intTypePromotion=1
ADSENSE

Các control cơ bản

Xem 1-20 trên 723 kết quả Các control cơ bản
 • Trong lập trình giao diện người dùng, điều kiển (Control) là các nhân tố quan trọng cấu thành nên giao diện người dùng, cho phép họ giao tiếp với ứng dụng. Phần này giới thiệu cách tạo lập và sử dụng các Control cơ bản nhất của cửa sổ xây dựng bằng công nghệ WPF

  pdf20p vantung_dong 07-11-2014 58 16   Download

 • Mục tiêu: Sử dụng các thành phần web server control cơ bản Sử dụng lớp StreamReader và StreamWriter để đọc ghi file dạng text Các thao tác xử lý trên chuỗi, chia chuỗi, thay thế chuỗi. Yêu cầu: Đã làm quen với các server control cơ bản, Đã học qua các lớp xử lý nhật xuất file của C#. Kịch bản: Các trang web thường có phần GuestBook, cho phép user có thể lưu lại các comment cho chủ nhân của trang web. Trong bài này chúng ta sẽ tạo một form minh họa dạng GuestBook, cho user nhập vào các thông tin: o...

  pdf7p nongmaithang142010 02-12-2010 354 114   Download

 • Mục tiêu : hiểu và áp dụng được các control cơ bản: Textbox, Button, Radiobutton, Checkbox. Bài 1: Tạo giao diện như hình: nhập vào 2 số và 4 Radio, click vào Radio Cộng sẽ thực hiện phép Cộng 2 số và xuất kết quả vào Label Kết quả. Thực hiện tương tự cho các Radio còn lại. (kiểm tra dữ liệu nhập phải là số)

  doc6p thienthanoze 17-01-2011 301 99   Download

 • Trong bài thực hành này, bạn sẽ làm quen với cách xây dựng một ứng dụng Windows đơn giản bằng VB có sử dụng 2 controls cơ bản là button và text box.

  doc9p it_p0k3t 13-05-2011 111 30   Download

 • Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về HTML server control và Web Server Control. Thông qua chương này người học sẽ tìm hiểu các nội dung sau: HTML control, hệ thống thứ bậc của HTML Server Controls, các sự kiện (event) của HTML server Control, cách lấy dữ liệu từ các HTML server, các control cơ bản (Label, Textbox, Button, CheckBox and Radio, Image, Hyperlink, Panel,...), ... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt65p hihihaha10 06-02-2017 35 5   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET - Bài 6 cung cấp cho người học những kiến thức liên quan như: Lập trình với Winform, Events và EventHandler, Event Handling, các control cơ bản, từ khóa this. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf15p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 42 2   Download

 • Mục tiê u : hiểu và áp dụng được các control: ListBox, Combobox, CheckListBox GroupBox, Panel & TabControl. Bài 1:Viết chương trình thực hiện như sau ( xem hình bên dưới) Form_ load: nhập số vào Textbox (nhớ kiểm tra dữ liệu nhập) btnCapNhat: thêm số vừa nhập vào Combobox, đồng thời xóa textbox nhập, đặt con trỏ lại textbox nhập.

  doc8p thienthanoze 17-01-2011 248 89   Download

 • Mục tiêu : hiểu và áp dụng được các control: PictureBox, ImageList, TrackBar, NumericUpDown, DomainUpDown, ProgressBar. Bài 1: Viết chương trình dùng để định dạng LABEl TEXT theo NummericUpDown, các Checkbox và Radio button tương ứng (Font size, Font Style, Color, TextAlign).

  doc7p thienthanoze 17-01-2011 291 87   Download

 • Giới thiệu các window controls cơ bản Form, Label, TextBox, Button, CheckBox, Radio Button, Combo Box, List Box, Menu Strip, Tool Strip

  ppt30p lilili123 14-03-2011 98 20   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft® .NET: Bài 6 do Hồ Hoàn Kiếm biên soạn trình bày về lập trình với Winform; Events và EventHandler; Event Handling; các control cơ bản; giao diện; từ khóa this. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  ppt15p cocacola_09 27-11-2015 38 2   Download

 • Mục tiêu: Sử dụng các control để kết nối CSDL Access như sau: o AccessDataSource Control, và o Grid View để hiển thị dữ liệu o Cấu hình AccessDataSource để liên kết đến nguồn dữ liệu và các control khác. Yêu cầu: Tạo một ứng dụng web cơ bản cho phép quản lý danh sách nhân viên và phòng ban. Gồm hai form cơ bản: o Default.aspx: trang này cho phép gọi các trang quản lý nhân viên và phòng ban o qlnv.aspx cho phép hiển thị danh sách nhân viên, ngoài ra có chức năng cập nhật thông tin của nhân...

  pdf18p nongmaithang142010 02-12-2010 233 121   Download

 • Bài 2 CÁC ĐIỀU KHIỂN (CONTROL) CƠ BẢN CỦA WPF Trong lập trình giao diện người dùng, điều kiển (Control) là các nhân tố quan trọng cấu thành nên giao diện người dùng, cho phép họ giao tiếp với ứng dụng. Control có thể được hiểu một cách đơn giản là các phần tử trên một cửa sổ như các nhãn (Label), hộp soạn thảo (TextBox), nút bẩm (Button), hộp danh sách (ListBox, ComboBox),.. để hiển thị các thông tin tới người dùng và cho phép người dùng nhập thông tin cần thiết cho chương trình. Phần này giới thiệu cách...

  pdf14p nuoiheocuoivo 07-05-2010 282 70   Download

 • Steps: Instantiate a new control Set some properties of the control Name property Location property Text property … Add it to the Controls collection of the form or the container (GroupBox,Panel, FlowLayoutPanel,…)

  ppt30p batman_1 10-01-2013 51 6   Download

 • Trong bài 2 chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngôn ngữ XAML và các control cơ bản trong Windows Phone. Thông qua chương này người học sẽ biết XAML là gì, vì sao sử dụng XAML, các cú pháp cơ bản trong XAML; biết các control cơ bản như layout controls, text controls, selection controls, button,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt35p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 44 4   Download

 • Add a menu to MenuStrip control at run-time MenuStrip.Items.Add method Example: MenuStrip.Items.Add("File"); MenuStrip.Items.Add("View"); Add a menu item to other menu item at run-time ToolStripMenuItem.DropDownItems.Add method Example: ToolStripItem mnuOpen; mnuOpen = fileToolStripMenuItem.DropDownItems.Add("Open"); mnuOpen.Click += new EventHandler(mnuOpen_Click);

  ppt55p batman_1 10-01-2013 43 3   Download

 • Bài báo này nói về vài nguyên tắc cơ bản. Các nguyên tắc này được thấy rõ khi hệ thống điều khiển còn là single loop hay DCS. Khi điều khiển bằng computer thịnh hành hơn, controller sẽ trở thành các hộp đen. Nếu chúng ta không nắm rõ các nguyên tắc, sẽ khó phân tích hệ thống điều khiển. Tất cả các nguyên tắc trong bài báo này được đưa một cách đơn giản, có thể dùng như một danh sách của những điều cần biết và tìm hiểu thêm.

  pdf5p uocvongxua10 18-09-2015 32 2   Download

 • (NB) Nối tiếp phần 1 Giáo trình Thực hành Mạng cisco cơ bản: Phần 2 gồm 3 bài học được trình bày như sau Cấu hình định tuyến động sử dụng giao thức ospf; Network address translation; Access control list. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf40p thuyanlac888 16-05-2020 8 2   Download

 • Mục tiêu: Sử dụng các web control trong trang ASP.NET o TextBox, Button, DropDownList Sử dụng input validation controls trong trang ASP.NET o RequiredFieldValidator o CompareValidator o RegularExpressionValidator o ValidationSummary Hiển thị các thông báo lỗi khi nhập liệu không hợp lệ. Yêu cầu: Đã làm quen với các server control cơ bản Biết xử lý các sự kiện của ASP.NET web control. Kịch bản: Xây dựng trang web đăng ký phòng cho một hội thảo khoa học. Các nhà khoa học phải đăng ký online trước, tạo cho mình 1 account sau khi đăng ký xong thì, họ có thể đăng nhập...

  pdf6p nongmaithang142010 02-12-2010 417 123   Download

 • MAC đề cập đến giao thức xác định xem máy tính trong một môi trường chia sẻ vừa di hd, hoặc tên miền va chạm, được phép truyền dữ liệu dữ liệu. MAC, với LLC, bao gồm các phiên bản IEEE của OSI lớp 2 Có hai loại rộng của Media Access Control, tính quyết định ( tham, ( g lượt ) và tính quyết định không ( đầu tiên đến, đầu tiên phục vụ )

  pdf132p thanhtq00103 11-06-2011 252 64   Download

 • Mục tiêu : hiểu và áp dụng được các control: MaskEditBox, DateTimePicker, MonthCalendar, Timer, ToolTip Bài 1: Tạo giao diện như hình: Khi Form Load thì có dòng chữ “TTĐT CNTT TPHCM Xin chào các bạn” chạy ngang màn hình (dùng timer)

  doc6p thienthanoze 20-01-2011 200 63   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các control cơ bản
p_strCode=caccontrolcoban

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2