Biểu mức thu lệ phí nhập cảnh

Xem 1-4 trên 4 kết quả Biểu mức thu lệ phí nhập cảnh
 • Tài liệu tham khảo Biểu mức thu lệ phí cấp hộ chiếu , thị thực và các loại giấy tờ về xuất cảnh , nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 37/2003/TT-BTC

  pdf2p jindo2000 09-08-2010 146 8   Download

 • Quyết định 136/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu lệ phí nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

  doc4p tuuyen 17-08-2009 286 14   Download

 • Tài liệu tham khảo Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận về công tác thú y thủy sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7 /2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) TT TÊN LỆ PHÍ ĐƠN VỊ MỨC THU (đồng) 1 2 3 4 1 Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật, thực vật thuỷ sản nội địa, xuất, nhập khẩu, quá cảnh, mượn đường đ/lần 40.

  pdf4p mattroi_thuytinh 29-07-2010 160 8   Download

 • Quyết định số 136/1999/QĐ-BTC về việc ban hành biểu mức thu lệ phí nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 85 4   Download

Đồng bộ tài khoản