intTypePromotion=1
ADSENSE

Biến định lượng

Xem 1-0 trên 0 kết quả Biến định lượng
 • Bài giảng Các phương pháp phân tích định lượng: Biến độc lập định tính (Biến giả). Bài này trình bày những nội dung cụ thể sau: Hồi qui một biến định lượng và một biến định tính có 2 phạm trù/đặc tính, các thức xây dựng biến giả, hồi qui một biến định lượng và một biến định tính có nhiều phạm trù/đặc tính, hồi qui một biến định lượng và 2 biến định tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p estupendo2 10-08-2016 78 6   Download

 • 1. Mô tả một biến định lượng - Mô tả khuynh hướng tập trung và độ phân tán - Mô tả bằng biểu đồ: biểu đồ cột liền, biểu đồ Box-and-Whisker 2. Mô tả theo các nhóm: (Biến định lượng với biến định tính) . - Mô tả khuynh hướng tập trung và độ phân tán - Mô tả bằng biểu đồ Box-and-Whisker

  ppt49p lumia_12 20-07-2013 153 5   Download

 • "Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 5: Phân tích hồi quy với biến định tính" giúp người học nắm được khái niệm biến giả; mô hình có biến độc lập chỉ là biến giả; mô hình có biến độc lập là biến giả và biến định lượng.

  pdf22p nguathienthan10 24-02-2021 11 0   Download

 • Bài giảng Biến số nghiên cứu nhằm nêu định nghĩa được biến số, mô tả được tầm quan trọng của việc lựa chọn biến số trong nghiên cứu. Chỉ ra được sự khác nhau giữa biến định lượng và biến định tính. Phân biệt được biến độc lập và biến phụ thuộc. Xác định được các biến có thể đo được trong nghiên cứu mà nhóm đã thiết kế, đưa ra được các định nghĩa, chỉ số cho các biến không thể tính trực tiếp được.

  pdf26p xuanlan_12 25-04-2014 195 36   Download

 • Chương 5. Phân tích dữ liệu định lượng, kiểm định trung bình - Trong trường hợp cần so sánh trị trung bình về một chỉ tiêu nghiên cứu nào đó giữa hai đối tượng ta quan tâm, chúng ta dùng kiểm định trung bình. Để thực hiện kiểm định trung bình, chúng ta cần có hai biến: 1 biến định lượng để tính trung bình, 1 biến định tính dùng để chia nhóm ra so sánh.

  ppt5p ktouch_12 20-06-2013 250 24   Download

 • BÀI TẬP 3.Y: số giờ làm việc của người vợ.X2: thu nhập sau thuế của người vợ.X3:thu nhập sau thuế của chồng.X4: số tuổi của người vợ.X5: số năm học ở trường của người vợ (biến định lượng).X6:

  doc6p meomeoten 02-12-2013 92 16   Download

 • Bài giảng Biến phụ thuộc định tính - Đinh Công Khải tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về sự khác biệt giữa mô hình hồi quy với Y là biến định lượng và Y là biến định tính; mô hình xác suất tuyến tính (Linear Probability Models – LPM); mô hình xác suất tuyến tính; các vấn đề kinh tế lượng của mô hình LPM;...

  pdf16p codon_10 05-04-2016 120 15   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng chương 5 trình bày về hồi quy với biến giả. Chương này gồm có các nội dung như: Bản chất của biến giả mô hình trong đó các biến giải thích đều là biến giả, hồi quy với một biến định lượng và một biến định tính, hồi quy với một biến định lượng và hai biến định tính,...và một số nội dung khác.

  ppt56p nganga_04 27-09-2015 63 12   Download

 • Bài giảng Kiểm định giả thuyết hồi quy trình bày về phân tích tương quan - 2 biến định lượng. Mối liên quan giữa hai biến định lượng có thể được biểu thị dưới dạng biểu đồ chấm và hệ số tương quan.

  pdf31p four_12 24-03-2014 111 9   Download

 • Cùng tìm hiểu chương 5 với các bài học về hồi qui với biến giả. Nội dung chính của chương này gồm: Bản chất của biến giả - Mô hình trong đó các biến độc lập đều là biến giả, hồi qui với biến định lượng và biến định tính, sử dụng biến giả trong phân tích mùa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt23p nganga_04 27-09-2015 38 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 4: Phân tích hồi quy với biến định tính" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm biến giả, mô hình có chứa biến độc lập là biến giả, mô hình có chứa biến định lượng và biến giả, ứng dụng của biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p doinhugiobay_14 16-02-2016 60 2   Download

 • Chương 4 - Phân tích hồi quy với biến định tính. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm biến giả, mô hình có chứa biến độc lập là biến giả, mô hình có chứa biến định lượng và biến giả, ứng dụng của biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p nhanmotchut_5 01-11-2016 62 1   Download

 • Lecture "Applied econometrics course - Chapter 4: Hồi quy với biến giả" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến độc lập là một biến giả, biến độc lập là biến định tính và biến định lượng, hồi quy với biến thứ bậc.

  pdf23p bautroibinhyen18 18-02-2017 50 1   Download

 • Trong nghiên cứu này, cafein, theobromin, theophyllin trong chè được xác định đồng thời bằng bằng phương pháp UV-Vis kết hợp hồi qui đa biến tuyến tính và phi tuyến tính. Với một mô hình đường chuẩn đa biến được xây dựng từ bộ mẫu chuẩn có hàm lượng các chất được xác định bằng phương pháp HPLC, bằng thuật toán hồi quy tuyến tính và phi tuyến tính đã định lượng nhanh và đồng thời được 3 chất thuộc nhóm xanthin trong chè mà không cần tách ra khỏi nhau trước khi phân tích.

  pdf5p khidoichuoi 04-03-2020 36 1   Download

 • Mức độ sử dụng bền vững các hệ sinh thái vùng bờ biển trong các trọng điểm nghiên cứu của một số nước tham gia dự án SECOA (Bỉ, Ấn Độ, Israel, Bồ Đào Nha và Việt Nam) đã được đánh giá trên cơ sở phân tích và tính toán các chỉ thị và chỉ số sử dụng bền vững hệ sinh thái. Kết quả phân tích và tính toán được thể hiện bằng số liệu định lượng là các giá trị của chỉ số sử dụng bền vững hệ sinh thái qua các năm trong giai đoạn đánh giá.

  pdf8p miulovesmile 09-10-2018 40 0   Download

 • Phương pháp định lượng các bacoside tính theo bacoside A3 trong rau đắng biển (Bacopa monnieri (L.) Wettst) bằng HPLC-UV được xây dựng và thẩm định. Điều kiện phân tích được thực hiện trên cột pha đảo VertisepTM C18 (4,6 x 250 mm, 5 µm), bước sóng phát hiện 205 nm, tốc độ dòng 1,5 ml/phút.

  pdf8p vichengna2711 24-02-2020 92 1   Download

 • "Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 5: Phân tích hồi quy với biến định tính" trình bày khái niệm biến giả; mô hình có biến độc lập chỉ là biến giả; mô hình có biến độc lập là biến giả và biến định lượng.

  pdf39p nguathienthan9 08-12-2020 12 0   Download

 • Bài giảng Hướng dẫn phân tích định lượng trong kinh tế trên phần mềm SPSS của Thạc sĩ Bùi Ngọc Toản dành cho các bạn sinh viên khoa tài chính ngân hàng tham khảo. Nhằm giúp các bạn nắm vững 3 phương pháp phân tích chính.

  pdf61p backgun1 16-01-2014 291 121   Download

 • Mục tiêu cơ bản của hệ điều chỉnh tự động truyền động điện là phải đảm bảo giá trị yêu cầu của các đại lượng điều chỉnh mà không phụ thuộc vào tác động của các đại lượng nhiễu lên hệ điều chỉnh. Hệ thống điều chỉnh tự động truyền động điện động cơ truyền động cân băng định lượng có cấu trúc được trình bày ở dưới, gồm : động cơ truyền động M quay chi tiết máy mài tròn Mx và thiết bị biến đổi năng lượng - chỉnh lưu cầu ba pha BĐ (được gọi là phần...

  pdf9p mk_ngoc62 28-10-2010 270 112   Download

 • Chương 6. Phân tích dữ liệu định lượng – phân tích phương sai (ANOVA): Khi sử dụng kiểm định t đối với hai mẫu độc lập, trường hợp biến phân lọai có 3 nhóm, chúng ta có thể thực hiện 3 cặp so sánh (1-2,1-3,2-3). Nếu biến phân loại có 4 nhóm, chúng ta có thể phải thực hiện 6 cặp so sánh (1-2,1-3,1-4,2-3,2-4,3-4).

  ppt5p ktouch_12 20-06-2013 633 98   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1039 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Biến định lượng
p_strCode=biendinhluong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2