intTypePromotion=1
ADSENSE

Các thủ tục xuất nhập khẩu đúng với quy định

Xem 1-18 trên 18 kết quả Các thủ tục xuất nhập khẩu đúng với quy định
 • Tài liệu "Thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh". Kham khảo tài liệu để biết được các thủ tục khi xuất nhập khẩu với bưu phẩm bưu điện nhé.

  pdf5p zahu1234 16-09-2010 199 44   Download

 • Kham khảo mẫu "Thông báo lô hàng đủ thủ tục về quy định đối với hàng hóa nhập khẩu" để biết được các lô hàng nào là đúng quy định về thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, nội dung của một thông báo thì gồm những gì.

  pdf1p den_huyenbi 26-07-2010 328 46   Download

 • Đến với tài liệu "Đăng ký nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn thuộc phụ lục 2 và phụ lục 1 dạng tái chế; tạm nhập; tái xuất các chất thuộc phụ lục 1 và phụ lục 2" bạn sẽ có được mẫu đăng ký nhập khẩu đúng với quy định.

  pdf4p jindo2000 31-08-2010 117 25   Download

 • Kham khảo tài liệu "Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu" để nắm được các thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại, đối tượng làm thủ tục hải quan, địa điểm làm thủ tục hải quan, hướng dẫn khai báo tờ khai hải quan.

  doc18p k085021524 29-12-2010 1506 772   Download

 • Quyết định 1171/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Tài liệu nhằm giúp bạn có một số quyết định của Tổng cục Hải quan về việc xuất nhập khẩu các hàng hóa.

  pdf14p ngoctrang 17-08-2009 449 72   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ thông tin và truyền thông thuộc Lĩnh vực thống kê: Viễn thông và Internet Truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện Phát thanh và truyền hình Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Chứng nhận, Trung tâm kiểm định và chứng nhận 2, Trung tâm kiểm định và chứng nhận 3 ...

  pdf5p meohamngu 12-01-2011 103 8   Download

 • Chủ lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch ngoài việc thực hiện thủ tục hải quan theo quy định hiện hành, còn phải có trách nhiệm bảo quản nguyên trạng đối với lô hàng được đưa về địa điểm kiểm dịch ngoài địa bàn quản lý hải quan để thực hiện các yêu cầu về kiểm dịch. Đồng thời, chủ lô hàng phải nộp giấy chứng nhận kiểm dịch cho Cơ quan hải quan để hoàn thành thủ tục thông quan hàng hóa đúng thời hạn; thực hiện quyết định xử lý của Cơ quan có...

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 81 15   Download

 • 109 thành Cục Tình báo HQ như một số nước trên thế giới và tại các Cục HQ tỉnh, thành phố có thể thành lập các Phòng tình báo hoặc Đội tình báo để thực hiện công việc này. - Trong giai đoạn trước mắt, khi chưa xây dựng được hệ thống này, cần tích hợp hệ thống thông tin QLRR hiện tại đang áp dụng cho quy trình thủ tục HQ truyền thống vào hệ thống XLDL TQĐT để thực hiện việc phân luồng tờ khai tự động và hỗ trợ cho việc ra quyết định thông quan, quyết định...

  pdf14p iiduongii5 16-04-2011 410 155   Download

 • - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: Trước khi đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đầu tiên người nộp thuế: a) Tự xác định nhu cầu sử dụng và xây dựng Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế theo đúng quy định về đối tượng miễn thuế của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định 149/2005/NĐ-CP, Điều 13 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg, hướng dẫn tại Thông tư 79/2009/TT-BTC và các văn bản quy định khác có liên quan; b) Tự xây dựng bản thuyết minh và/ hoặc vẽ...

  pdf6p abcdef_36 07-10-2011 71 6   Download

 • Thông tư liên nghành só 05/TTLN về việc hướng dẫn về việc áp dụng pháp luật đối với các hành vi buôn bán trái phép, vận chuyển trái phép chất ma tuý qua biên giới do Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

  pdf1p lawgtvt10 26-11-2009 62 4   Download

 • Quyết định 57/2003/QĐ-BTC về việc quy định về thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng và kiểm soát, giám sát hải quan tại các cảng biển và cảng chuyên dùng do Bộ Tài chính ban hành

  pdf12p lawxnk4 10-11-2009 36 3   Download

 • Ngày 4/7/2007, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam đã thực hiện ký hợp đồng ủy thác số 01/VM - BVTH/07 với Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa về việc ủy thác nhập khẩu lô hàng thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Nội dung củav hợp đồng quy định các vấn đề cơ bản gồm: - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam sẽ làm thủ tục nhập khẩu số lượng hàng hóa là trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa và nhận được...

  doc7p luatsulecao 04-04-2011 1521 247   Download

 • - Trình tự thực hiện: 1. Chuẩn bị hồ sơ Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị chứng nhận hợp quy theo các bước sau: - Tự lấy mẫu sản phẩm và thực hiện đo kiểm tại các đơn vị đo kiểm được chỉ định hoặc thừa nhận, để có kết quả đo kiểm sản phẩm. - Khai báo đầy đủ, chính xác thông tin vào đơn đề nghị chứng nhận hợp quy (theo mẫu tại phụ lục II, Thông tư 06/2009/TT-BTTTT). - Chuẩn bị các giấy tờ khác theo yêu cầu trong thành phần hồ sơ. ...

  doc3p anhtuan 26-08-2009 204 15   Download

 • Thông tư số 4-TTLB/NgT/TCBĐ về việc quy định thủ tục cấp, quản lý và sử dụng sổ nhận hàng đối với các hộ gia đình có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN do Bộ ngoại thương- Tổng cục Bưu điện ban hành

  pdf4p lawxnk8 11-11-2009 60 2   Download

 • Quyết định số: 1966/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014;... Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf105p meomun12340628 19-09-2015 100 1   Download

 • THEO DÕI NỘI DUNG SỬA ĐỔI Lần sửa đổi Ngày sửa đổi Nội dung và hạng mục sửa đổi 1. MỤC ĐÍCH: Quy trình này quy định trình tự các bước thực hiện thủ tục Hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần 2. PHẠM VI: Quy trình này áp dụng cho hoạt động làm thủ tục Hải quan đối với hàng nhập khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần; Phòng/ bộ phận … có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp lãnh đạo Chi cục thực hiện quy trình này....

  pdf11p tet_tay 04-01-2012 64 2   Download

 • Thông tư số: 38 /2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;... Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf166p meomun12340628 19-09-2015 70 2   Download

 • Thông tư số 06/2000/TT-TCHQ về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf11p lawdt9 02-12-2009 57 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
770 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Các thủ tục xuất nhập khẩu đúng với quy định
p_strCode=cacthutucxuatnhapkhaudungvoiquydinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2