học, cơ sở tín ngưỡng, bệnh viện, nghĩa trang) và tập quán văn hóa trong cơ chế bảo tồn di sản văn hóa của người Hoa ở Việt Nam. Theo tác giả, thiết chế văn hóa và tập quán văn hóa giống như không gian và thời gian trong cơ chế bảo tồn di sản văn hóa.

  pdf8p vithanos2711 08-08-2019 3 1   Download

 • Nghi lễ tín ngưỡng của người Dao ở nước ta, nhất là các nghi lễ Cấp sắc, Cúng Bàn Vương, Tết nhảy, Mở cửa rừng, Cúng miếu làng,... rất có giá trị về di sản văn hóa, góp phần bảo tồn bản sắc tộc người Dao: Từ các yếu tố tín ngưỡng tôn giáo, tập quán tương trợ, truyền thống giáo dục, cố kết cộng đồng,... đến duy trì các loại lễ phục, nhạc cụ, các điệu múa, bài cúng, nghệ thuật trang trí,...

  pdf7p visamurai2711 23-07-2019 1 0   Download

 • Lễ hội truyền thống là một bộ phận quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Việt Nam và là một hiện tượng có tính chất tổng hợp chứa đựng trong nó cả tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán, diễn xướng dân gian và văn nghệ dân gian. Bên cạnh đó, Giáo sư Trần Quốc Vượng trong Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm thì “Lễ hội còn là một sản phẩm và biểu hiện của một nền văn hóa”....

  doc51p vukieuqlvh 29-08-2012 370 128   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
643 lượt tải

p_strKeyword=Bảo tồn tín ngưỡng truyền thống
p_strCode=baotontinnguongtruyenthong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản