intTypePromotion=1
ADSENSE

Biến phân Ekeland

Xem 1-7 trên 7 kết quả Biến phân Ekeland
 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Một vài mở rộng của nguyên lý biến phân Ekela nhằm trình bày lại một cách có hệ thống một số kết quả liên quan tới nguyên lý biến phân Ekeland cổ điển và một vài mở rộng của nguyên lý này cho ánh xạ đa trị. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf41p madmad123456 25-06-2014 142 38   Download

 • Bài viết Sự tồn tại nghiệm của bài toán cân bằng véctơ dựa vào nguyên lý biến phân Ekeland trình bày nguyên lý biến phân Ekeland được mở rộng cho hàm hai biến véctơ từ không gian mêtric đủ vào không gian Hausdorff lồi địa phương được trang bị thứ tự bởi một nón lồi đóng có đỉnh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p thienthandoremon 30-05-2018 19 1   Download

 • Mục đích của luận văn này là tìm hiểu một số kết quả liên quan đến nguyên lí biến phân Ekeland (cổ điển và vectơ) cùng một số ứng dụng của nguyên lí biến phân này. Luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Kiến thức chuẩn bị, Chương 2 - Nguyên lí biến phân Ekeland, Chương 3 - Các dạng tương đương của nguyên lí biến phân và một số nguyên lí biến phân khác. Sau đây là tóm tắt của luận văn.

  pdf61p change15 08-07-2016 35 3   Download

 • Mục đích của luận văn này là tìm hiểu một số kết quả liên quan đến nguyên lí biến phân Ekeland (cổ điển và vectơ) cùng một số ứng dụng của nguyên lí biến phân này. Luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Kiến thức chuẩn bị, Chương 2 - Nguyên lí biến phân Ekeland, Chương 3 - Các dạng tương đương của nguyên lí biến phân và một số nguyên lí biến phân khác.

  pdf17p change15 08-07-2016 31 1   Download

 • Trong giải tích, bài toán tìm điểm cực trị của hàm số có rất nhiều ứng dụng quan trọng. Một kết quả cổ điển chỉ ra rằng hàm f nửa liên tục dưới trên tập compact X thì sẽ đạt cực tiểu trên tập đó. Khi tập X không compact thì hàm f có thể không có điểm cực trị. Tuy vậy, với không gian mêtric đủ X , hàm f bị chặn dưới ta vẫn có thông tin về điểm xấp xỉ cực tiểu.

  pdf42p greengrass304 11-09-2012 93 17   Download

 • Luận văn: Một số phương pháp nghiên cứu bài toán điểm tới hạn giới thiệu tới các bạn những nội dung về phương pháp trưởng giả Gradient; phương pháp sử dụng nguyên lý biến phân Ekeland; phương pháp sử dụng ánh xạ đa trị.

  pdf41p maiyeumaiyeu07 01-09-2016 56 3   Download

 • . Kết quả nghiên cứu đã đạt được trong thời gian thực hiện - Được in 11 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế về bất đẳng thức biến phân, bài toán cân bằng và nguyên lý biến phân Ekeland. Đã được nhận đăng 03 bài khác trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế. Đã gửi đăng 06 bài khác trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế. - Có 20 báo cáo tại các hội nghị khoa học trong và ngoài nước: 06...

  pdf5p gauhaman123 18-11-2011 81 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Biến phân Ekeland
p_strCode=bienphanekeland

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2