Các loại ARN

Xem 1-20 trên 68 kết quả Các loại ARN
 • ADN mang thông tin di truyền nhưng không trực tiếp chỉ huy quy trình tổng hợp protein, vì thế cần cần cơ chế trung gian khuếch đại thông tin di truyền đến protein, đó chính là ARN. Trong chương này sẽ trình bày một số nội dung kiến thức về ARN, mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf26p youcanletgo_03 13-01-2016 116 23   Download

 • Có 3 loại ARN có vai trò trong quá trình dịch mã là mARN (ARN thông tin), tARN (ARN vận chuyển), rARN (ARN ribôxôm). 1. mARN mARN là bản phiên mã trực tiếp trên mạch khuôn của gen chứa đựng thông tin về số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các loại axit amin trong chuỗi polipeptit cấu thành phần tử prôtêin.

  pdf3p butmauvang 29-08-2013 217 16   Download

 • ARN Là phân tử trung gian trong quá trình biểu hiện gen, sản phẩm của phiên mã, được tổng hợp trong nhân (eukaryote), vào tế bào chất tham gia tổng hợp Protein. Trong chương này sẽ trình bày một số nội dung kiến thức về ARN, mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết

  pdf55p convitdola 11-12-2017 55 4   Download

 • Tài liệu gồm 9 bài: Bài 1. Nhập môn sinh học phân tử; Bài 2. Sao chép ADN; Bài 3. Các loại ARN; Bài 4. Sự phiên mã và mã di truyền; Bài 5. Sinh tổng hợp Protein; Bài 6. Điều hòa hoạt động gen; Bài 7. Bộ gen tế bào nhân hạt; Bài 8. Đột biến gen; Bài 9. Các phương pháp phân tích ADN

  pdf203p kynsha 12-02-2014 318 162   Download

 • Những vấn đề cần nhớ về ARN AXIT RIBÔNUCLÊIC( ARN) 1) CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CHUNG CỦA CÁC LOẠI ARN: a)Cấu tạo chung của ARN : Phân tử ARN có cấu tạo đa phân gồm nhiều đơn phân là các ribônu .Mỗi ribônu có cấu tạo bởi 3 thành phần chính là : -Đường riboz -Axit photphoric -1 trong 4 loại bazơ nitric: A ,U ,G ,X ,ngoài ra còn gặp 1 số bazơ.

  pdf6p heoxinhkute13 23-04-2011 191 53   Download

 • Cấu trúc ARN. - Là một đa phân tử được cấu tạo từ nhiều đơn phân, mỗi đơn phân là một loại ribonucleotit - Có 4 loại ribonuclêôtit tạo nên các phân tử ARN: ađenin, uraxin, xitozin, guanin, mỗi đơn phân gồm 3 thành phần: một bazơnitric, một đường ribozơ (C5H10O5), một phân tử H3PO4. - Trên mạch phân tử các ribônuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết hoá trị giữa đường C5H10O5 của ribonuclêôtit này với phân tử H3PO4 của ribônuclêôtit bên cạnh.

  pdf4p cachuadam 26-05-2011 438 51   Download

 • Cấu trúc và chức năng của ARN vận chuyển Giống với mARN và các loại ARN khác trong tế bào, các phân tử ARN vận chuyển được phiên mã từ các mạch khuôn ADN. Ở sinh vật nhân thật, giống với mARN, tARN cũng được tổng hợp trong nhân tế bào rồi sau đó mới được vận chuyển ra tế bào chất và dùng cho quá trình dịch mã. ở cả tế bào vi khuẩn và sinh vật nhân thật, mỗi phân tử tARN đều có thể được dùng lặp lại nhiều lần; mỗi lần, nó nhận một axit amin đặc...

  pdf6p butmauvang 29-08-2013 323 31   Download

 • Phiên mã ở sinh vật nhân sơ Các loại ARN đều được tổng hợp trên mạch khuôn ADN, trừ ARN là vật chất di truyền của một số virut. Quá trình tổng hợp các loại ARN đều diễn ra tại NST ở dạng sợi xoắn. Do những khác biệt về cấu trúc, vị trí của gen và hệ enzim nên sự phiên mã ở tế bào nhân sơ và nhân thực có những sai khác nhất định.

  pdf4p butmauvang 29-08-2013 312 15   Download

 • Những vấn đề cần nhớ về ARN AXIT RIBÔNUCLÊIC( ARN) 1) CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CHUNG CỦA CÁC LOẠI ARN: a)Cấu tạo chung của ARN : Phân tử ARN có cấu tạo đa phân gồm nhiều đơn phân là các ribônu .Mỗi ribônu có cấu tạo bởi 3 thành phần chính là : -Đường riboz -Axit photphoric -1 trong 4 loại bazơ nitric: A ,U ,G ,X ,ngoài ra còn gặp 1 số bazơ giả hiếm khác như Uridin giả , Ribôtimindin , Inozin ,.... , tỉ lệ bazơ hiếm ở ARN nhiều hơn ở ADN . * CẤU TRÚC...

  pdf4p butmauvang 29-08-2013 57 9   Download

 • Bệnh dịch tả do virus qua lọc gọi là Tortos suis, có hình cầu, có thể là loại ARN virus. Virus tồn tại nhiều năm tháng trong thị ướp đông, ướp lạnh; 6 tháng trong thịt ướp muối và xông khói. Bệnh lây lan do truyền trực tiếp từ lợn ốm sang lợn khoẻ, hoặc gián tiếp qua nước tiểu, nước mắt, nước mũi, rơm rác, dụng cụ chăn nuôi, qua chó mèo, người tiếp xúc với lợn ốm... hoặc do vận chuyển mua bán trao đổi giống qua vùng dịch.

  pdf10p myxaodon01 17-05-2011 151 62   Download

 • ài 6. Axit nuclêic Câu 1. So sánh cấu trúc và chức năng của ADN với ARN? Hướng dẫn trả lời: Câu 2. Mô tả thành phần cấu tạo của một nuclêôtit và liên kết giữa các nuclêôtit. Điểm khác nhau giữa các nuclêôtit là gì? Hướng dẫn trả lời: Câu 3. Phân biệt cấu trúc và chức năng của các loại ARN?

  pdf5p heoxinhkute11 28-01-2011 445 57   Download

 • Ribozym và self- splicing - Hoàn thiện ARN Vào 1981, phát minh về vai trò xúc tác của một số phân tử RNA đã làm đảo lộn quan điểm về chất này. Các phân tử rRNA của các loài nguyên sinh động vật, lúc đầu được tổng hợp với một số lượng lớn tiền chất, từ số các rRNA này sẽ có một được tạo ra bằng cách tự cắt nối (self - splicing).

  pdf6p butmauvang 29-08-2013 45 4   Download

 • Trong quá trình điều tra kiểm kê tính đa dạng thực vật ở Vườn quốc gia Cúc Phương nhằm thực hiện một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Chương trình ICBG là biên soạn "Sách xác định tên các loài thực vật có hạt ở Vườn quốc gia Cúc Phương" Nguyễn Mạnh Cường và Mai Văn Xinh đã thu được một số hiệu mẫu vật (NMC 843) của một loài dây leo gỗ lạ, tạm xác định ở ngoài thực địa thuộc họ Asclepiadaceae Thiên lý, sau đó được Lê Kim Biên xác định là Tox...

  pdf4p beepbeepnp 21-06-2013 28 3   Download

 • 1. Công thức xác định mối liên quan về số lượng các loại nuclêôtit trong ADN, ARN - Trong phân tử ADN (hay gen) theo NTBS: A = T ; G = X (1) Suy ra số nuclêôtit của ADN (hay gen) N = A + T +...

  doc5p maithivanha 18-11-2012 435 142   Download

 • Qua các thế hệ tế bào tính liên tục của lạp thể là do lục lạp có khả năng tự sinh sản bằng cách phân chia, và người ta cũng đã chứng minh rằng lục lạp được hình thành chỉ bằng cách phân chia từ lục lạp có trước. Khả năng tự phân chia của lục lạp là do lục lạp có hệ thống di truyền tự lập riêng (có ADN) và hệ tổng hợp protein tự lập (có chứa ribosome, các loại ARN). Ribosome của lục lạp giống ribosome của procaryota, có hằng số lắng 70S gồm 2 đơn...

  pdf17p iiduongii9 09-05-2011 165 60   Download

 • Các phân tử ARN có cấu trúc nhiều điểm giống với ADN, nhưng làm chức năng trung gian trong sinh tổng hợp prôtêin với 3 loại khác nhau (rARN, tARN, mARN). Tuy nhiên, trong 2 thập niên gần đây nhiều loại ARN mới phát hiện cho thấy vai trò đa dạng và quan trọng của chúng trong tế bào. Những nghiên cứu của sinh học phân tử cho thấy, các phân tử ARN xuất hiện sớm hơn ADN và prôtêin trong lịch sử tiến hoá. Những phát hiện mới về các ARN không mã hóa (noncoding ARN) gây chấn động...

  doc13p huynhhuuviet 04-06-2011 226 45   Download

 • Công thức xác định mối liên quan về số lượng các loại nuclêôtit trong ADN, ARN - Trong phân tử ADN (hay gen) theo NTBS: A = T ; G = X (1) Suy ra số nuclêôtit của ADN (hay gen) N=A+T+G+X Từ (1) ta rút ra: N = 2A + 2G = 2T + 2X (2) . T = A = T1 + T2 = A1 + A2 = T1 + A1 = T2 + A2 (4) G = X = G1 + G2 = X1 + X2 = X1 + G1 = X2 + G2 (5) Nếu gọi mạch gốc...

  pdf15p vachmauthu6_2305 18-03-2011 165 44   Download

 • Kiến thức a/ Cơ bản Học xong bài này, học sinh phải: -Phân biệt các loại ARN dựa vào cấu trúc và chức năng của chúng. -So sánh ADN và ARN về cấu trúc và chức năng. b/ Trọng tâm -Cấu trúc đơn phân, nguyên tắc liên kết giữa các đơn phân của ARN. -Cấu trúc và chức năng của ARN. -So sánh ADN và ARN. 2/ Kỹ năng Rèn luyện cho học sinh kỹ năng tư duy phân tích – tổng hợp để nắm vững các bậc cấu trúc của axit nuclêic. ...

  pdf11p lenovo1209 31-10-2010 336 41   Download

 • Các công thức tổng quát giải bài tập di truyền phân tử trình bày về các công thức xác định mối liên quan về số lượng các loại nuclêôtit trong ADN, ARN; xác định mối liên quan về % các loại đơn phân trong ADN với ARN; tính chiều dài của gen cấu trúc (LG) khi biết các yếu tố tạo nên gen, ARN, prôtêin và một số công thức khác.

  pdf5p nhung5tuyen10 28-07-2016 269 43   Download

 • Công nghệ AND tái tổ hợp là tập hợp các kĩ thuật tạo nên các phân tử AND tái tổ hợp, nhằm tạo ra các gen mới mang thông tin di truyền mã hóa các đặc điểm tốt mong muốn ở các tế bào hoặc cơ thể sống. AND tái tổ hợp có thể được tạo ra từ hai hay nhiều đoạn AND(hoặc ARN) có nguồn gốc khác nhau, hoặc từ AND của các cá thể thuộc các loài khác nhau.

  ppt57p xuanhoa3417 13-12-2012 95 34   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Các loại ARN
p_strCode=cacloaiarn

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản