Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu thuế thu nhập cá nhân

Tham khảo và download 27 Biểu mẫu thuế thu nhập cá nhân chọn lọc sau:
 • Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu số: 04 - 2/TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc1p ocmo999 26-02-2021 18 1   Download

 • Giấy ủy quyền quyết toán thuế Thu nhập cá nhân Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc1p ocmo999 26-02-2021 43 2   Download

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 06 KK-TNCN) dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú. Được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

  doc2p ocmo999 26-02-2021 22 0   Download

 • Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động (Mẫu số 05A BK-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

  doc2p ocmo999 26-02-2021 22 1   Download

 • Mẫu tờ khai đăng ký thuế Mẫu 05-ĐK-TCT dùng cho cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 49 1   Download

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế Mẫu số 08-MST được ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 37 3   Download

 • Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 01 KK-BH dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm. Được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 18 1   Download

 • Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 01 KK-XS) dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số. Được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 19 1   Download

 • Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 02 KK-TNCN) dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công. Được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 31 1   Download

 • Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 03 KK-TNCN) dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 32 2   Download

 • Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 06 TNCN) được áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 37 1   Download

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 02 KK-BH) dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm. Được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 23 0   Download

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 02 QTT-TNCN) áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

  doc3p ocmo999 26-02-2021 36 1   Download

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 05 KK-TNCN) dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân. Được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 32 0   Download

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 09 KK-TNCN) dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh. Được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 17 0   Download

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 13 KK-TNCN) dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 30 0   Download

 • Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 08 KK-TNCN) dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai. Được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 15 0   Download

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 03 BĐS-TNCN) áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản. Được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc6p ocmo999 26-02-2021 38 2   Download

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 04 CNV-TNCN) áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế. Được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc3p ocmo999 26-02-2021 56 1   Download

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 07 KK-TNCN) dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc3p ocmo999 26-02-2021 40 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

strTagCode=bieu-mau-thue-thu-nhap-ca-nhan

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2