intTypePromotion=1
ADSENSE

Các dữ liệu đa chiều

Xem 1-20 trên 303 kết quả Các dữ liệu đa chiều
 • Từ trước tới nay chúng ta mới chỉ nghiên cứu các CTDL để biểu diễn tập dữ liệu, trong đó dữ liệu được hoàn toàn xác định bởi một thuộc tính được gọi là khoá của dữ liệu, và khoá của dữ liệu được sử dụng trong các phép toán tìm kiếm, xen, loại. Chúng ta sẽ nói đến các dữ liệu được xác định chỉ bởi một thuộc tính khoá như là các dữ liệu một chiều. Tuy nhiên trong rất nhiều lĩnh vực áp dụng, chẳng hạn như đồ hoạ máy tính, xử lý ảnh, các hẹ thông tin địa lý, các hệ cơ...

  doc22p daodangson01041991 20-09-2010 234 87   Download

 • Bài viết này nhằm xây dựng một giải pháp để dự báo hệ thống dữ liệu đa chiều phụ thuộc lẫn nhau theo chuỗi thời gian bằng mạng nơron FIR (FINITE IMPULSE RESPONSE – Mạng đáp ứng xung hữu hạn). Phần ứng dụng dựa vào dữ liệu trên trang Web của thị trường tài chính Forex.

  pdf9p viengland2711 23-07-2019 6 0   Download

 • OLAP là một kỹ thuật sử dụng cách thể hiện dữ liệu đa chiều gọi là các khối (cube) nhằm cung cấp khả năng truy xuất nhanh đến dữ liệu của kho dữ liệu. Tạo khối (cube) cho dữ liệu trong các bảng chiều (dimension table) và bảng sự kiện (fact table) trong kho dữ liệu và cung cấp khả năng thực hiện các truy vấn tinh vi và phân tích cho các ứng dụng client.

  doc13p tiphudianxin12 06-01-2011 875 159   Download

 • Bài giảng "Chương 3: Cấu trúc dữ liệu đa chiều" do Nguyễn Thị Oanh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Lưu dữ liệu dạng điểm (k-D trees, Point Quadtrees, MX-Quadtrees), lưu dữ liệu dạng vùng (chữ nhật), R-trees, đặc điểm của không gian với số chiều lớn. Mời các bạn cùng tham, khảo nội dung chi tiết.

  pdf59p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 53 11   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Chương 3: Các cấu trúc dữ liệu đa chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: k-D trees, cây tứ phân dạng điểm, MX-Quadtrees, R-trees,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf59p koxih_kothogmih7 24-09-2020 9 2   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu: Chương 3 - Giới thiệu chung về kho dữ liệu sau đây để nắm bắt những kiến thức về khái niệm kho dữ liệu; mô hình dữ liệu đa chiều; kiến trúc kho dữ liệu; thi hành kho dữ liệu; từ xây dựng kho dữ liệu tới khai phá dữ liệu; sự phát triển mới của công nghệ khối dữ liệu.

  ppt129p cocacola_06 04-11-2015 160 19   Download

 • Bài giảng "Khai phá dữ liệu - Chương 4: Phân tích trực tuyến OLAP" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình dữ liệu đa chiều, MOLAP, ROLAP, HOLAP, thiết kế và xây dựng Cube, các thao tác trên hệ thống OLAP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p tamynhan3 05-08-2020 12 3   Download

 • Trong bài báo này, tác giả xem xét một số tính chất của các phép toán trong đại số khối trên các CSDLĐC và từ đó đưa ra một phương pháp phân đoạn đối với xử lý song song các phép toán này. Phương pháp mà tác giả trình bày là độc lập đối với một sự cài đặt cụ thể các CSDLĐC và các phép toán trên chúng.

  pdf5p uocvong07 14-10-2015 54 2   Download

 • Trong công nghệ kho dữ liệu (Data Warehouse Technology), OLAP là kỹ thuật để truy xuất dữ liệu chủ yếu trong kho dữ liệu. Dữ liệu trong DW được tổ chức dưới dạng các khối dữ liệu đa chiều (Multi Dimensional Cube) và OLAP được dùng để phân tích trên dữ liệu khối (cube).

  pdf57p chieu_mua 24-08-2012 303 141   Download

 • Mô hình dữ liệu đa chiều Nội dung chương • Các khái niệm chính của mô hình dữ liệu đa chiều – Dữ kiện (Fact) – Chiều (Dimension) – Độ thô – Tổng hợp • Các mô hình lưu trữ Mô hình dữ liệu đa chiều • Được đề xuất và thiết kế cho một mục đích phân tích dữ liệu • Mô hình dữ liệu này không phù hợp cho hệ thống OLTP

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 119 34   Download

 • Từ trước tới nay chúng ta mới chỉ nghiên cứu các CTDL để biểu diễn tập dữ liệu, trong đó dữ liệu được hoàn toàn xác định bởi một thuộc tính được gọi là khoá của dữ liệu, và khoá của dữ liệu được sử dụng trong các phép toán tìm kiếm, xen, loại.

  doc22p vuthithuy11a 26-11-2011 68 17   Download

 • Đại số khối trên các cơ sở dữ liệu đa chiều. Điều khiển học chính thức trở thành một khoa học sau một cuộc gặp gỡ của các trí thức sau thế chiến 2, gồm có Norbert Wiener, John von Neumann, Warren McCulloch, Claude Shannon, Heinz von Forster, Gregory Bateson, F.S.C. Northrop, Conrad Lorenz, W. Grey Walter và Mead Margaret từ năm 1946 đến 1953. Các buổi gặp mặt do Quỹ Josiah Macy Jr. nên còn được gọi là Hội thảo về Điều khiển học Macy. ...

  pdf6p butmaucam 27-08-2013 39 4   Download

 • Vì dữ liệu trong kho dữ liệu rất lớn và không có những thao tác như sửa đổi hay tạo mới nên nó được tối ưu cho việc phân tích và báo cáo. Các thao tác với dữ liệu của kho dữ liệu dựa trên cơ sở là Mô hình dữ liệu đa chiều ( multidimensional data model), được mô hình vào đối tượng gọi là data cube. Data cube là nơi trung tâm của vấn đề cần phân tích, nó bao gồm một hay nhiều tập dữ kiện (fact) và các dữ kiện được tạo ra từ nhiều chiều...

  pdf8p artemis10 08-10-2011 94 25   Download

 • Khai thác mẫu tuần tự là một nhiệm vụ quan trọng của khai thác dữ liệu đã và đang được nghiên cứu rộng rãi. Cho một tập các chuỗi, trong đó mỗi chuỗi bao gồm một danh sách các tập phổ biến và một ngưỡng hỗ trợ tối thiểu do người dùng chỉ định (minsup), khai thác mẫu tuần tự là tìm ra tất cả các mẫu phổ biến có độ hỗ trợ không thấp hơn minsup.

  pdf10p vitomato2711 11-03-2020 19 0   Download

 • Chuyển đổi dữ liệu từ Word sang cơ sở dữ liệu Access – phần 2 Hình C: Tham chiếu thư viện ADO Quay trở lại ứng dụng Word và nhấp đúp chuột tại txtPhone. Tại hộp thoại kết quả Options, chọn TransferShipper từ danh sách tùy chọn Exit xổ xuống, Hình D. Thực hiện như vậy cho đến khi trường cuối cùng đã được gán mã để chuyển dữ liệu nhập vào sang Access. Đây là cách dễ dàng nhất để thực hiện mã. Bạn có thể lựa chọn sử dụng cách khác như là thêm các điều khiển ngẫu nhiên...

  pdf5p hangkute_101091 20-07-2010 207 50   Download

 • Tiếp nối phần 1 giáo trình Cơ sở dữ liệu phần 2 với 2 chương cuối cùng một lần nữa sẽ giúp bạn tìm hiểu về các khái niệm của mô hình quan hệ, các loại ràng buộc quan hệ, các quy tắc suy diễn đối với các phụ thuộc hàm, các tập phụ thuộc hàm tối thiểu. Cuối mỗi chương có thêm phần bài tập về các vấn đề đã học.

  pdf81p lamtran89 04-07-2014 98 17   Download

 • Tài liệu trình bày các vấn đề như: Tại sao phải quan tâm đến trẻ em nghèo, mục đích ý nghĩa và những đặc điểm chính của cách tiếp cận tiếp cận đa chiều về nghèo trẻ em ở Việt Nam, nguồn dữ liệu, khả năng sử dụng và hạn chế,... Cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt vấn đề trên.

  pdf104p fpt_12 22-05-2013 94 16   Download

 • Nội dung chính của bài 4 Data Warehouse nằm trong bài giảng Tích hợp hệ thống nhằm giúp học viên hiểu rõ khái niệm kho dữ liệu (Data Warehouse) và các đặc trưng của mô hình kho dữ liệu, biết được các mô hình tích hợp dữ liệu đa chiều. Nắm được kiến trúc kho dữ liệu, nắm được các phương pháp phân tích, khai phá trên kho dữ liệu.

  ppt40p xuanlan_12 26-04-2014 94 16   Download

 • Xác định và hoàn tất các kết quả còn tồn đọng . Kết thúc các hợp đồng và các yêu cầu công việc . Thanh lý các tài sản . Đối chiếu và so sánh những việc đã làm với các dữ liệu đã Chương 6: KẾT THÚC DỰ ÁN đề ra trong quá khứ. Thực hiện và đảm bảo cam kết.

  ppt21p matem92 16-11-2013 78 8   Download

 • Cấu trúc dữ liệu: Tất cả các thành phần AttSet (tập thuộc tính), AttSetList (danh sách các tập thuộc tính), FD (phụ thuộc hàm), FDSet (danh sách các phụ thuộc hàm hay tập phụ thuộc hàm) đều được tổ chức dưới dạng mảng Boolean với chiều dài tối đa là 255.

  pdf15p doremon_12 24-12-2013 90 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các dữ liệu đa chiều
p_strCode=cacdulieudachieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2