Bảo vệ người làm chứng

Xem 1-20 trên 1631 kết quả Bảo vệ người làm chứng
 • Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khoẻ của người tham gia tố tụng với tư cách người làm chứng trong vụ án hình sự Theo quy định tại Điều 55 BLTTHS: “Người làm chứng là người biết các tình tiết liên quan đến vụ án hình sự và được cơ quan tiến hành tố tụng triệu tập với tư cách người làm chứng”.

  pdf8p dontetvui 23-01-2013 67 16   Download

 • Dịch vụ Bảo vệ Người lớn (APS) là các hoạt động can thiệp hướng tới việc bảo vệ hạnh phúc và phúc lợi chung của những người lớn cần sự bảo vệ. Sự can thiệp này sẵn có cho người lớn từ 18 tuổi trở lên, những người không thể tự bảo vệ và những người cần sự trợ giúp để xử lý các tình huống bị lạm dụng, bỏ mặc hoặc bóc lột.

  pdf5p thanhnga 10-06-2009 126 16   Download

 • Khác với Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) Việt Nam, BLTTHS của Cộng hoà Liên bang Đức không quy định riêng về người tham gia tố tụng hình sự. Tuy nhiên, BLTTHS của Cộng hoà Liên bang Đức lại có hẳn một chương (Chương VI) quy định về người làm chứng (từ Điều 48 đến Điều 71). Theo đó, bất kì người nào cũng có thể trở thành người làm chứng, trừ bị cáo và đồng phạm.

  pdf7p dontetvui 23-01-2013 77 7   Download

 • Khung pháp luật bảo vệ môi trường ở Singapore Theo tác giả, trong trường hợp người làm chứng có yêu cầu do lo ngại bị nguy hiểm về tính mạng, sức khoẻ thì biên bản về hoạt động lấy lời khai có thể không ghi rõ những thông tin về nhân thân của họ. Vì tuy BLTTHS có quy định về việc giữ bí mật điều tra tại Điều 124 nhưng chỉ có mỗi quy định đó chưa đủ để bảo vệ người làm chứng nếu những thông tin này bị lộ nằm ngoài sự kiểm soát của cơ quan...

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 77 17   Download

 • THIẾT BỊ NGẮT ĐIỆN BẢO VỆ NGƯỜI DÙNG Ở CÁC MÁY VÀ DỤNG CỤ ĐIỆN DI ĐỘNG CÓ ĐIỆN ÁP ĐẾN 1000 V. Yêu cầu kỹ thuật chung Breaking devices protecting persons working at moving instruments for voltges up to 1000V General technical requirements TCVN 4115 - 85 Có hiệu lực từ 01 -07 -1986 Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị ngắt điên bảovệ để bảo vệ người, dùng ở các máy và các dụng cụ dùng điện có điện áp xoay chiều đến 1000V.

  pdf5p caott2 19-05-2011 75 21   Download

 • Bộ luật Dân sự nhìn dưới góc độ nền kinh tế thị trường có định hướng XHCN Thực trạng pháp luật về bảo vệ người làm chứng Trong quy định của BLTTHS năm 1988, người làm chứng được xác định là người tham gia tố tụng theo nghĩa vụ và không có quy định cụ thể nào nhằm bảo vệ người làm chứng trước nguy cơ bị đe doạ gây thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ. BLTTHS năm 2003 có những thay đổi cơ bản khi quy định về người làm chứng....

  pdf8p duongphuongtim 23-04-2013 33 8   Download

 • Sở hữu tư nhân và các hình thức biểu hiện của nó. Ngoài các quy định chung nêu trên, Nhà nước cũng đã có những văn bản quy định chi tiết hơn về việc bảo vệ người làm chứng trong điều tra các tội phạm về an ninh quốc gia, tội phạm ma tuý và tội phạm tham nhũng vì trong các lĩnh vực này người làm chứng có khả năng bị đe doạ sự an toàn về tính mạng, sức khoẻ rất cao.

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 65 7   Download

 • Tổ chức và hoạt động luật sư - thực trạng và phương hướng đổi mới Kiến nghị xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo vệ người làm chứng 3.1. Để có thể bảo vệ một người trước sự xâm hại của tội phạm khi họ tham gia với tư cách người làm chứng, để đảm bảo thực thi những điều khoản có tính chất quốc

  pdf12p duongphuongtim 23-04-2013 33 7   Download

 • Thủ tục giải quyết các yêu cầu liên quan đến hoạt động của trọng tài thương mại Việt Nam Vì vậy, Nhà nước phải có các biện pháp bảo vệ người làm chứng để họ cũng như những người thân của họ không bị xâm hại về tính mạng, sức khoẻ hay tài sản. Việc Nhà nước áp dụng các biện pháp đó chính là bảo vệ các quyền cơ bản của công dân không bị xâm hại.

  pdf8p congchuabrave 26-04-2013 29 7   Download

 • Sinh viên Đại học Luật Hà Nội với vấn đề rèn luyện bản lĩnh chính trị trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay " Về việc xây dựng pháp luật, cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật riêng biệt nhằm bảo vệ người làm chứng cũng như người tố giác tội phạm. Việc bảo vệ người làm chứng cũng chính là bảo đảm các quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp.

  pdf7p duongphuongtim 23-04-2013 33 5   Download

 • Tư tưởng nhân quyền trong thời kì C.Mác và Ph.Ăngghen viết "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" Nhưng cho đến thời điểm hiện tại các văn bản này vẫn chưa được hoàn thiện, thông qua để áp dụng bảo vệ người làm chứng mặc dù việc soạn thảo đã được tiến hành từ năm 2005.

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 22 5   Download

 • Sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam Ngoại trừ các quy định trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia và phòng, chống ma túy đã tương đối cụ thể về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, lực lượng bảo vệ người làm chứng… còn hầu hết các quy định chỉ mới dừng lại ở nguyên tắc, thiếu hướng dẫn cụ thể, nhất là về các biện pháp bảo vệ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, lực lượng tiến hành bảo vệ, kinh phí để bảo vệ người làm chứng…...

  pdf3p duongphuongtim 23-04-2013 15 4   Download

 • Giải thích hiến pháp - vấn đề cần được chú trọng Về việc xây dựng pháp luật, cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật riêng biệt nhằm bảo vệ người làm chứng cũng như người tố giác tội phạm. Việc bảo vệ người làm chứng cũng chính là bảo đảm các quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp.

  pdf3p duongphuongtim 23-04-2013 40 4   Download

 • Bàn về chế độ trợ cấp thôi việc Tuy nhiên, đây mới chỉ là quy định chung, chưa thể áp dụng được trên thực tiễn và vì vậy việc bảo vệ người làm chứng cũng chỉ mới dừng lại trên “giấy tờ”. Tuy nhiên, đây mới chỉ là quy định chung, chưa thể áp dụng được trên thực tiễn và vì vậy việc bảo vệ người làm chứng cũng chỉ mới dừng lại trên “giấy tờ”.

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 26 3   Download

 • Bàn về mấy đặc điểm trong tư tưởng pháp luật của Lê Quý Đôn Như vậy, có thể nhận thấy vấn đề bảo vệ người làm chứng hiện nay được quy định rải rác trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Các văn bản đó đều xác định người làm chứng có quyền được bảo vệ đồng thời xác định trách nhiệm bảo đảm quyền của người làm chứng thuộc về các cơ quan nhà nước có liên quan....

  pdf9p duongphuongtim 23-04-2013 25 3   Download

 • Cần nhanh chóng bổ sung, sửa đổi luật đất đai cho phù hợp với yêu cầu mới Kiến nghị xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo vệ người làm chứng 3.1. Để có thể bảo vệ một người trước sự xâm hại của tội phạm khi họ tham gia với tư cách người làm chứng, để đảm bảo thực thi những điều khoản có tính chất quốc

  pdf9p duongphuongtim 23-04-2013 22 3   Download

 • Xác định mục tiêu đào tạo của Đại học Luật như thế nào?Về việc xây dựng pháp luật, cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật riêng biệt nhằm bảo vệ người làm chứng cũng như người tố giác tội phạm. Việc bảo vệ người làm chứng cũng chính là bảo đảm các quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp.

  pdf2p duongphuongtim 23-04-2013 38 3   Download

 • Đào tạo một số chức danh tư pháp ở Cộng hoà liên bang Đức Về việc xây dựng pháp luật, cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật riêng biệt nhằm bảo vệ người làm chứng cũng như người tố giác tội phạm. Việc bảo vệ người làm chứng cũng chính là bảo đảm các quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp.

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 30 3   Download

 • Những giá trị của dân luật Việt Nam nhìn từ truyền thống và các chuẩn mực pháp lí Để người làm chứng thực hiện nghĩa vụ công dân thì trong trường hợp này phải giải quyết được yếu tố tâm lí để họ yên tâm hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng. Vì vậy cần thiết phải có chương trình bảo vệ người làm chứng nhằm chống lại sự xâm hại hoặc đe doạ xâm hại từ phía người phạm tội....

  pdf3p duongphuongtim 23-04-2013 24 2   Download

 • Hành vi chiếm đoạt các chất ma tuý Việc soạn thảo Luật này được giao cho Bộ công an chủ trì.(7) Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, ngày 30/6/2009 Việt Nam đã chính thức phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Trong Công ước mà Việt Nam đã phê chuẩn có những nội dung thể hiện thái độ kiên quyết của Nhà nước trong việc xử lí tội phạm về tham nhũng thông qua các quy định nhằm mục đích bảo vệ người làm chứng.

  pdf3p duongphuongtim 23-04-2013 28 1   Download

Đồng bộ tài khoản