Bgp

Xem 1-20 trên 101 kết quả Bgp
 • Như ta đã biết Internet được tạo bởi rất nhiều các Autonomous System. BGP được sử dụng để chia sẻ thông tin định tuyến giữa các AS khác nhau. BGP sử dụng giao thức vận chuyển tin cậy (reliable transport protocol) để trao đổi thông tin định tuyến đó chính là Transmission Control Protocol (TCP). BGP sử dụng cổng 179 để thiêt lập kết nối. BGP hỗ trợ variable-length subnet mask (VLSM), classless interdomain routing (CIDR), và summarization.

  doc52p danhson1409 26-12-2010 593 271   Download

 • BGP(Border Gateway Protocol) là giao thức định tuyến nòng cốt trên Internet. BGP hoạt động dựa trên việc cập nhật một bảng chứa các địa chỉ mạng và cho biết mối liên kết giữa các hệ tự trị. BGP là giao thức path vector quá trình định tuyến của BGP dựa trên các thuộc tính (Atribute).

  ppt25p danhson1409 26-12-2010 562 213   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tìm hiểu về giao thức định tuyến bgp', luận văn - báo cáo, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc53p danhson1409 05-05-2011 498 158   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương i: tổng quan bgp', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc47p danhson1409 26-12-2010 242 112   Download

 • Yêu cầu: cấu hình kết nối IBGP và EBGP, sử dụng local preference và MED để chọn đường đi ra và đi vào mạng, Trong mạng nội bộ gồm có KMA1 và KMA2 chạy gia thức định tuyến EIGRP, Và trên ISP chay BGP với AS=200, KMA1 và KMA2 với AS=64512. Với mô hình trên ta sẽ cấu hình : Đường đi từ KMA ra ngoài ISP sẽ đi theo đường 192.168.1.4/30, Đường đi từ ISP đẩy vào KMA sẽ đi theo đường 192.168.1.0/30 Và đường còn lại sẽ làm dự phòng....

  doc8p danhson1409 26-12-2010 185 86   Download

 • BGP là một giao thức khá phức tạp được dùng nhiều trên Internet và trong các công ty đa quốc gia. Mục đích chính của BGP là kết nối các mạng rất lớn hoặc các Autonomous-System. Các công ty lớn có thể dùng BGP như là một kết nối giữa các mạng ở các quốc gia khác nhau.

  doc14p congnghe08 21-07-2011 157 72   Download

 • Có 2 dạng thông số về truyến đường trong BGP: Well-known: mandatory (origin, as-path, Next-hop...), Discretionary ( local preference, atomic aggregate...). Option : Non-transitive ( MED, Cluster-list…), Transitive (Communities…). - Các Tiêu chuẩn lựa chọn tuyến đường tốt nhất trong BGP.

  doc19p danhson1409 26-12-2010 131 62   Download

 • Upon completion of this lesson, you will be able to perform the following tasks: Explain the need for BGP and typical BGP usage scenarios.Describe basic BGP technical characteristics

  pdf132p danhson1409 02-12-2010 88 25   Download

 • Describe Transit BGP Networks – Filter incoming and outgoing BGP updates routemaps – Influence BGP route selection – Monitor and troubleshoot BGP filters – Implement non-disruptive BGP policy changes – Limit the number of routes received from a BGP neighbor

  pdf177p danhson1409 02-12-2010 82 21   Download

 • Bài viết phân tích 2 loại dịch vụ VPN trên nền MPLS: Mạng riêng ảo giao thức cổng đường biên chuyển mạch nhân đa giao thức BGP MPLS VPN - VPN lớp 3 và dịch vụ LAN riêng ảo VPLS - VPN lớp 2, so sánh các ưu nhược điểm trên liên quan điểm nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng.

  pdf6p uocvong07 14-10-2015 39 8   Download

 • Border Gateway Protocol (BGP) is the routing protocol used to exchange routing information across the Internet. It makes it possible for ISPs to connect to each other and for end-users to connect to more than one ISP. BGP is the only protocol that is designed to deal with a network of the Internet's size, and the only protocol that can deal well with having multiple connections to unrelated routing domains.

  pdf290p hoa_can 05-02-2013 20 5   Download

 • BGP NÂNG CAO Xây dựng network dùng iBGP Mặc dù BGP là một giao thức ngoại vùng, nó có hai phiên bản: BGP nội (iBGP) và BGP ngoại (eBGP). Sự khác nhau phụ thuộc vào chức năng của giao thức định tuyến.

  doc14p tranvietson1983 23-03-2010 194 95   Download

 • BGP

  Golden Rule: Never advertise a router that you don't know how to get to. Use "show ip route" and "show ip bgp" to compare BGP advertisements and posted routes. Check next-hop-reacheability

  pdf1p thutrang 29-08-2009 166 52   Download

 • The Border Gateway Protocol (BGP), defined in RFC 1771, allows you to create loop free interdomain routing between autonomous systems. An autonomous system is a set of routers under a single technical administration. Routers in an AS can use multiple interior gateway protocols to exchange routing information inside the AS and an exterior gateway protocol to route packets outside the AS.

  pdf100p vinhnghi 26-08-2009 125 31   Download

 • KẾT HỢP DIFFSERV VÀ MPLS TRONG VIỆC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET Thuật ngữ viết tắt AF Assured Forwarding Chuyển tiếp đảm bảo ATM Asynchronous Transfer Mode Phương thức truyền tải không đồng bộ BA Behavior Aggretate Tập hợp đối xử BE Best Effort Nổ lực tối đa BGP Border Gateway Protocol Giao thức cổng biên CBQ Class Based Queue Hàng đợi lớp cơ sở CR-LSP Contraint Routing-LSP Định tuyến ràng buộc LSP CS Class Selector Chọn lớp DiffServ Differented Service Dịch vụ phân biệt DLCI Data L...

  pdf11p caott6 22-05-2011 75 23   Download

 • Router 1 would have received notification of routes originating from router 3 from two different sources (router 2 and router 4) One of those notifications would have arrived prior to the other. Upon receipt of the duplicate route, BGP would discard that update.

  pdf9p vinhnghi 26-08-2009 82 18   Download

 • IP address of the BGP neighbor and its AS number; if the neighbor is in the same AS as the router, then the link between them is internal; otherwise, it is external

  pdf1p laquang 28-08-2009 87 10   Download

 • The International Travel Agency maintains a full-mesh IBGP network that has quickly scaled beyond 100 routers. The company wants to implement route reflectors to work around IBGP’s full-mesh requirement. You are asked to configure a small cluster and observe how BGP operates in this configuration. You also are asked to use IP prefix filters to control the updates between IBGP peers.

  pdf4p laquang 03-09-2009 63 9   Download

 • The International Travel Agency peers with Internet Service Provider ISP1A and exchanges complete routing information with its AS 200. But, as a matter of policy, the International Travel Agency does not want AS 400 to learn about specific routes within the International Travel Agency’s AS 100. You are asked to configure BGP on SanJose3 so that ISP1A will not forward certain routes to ISP1B in AS 400.

  pdf2p laquang 03-09-2009 50 6   Download

 • The International Travel Agency peers with ISP1A in AS 200 and ISP2 in AS 300. The company applies similar policies to both neighbors. Rather than configuring policies separately for each neighbor, you decide to configure a BGP peer group.

  pdf2p laquang 03-09-2009 79 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản