intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ luật ism code

Xem 1-1 trên 1 kết quả Bộ luật ism code
  • Bộ luật quản lý quốc tế về khai thác tàu an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm (Bộ luật ISM) được thông qua vào năm 1993 bằng nghị quyết A.741(18). Bộ luật ISM đã được bổ sung sửa đổi vào 12/2000 bằng nghị quyết MSC.104(73), và các bổ sung sửa đổi này có hiệu lực từ 01/07/2002. Vào tháng 12/2004, Bộ luật ISM được bổ sung sửa đổi bởi nghị quyết MSC.179(79) và bổ sung sửa đổi này có hiệu lực vào 01/07/2006. Vào tháng 5/2005, Bộ luật ISM được bổ sung sửa đổi bởi nghị quyết MSC.195(80) và bổ...

    ppt0p peheo_2 27-07-2012 143 61   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bộ luật ism code
p_strCode=boluatismcode

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản