intTypePromotion=1
ADSENSE

Biện pháp xử lý nợ đọng thuế

Xem 1-6 trên 6 kết quả Biện pháp xử lý nợ đọng thuế
 • Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế Thực hiện ý kiến chủ đạo của Thủ tướng Chính Phủ về xử lý khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ thuế và các khỏan phải nộp ngân sách Nhà nước đối với những doanh nghiệp , cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 77/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế, các khỏan phải nộp ngân sách nhà nước (dưới đây gọi chung...

  pdf3p thanh_trieu 30-12-2009 131 15   Download

 • Thông tư 77/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế

  pdf9p nguyendung 13-08-2009 179 10   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 77/2008/TT-BTC NGÀY 15/9/2008 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ NỢ ĐỌNG THUẾ

  pdf5p tinhkhiet2012 09-03-2012 125 14   Download

 • Thông tư số 77/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế do Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p lawttnh18 19-11-2009 50 5   Download

 • Trong những năm gần đây, sự vận hành của nền kinh tế thị trường đã bộc lộ mặt trái của nó, đòi hỏi chúng ta phải có những nguyên tắc, hình thức và phương pháp quản lý thích hợp. Thực tiễn, sau gần 10 năm đổi mới, mặt trái của nền kinh tế thị trường càng bộc lộ sâu sắc, nổi cộm và nhức nhối nhất là nạn tham nhũng: việc lãng phí tài sản quốc gia có xu hướng ngày một gia tăng; tình trạng trốn lậu thuế, nợ đọng và chiếm dụng thuế còn phổ biến;...

  pdf41p minhtam 15-07-2009 1194 356   Download

 • Trong những năm gần đây, sự vận hành của nền kinh tế thị trường đó bộc lộ mặt trỏi của nú, đũi hỏi chỳng ta phải cú những nguyờn tắc, hỡnh thức và phương pháp quản lý thích hợp. Thực tiễn, sau gần 10 năm đổi mới, mặt trái của nền kinh tế thị trường càng bộc lộ sâu sắc, nổi cộm và nhức nhối nhất là nạn tham nhũng: việc lóng phớ tài sản quốc gia cú xu hướng ngày một gia tăng; tỡnh trạng trốn lậu thuế, nợ đọng và chiếm dụng thuế cũn phổ biến; nhiều...

  pdf57p inside33 10-12-2012 85 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Biện pháp xử lý nợ đọng thuế
p_strCode=bienphapxulynodongthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2