intTypePromotion=4
ADSENSE

Bổ sung luật Thương mại 1997

Xem 1-9 trên 9 kết quả Bổ sung luật Thương mại 1997
 • Tài liệu Sửa đổi luật Thương mại Việt Nam 1997 phù hợp với pháp luật và tập quán Thương mại quốc tế trình bày những điểm bất cập trong các quy định của luật Thương mại năm 1997 so với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế và những quy định cần phải loại bỏ, sửa đổi, bổ sung trong luật này. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Luật.

  pdf274p mylan23 16-04-2013 190 63   Download

 • Thực hiện đổi mới của Đảng, hệ thống Ngân hàng nước ta đã có những đổi mới sâu sắc và căn bản, đặc biệt từ sau khi Hội đồng Nhà nước ban hành Pháp lệnh Ngân hàng nhà nước năm 1990, sau đó được kiện toàn hơn trong Luật Ngân hàng Nhà nước năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2003.

  pdf29p tuoanh05 04-08-2011 412 117   Download

 • Ngân hàng thương mại là loại ngân hàng trực tiếp giao dịch với các công ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế, các cơ quan đoàn thể và các cá nhân … bằng việc nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm rồi sử dụng số vốn đó để cho vay, chiết khấu, cung cấp các phương tiện thanh toán và cung ứng các dịch vụ ngân hàng Theo Luật các tổ chức tín dụng 07/1997/QH10 và Luật số 20/2004/QH11 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng : “Ngân hàng là loại hình tổ...

  pdf39p tuoanh05 04-08-2011 86 22   Download

 • Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung quy định chi tiết thực hiện NĐ 12/CP ngày 18/2/1997 và NĐ số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 0321/1998/QĐ-BTM ngày 14/3/1998 của Bộ Thương mại

  doc2p thachsanh 18-08-2009 148 12   Download

 • Công văn 5234/1997/QLTT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch số 07/1997/TTLT và số 77/1997/TTLT

  doc3p thachsanh 18-08-2009 36 1   Download

 • Tính độc lập trong hoạt động của ngân hàng trung ương. Luật ngân hàng nhà nước năm 1997 được sửa đổi , bổ sung năm 2003 là một trong những văn bản luật nằm trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của quốc hội khóa XI . Một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung là vị trí, chức năng và sự độc lập cần thiết của ngân hàng nhà nước Việt Nam. Một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung là vị trí, chức năng và sự độc lập cần thiết của ngân hàng nhà...

  pdf2p noel_noel 12-01-2013 72 13   Download

 • Định nghĩa Ngân hàng thương mại Theo Luật các tổ chức tín dụng đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X thông qua ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng đã được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004, giải thích: Tổ chức tín dụng là loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật để hoạt động ngân hàng (khoản...

  pdf20p tuoanh05 04-08-2011 58 9   Download

 • Quyết định số 625/1998/QĐ-BTM về việc thực hiện chủ trương khuyến khích đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đơn giản hơn nữa thủ tục lập kế hoạch xuất nhập khẩu do Bộ Thương Mại ban hành, để về việc điều chỉnh, bổ sung quy định chi tiết thực hiện NĐ 12/CP ngày 18/2/1997 và NĐ số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 0321/1998/QĐ-BTM ngày 14/3/1998 của Bộ Thương mại...

  pdf2p lawxnk7 11-11-2009 56 5   Download

 • Ngân hàng thương mại (NHTM) là loại ngân hàng giao dịch trực tiếp với các công ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân, bằng cách nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm, rồi sử dụng số vốn đó để cho vay, chiết khấu, cung cấp các phương tiện thanh toán và cung ứng dịch vụ ngân hàng cho các đối tượng trên.(Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Dờn, Tr.8) Theo tinh thần của Luật các Tổ chức tín dụng (công bố ngày 26/12/1997) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức...

  pdf90p nhanma1311 28-12-2012 127 33   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bổ sung luật Thương mại 1997
p_strCode=bosungluatthuongmai1997

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2