Biện pháp quản lí rủi ro

Xem 1-7 trên 7 kết quả Biện pháp quản lí rủi ro
 • Trong 1 vài thập niên gần đây, đặc biệt là cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, đã có sự tăng lên mạnh mẽ của ngành tự động hóa. các ngành tự động hoá này căn bản lại phụ thuộc vào các.Rủi ro phát hành không thành công có thể xảy ra khi số lượng cố phiếu phát hành không được bán hết. Rủi ro kinh tế, rủi ro luật pháp, rủi ro hàng giả, rủi ro hội nhập, rủi ro tỷ giá hối đoái...

  pdf67p kimhoang 11-06-2009 1651 542   Download

 • Trong 1 vài thập niên gần đây, đặc biệt là cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, đã có sự tăng lên mạnh mẽ của ngành tự động hóa. Các ngành tự động hoá này căn bản lại phụ thuộc vào các phần mềm chức năng, do đó sự phức tạp trong phát triển phần mềm cũng tăng đáng kể trong những năm này. MacManus đã nhận định 65% dẫn đến thất bại của dự án là do những vấn đề trong quản lý, 35% là những vấn đề về công nghệ. Vấn đề quản lý bao gồm các...

  doc21p bluestar7589 27-05-2011 755 311   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn với các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p muaythai7 30-08-2011 213 83   Download

 • Bảo hiểm là một lĩnh vực rất quan trọng đối với các quốc gia nói chung và với Việt Nam nói riêng. Không chỉ là một biện pháp di chuyển rủi ro, bảo hiểm ngày nay đã trở thành một trong những kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Tăng trưởng và phát triển bền vững là mục tiêu lâu dài của mọi doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động trong nền kinh tế.

  doc29p buicuc2903 30-04-2011 198 62   Download

 • Từ những năm 1930 của thế kỷ 20, hãng Ford đã áp dụng các dây chuyền lắp ráp theo phương châm JIT. Henry Ford là người đã phát minh và áp dựng phổ biến các dây chuyền sản xuất trong hệ thống nhà máy của mình. Tuy nhiên, đó mới chỉ là sơ khai của JIT. Đến những năm 1970, quy trình sản xuất theo mô hình JIT này mới được hoàn thiện và tổng kết thành lý thuyết.

  doc7p 9704193100065658 07-08-2010 452 221   Download

 • lãi suất nguy cơ an ninh có thể được đo bằng bao nhiêu thay đổi giá của nó là thay đổi lãi suất. Các biện pháp nhạy cảm về giá được sử dụng trong nhiều cách, bốn trong số đó sẽ được liệt kê ở đây. Đầu tiên, thương nhân bảo hiểm rủi ro một vị trí trong một trái phiếu với trái phiếu khác

  pdf52p kennguyen4 03-11-2011 18 1   Download

 • Các ước tính được tiệm bình thường (đa biến bình thường nếu một vector), với nghĩa là bằng các tham số (s) là ước tính, và phương sai Tài sản của các ước lượng Khả năng xảy ra tối đa BẢNG 9,4 biện pháp rủi ro cho lợi ích GMDB VA-type, hợp đồng 30 năm, tỷ lệ phần trăm của giá trị quỹ ban đầu.

  pdf35p kennguyen4 03-11-2011 24 1   Download

Đồng bộ tài khoản