intTypePromotion=3

Bồi thường thiệt hại về vật nuôi

Xem 1-5 trên 5 kết quả Bồi thường thiệt hại về vật nuôi
 • Trọng tâm của đề tài, người viết tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật về những vấn đề bồi thường thiệt hại về vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng, qua thực tiễn áp dụng đó ta có thể tìm ra được những thuận lợi và khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật vào thực tế, qua đó thấy được những thiếu sót, những trường hợp được bồi thường và không được bồi thường cũng như những trường hợp b...

  pdf44p transonnhat 05-01-2018 40 4   Download

 • Bài viết này phân tích những quy định liên quan đến việc bồi thường về vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất để đánh giá theo những vấn đề như: Pháp luật đã có quy định đầy đủ các thiệt hại, nguyên tắc và cách thức xác định thiệt hại đối với vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất hay chưa.

  pdf6p viboruto2711 21-05-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 4128/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía bắc lần 2 (QL217) vay vốn ADB trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  doc15p mattroibecon_06 07-04-2018 12 0   Download

 • Quyết định 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng và vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  pdf23p lawbds3 06-11-2009 43 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN (NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI) TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

  pdf39p meoconlylom 13-07-2011 140 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bồi thường thiệt hại về vật nuôi
p_strCode=boithuongthiethaivevatnuoi

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản