Các loại danh sách liên kết

Xem 1-20 trên 38 kết quả Các loại danh sách liên kết
 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Danh sách liên kết sau đây để nắm bắt được những kiến thức về các loại danh sách liên kết, các thao tác trên danh sách, so sánh các thực thi của danh sách, so sánh danh sách liên kết và mảng.

  pdf59p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 10 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'danh sách liên kết', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p it_p0k3t 05-05-2011 280 105   Download

 • Chương này trang bị cho người học những kiến thức về danh sách liên kết. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Các hình thức tổ chức danh sách, các loại danh sách liên kết, thao tác trên danh sách liên kết đơn, các ứng dụng của danh sách liên kết đơn.

  ppt20p tangtuy05 23-03-2016 27 8   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Danh sách liên kết giới thiệu đến các bạn những nội dung về Kích thước thay đổi linh động, cấp phát bộ nhớ động, không cần vùng nhớ liên tục, chèn/xoá dễ dàng, cho phép dữ liệu lớn hơn, cấu trúc linh hoạt,...

  pdf50p kyniemchieumua_09 14-12-2017 22 1   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Danh sách liên kết. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt21p hpnguyen8 26-04-2018 1 0   Download

 • Là danh sách mà mỗi phần tử có 2 mối liên kết: Next: để kết nối với phần tử kế tiếp; Prev: để kết nối với phần tử trướ nó.Cài đặt: dự trên con trỏ bao gồm: 3 con trỏ: head, pos và rear; biến count: số phần tử của danh sách

  ppt12p anhnam_xtanh 03-10-2012 113 37   Download

 • Định nghĩa Là tập hợp các phần tử mà giữa chúng có một sự nối kết với nhau thông qua vùng liên kết của chúng. Tùy cách liên kết giữa các phần tử, danh sách liên kết chia thành các loại khác nhau: Danh sách liên kết đơn Danh sách liên kết đôi/kép Danh sách đa liên kết Danh sách liên kết vòng (vòng đơn, vòng đôi) Mỗi loại danh sách có cách biểu diễn theo các cấu trúc dữ liệu và thao tác trên dữ liệu khác nhau...

  ppt85p tranminhtuanpro08th 05-08-2012 293 108   Download

 • Chương này trang bị cho người học những hiểu biết về danh sách liên kết (link list). Nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Các loại danh sách liên kết, danh sách liên kết, danh sách liên kết đơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt23p tangtuy14 02-06-2016 5 1   Download

 • Chương 3 Con Trỏ và Cấu Trúc Dữ Liệu Động nằm trong bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nhằm trình bày về so sánh dữ liệu tĩnh và dữ liệu động, con trỏ, con trỏ với dữ liệu cấu trúc, cấp phát bộ nhớ, tổng quan về danh sách liên kết, các loại DSLK, so sánh mảng và DSLK.

  pdf36p fast_12 25-06-2014 30 3   Download

 • KDLTT danh sách đã được xác định trong chương 4 với các phép toán xen vào, loại bỏ và tìm kiếm một đối tượng khi cho biết vị trí của nó trong danh sách và một loạt các phép toán khác cần thiết cho các xử lý đa dạng khác trên danh sách.

  doc32p vuthithuy11a 26-11-2011 48 16   Download

 • Mục tiêu một số loại danh sách thông dụng Tìm hiểu các loại danh sách liên kết đặc biệt Phân tích các đặc điểm của từng loại danh sách và khả năng ứng dụng Nội dung Stack Queue Hàng đợi hai đầu (double-ended queue) Danh sách liên kết có thứ tự (Odered List) Danh sách liên kết kép Danh sách liên kết vòng Danh sách có nhiều mối liên kết Danh sách tổng quát

  pdf30p vitconmengu 16-08-2011 61 12   Download

 • Cấp phát ô nhớ dư, gây ra lãng phí ô nhớ. Cấp phát ô nhớ thiếu, chương trình thực thi bị lỗi. Để tránh những hạn chế trên, ngôn ngữ C++ cung cấp cho ta một loại biến đặc biệt gọi là biến động với các đặc điểm sau: Chỉ phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình chứ không phát sinh lúc bắt đầu chương trình. Khi chạy chương trình, kích thước của biến, vùng nhớ và địa chỉ vùng nhớ được cấp phát cho biến có thể thay đổi.

  ppt41p kh4nh007 16-04-2011 166 40   Download

 • Đề tài thực hành cấu trúc dữ liệu đã phân loại gửi đến các bạn độc giả tham khảo

  doc3p nolgefal 25-04-2011 150 38   Download

 • Câu 1. Cho danh sách sinh viên. Mỗi sinh viên được mô tả bởi các thuộc tính họ tên, tuổi, giới tính. 1. Hãy cài đặt danh sách sinh viên bởi danh sách liên kết. 2. Hãy viết thủ tục loại khỏi danh sách tất cả các sinh viên nữ.

  doc4p huank42tinkt 04-04-2011 387 83   Download

 • Chương 2: Các dịch vụ thông dụng trên Internet 2.4.2.13. Sử dụng sổ địa chỉ Chọn chức năng Addresses Chương trình thư của Yahoo có cách ghi nhận các địa chỉ thư rất tiện dụng cho người sử dụng. Chúng ta làm quen với các khái niệm sau: - Contact Address: địa chỉ người gửi được ghi nhận vào sổ. - Category Name: tên danh mục phân loại.

  pdf21p ctnhukieu10 05-05-2011 71 19   Download

 • Thuật toán này quét chuỗi n-1 lần, ở đâu, trong mỗi lần scan, thuật toán so sánh các yếu tố hiện tại với một trong những tiếp theo và hoán đổi chúng nếu họ ra khỏi trật tự. Đưa ra một mô tả pseudo-code loại bong bóng là hiệu quả như có thể giả sử S là thực hiện với một danh sách liên kết kép.

  pdf92p kennguyen4 02-11-2011 40 6   Download

 • và các thuật toán từ. NET Framework Class Library cũng như những người phải được phát triển Trong một thời trang theo định hướng đối tượng, tác giả trình bày mảng và ArrayLists, danh sách liên kết, bảng băm, từ điển, cây, đồ thị, phân loại và tìm kiếm cũng như các thuật toán tiên tiến, chẳng hạn như các thuật toán xác suất và lập trình năng động.

  pdf67p kennguyen2 21-10-2011 34 3   Download

 • Các phương pháp tiếp theo và trước cung cấp truy cập vào các liên kết, hoặc theo hoặc thay đổi: breakTham gia nút khác, trả lại tự. # (Điều này là để dùng nội bộ, nó không quan tâm liệu # các yếu tố liên quan được liên kết vào bất kỳ loại danh sách theo đúng thứ tự #.)

  pdf74p kennguyen3 23-10-2011 21 3   Download

 • Luận án "Chính sách công nghiệp ở một số nước thành viên Liên minh Châu Âu trong những thập niên đầu thế kỷ XXI" nghiên cứu nhằm mục đích phân tích và đánh giá nội dung và kết quả đạt được của chính sách công nghiệp của Cộng hòa Italia, Cộng hòa Pháp và Vương quốc Anh trong những thập niên đầu thế kỷ XXI, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

  pdf167p sutihana 06-12-2016 16 3   Download

 • Đánh giá nhanh các rào cản toàn hệ thống đối với tiêm chủng ở Việt Nam vào năm 2004 nhằm xác định được các rào cản cũng như các thực hành tốt có tác động quan trọng đến chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) và đưa ra các khuyến nghị về những can thiệp ưu tiên.

  pdf6p thanos2 22-05-2018 3 0   Download

Đồng bộ tài khoản