intTypePromotion=1
ADSENSE

Các truy vấn linq

Xem 1-20 trên 43 kết quả Các truy vấn linq
 • Bài 2 giới thiệu về các công nghệ dùng để xây dựng web service cho ứng dụng di động. Mục tiêu của chương nhằm giúp người học biết được mục đích sử dụng LinQ, biết được các cú pháp của LinQ, biết cách sử dụng LinQ để thực hiện truy vấn cũng như cập nhật dữ liệu, xây dựng được Web Service dùng API RESTful Service.

  ppt44p hihihaha10 06-02-2017 48 10   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 2: Language Integrated Query (LINQ) gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu LINQ, LINQ to Object, LINQ to XML, LINQ to ADO.NET. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt30p tangtuy16 02-07-2016 46 5   Download

 • LINQ là thư viện mở rộng cho các ngôn ngữ lập trình C# và Visual Basic.NET (có thể mở rộng cho các ngôn ngữ khác) cung cấp khả năng truy vấn trực tiếp dữ liệu Object, CSDL và XML. Để hiểu rõ hơn về phần mềm này mời các bạn tham khảo bài giảng Phân tích thiết kế phần mềm LINQ sau đây.

  pdf131p cocacola_10 02-12-2015 62 5   Download

 • Mục tiêu của chương 7 Language Integrated Query (LINQ)nằm trong bài giảng Lập trình hướng đối tượng nhằm giới thiệu LINQ, LINQ to Object, LINQ to XML, LINQ to ADO. NET. Language Integrated Query (LINQ) là ngôn ngữ truy vấn hợp nhất trên các loại dữ liệu khác nhau.

  ppt30p xuanlan_12 26-04-2014 129 22   Download

 • LINQ là viết tắt của từ Language – Integrated Query tạm dịch là ngôn ngữ tích hợp truy vấn là một sự đổi mới trong Visual Studio 2008 và .NET Framework 3.5 là cầu nối khoảng cách giữa thế giới của các đối tượng với thế giới của dữ liệu.

  pdf123p tangtocmuathi 30-05-2013 101 26   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:đồ án kỹ sư iitìm hiểu công nghệ linq và ứng dụng', luận văn - báo cáo, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf123p cancer23 24-08-2012 180 42   Download

 • Chương này sẽ thảo luận làm thế nào để viết các truy vấn chống lại các EDM bằng cách sử dụng cú pháp LINQ-to-Các đối tượng và thực thể cú pháp SQL, được cung cấp bởi Entity Framework. Chương này cũng sẽ thảo luận về sự khác biệt giữa cú pháp truy vấn và cú pháp phương pháp và khi bạn có thể sử dụng một trong khác.

  pdf26p tengteng17 03-01-2012 54 3   Download

 • Vài tuần trước tôi bắt đầu viết loạt bài về LINQ to SQL. LINQ to SQL là một bộ khung (framework) có sẵn cho O/RM (object relational mapping) trong .NET 3.5, nó cho phép bạn dễ dàng mô hình hóa các CSDL quan hệ dùng các lớp .NET. Bạn có thể dùng các biểu thức LINQ để truy vấn CSDL, cũng như có thể cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó. Dưới đây là 7 phần đầu tiên của loạt bài này: Sử dụng LINQ to SQL (phần 1) Định nghĩa các lớp mô hình dữ liệu (phần 2) Truy vấn...

  pdf7p huynhphongus 07-12-2011 117 22   Download

 • Thực thi các biểu thức SQL tùy biến (LINQ to SQL phần 8) Vài tuần trước tôi bắt đầu viết loạt bài về LINQ to SQL. LINQ to SQL là một bộ khung (framework) có sẵn cho O/RM (object relational mapping) trong .NET 3.5, nó cho phép bạn dễ dàng mô hình hóa các CSDL quan hệ dùng các lớp .NET. Bạn có thể dùng các biểu thức LINQ để truy vấn CSDL, cũng như có thể cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó. Dưới đây là 7 phần đầu tiên của loạt bài này...

  pdf8p huynhphongus 07-12-2011 100 21   Download

 • Cập nhật dữ liệu dùng Stored Procedure (LINQ to SQL phần 7) Vài tuần trước tôi bắt đầu viết loạt bài về LINQ to SQL. LINQ to SQL là một bộ khung (framework) có sẵn cho O/RM (object relational mapping) trong .NET 3.5, nó cho phép bạn dễ dàng mô hình hóa các CSDL quan hệ dùng các lớp .NET. Bạn có thể dùng các biểu thức LINQ để truy vấn CSDL, cũng như có thể cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó. Dưới đây là 6 phần đầu tiên của loạt bài này: -Sử dụng LINQ to SQL (phần 1)...

  pdf18p huynhphongus 07-12-2011 157 42   Download

 • Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ cho thấy cách chúng ta có thể dùng các stored procedure (SPROCs) và các hàm do người dùng định nghĩa (UDFs) với mô hình dữ liệu LINQ to SQL. Bài viết này sẽ tập trung chủ yếu vào cách dùng SPROCs để truy vấn và lấy dữ liệu về từ CSDL. Trong bài viết kế tiếp, tôi sẽ hiển thị cách bạn có thể dùng các SPROCs để cập nhật, thêm, xóa dữ liệu từ CSDL. Dùng SPROC hay không SPROC? Đó là một vấn đề…....

  pdf14p huynhphongus 07-12-2011 154 32   Download

 • Từ vài tuần trước, tôi đã bắt đầu một loạt bài nói về LINQ to SQL. LINQ to SQL là một O/RM có sẵn trong bản .NET Framework 3.5, và nó cho phép bạn dễ dàng mô hình hóa các CSDL cùng các lớp .NET. Bạn có thể dùng các biểu thức LINQ để truy vấn CSDL, cũng như để thêm/xóa/sửa dữ liệu. Dưới đây là 3 bài đầu tiên trong loạt bài này: -Sử dụng LINQ to SQL (phần 1) -Định nghĩa các lớp mô hình dữ liệu (phần 2) -Truy vấn Cơ sở dữ liệu (phần 3)...

  pdf16p huynhphongus 07-12-2011 139 30   Download

 • Mô hình hóa CSDL Northwind dùng LINQ to SQL Trong phần 2 của loạt bài này, tôi đã đi qua các bước để tạo một mô hình các lớp LINQ to SQL bằng cách dùng trình LINQ to SQL có sẵn trong VS 2008. Dưới đây là một hình mà tôi đã tạo dùng CSDL mẫu Northwind:

  pdf14p huynhphongus 07-12-2011 129 34   Download

 • Trong phần một, tôi đã thảo luận về “LINQ to SQL là gì” và cung cấp một cái nhìn cơ bản về những trường hợp chúng ta có thể sử dụng nó. Trong bài viết đầu tiên, tôi cũng đã cung cấp các đoạn code mẫu để biểu diễn cách xử lý dữ liệu dùng LINQ to SQL, bao gồm: Cách truy vấn dữ liệu Các cập nhật dữ liệu

  pdf13p huynhphongus 07-12-2011 103 18   Download

 • LINQ to SQL là gì? LINQ to SQL là một phiên bản hiện thực hóa của O/RM (object relational mapping) có bên trong .NET Framework bản “Orcas” (nay là .NET 3.5), nó cho phép bạn mô hình hóa một cơ sở dữ liệu dùng các lớp .NET. Sau đó bạn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng LINQ, cũng như cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó. LINQ to SQL hỗ trợ đầy đủ transaction, view và các stored procedure (SP). Nó cũng cung cấp một cách dễ dàng để thêm khả năng kiểm tra tính hợp lệ...

  pdf6p huynhphongus 07-12-2011 167 46   Download

 • Biểu thức LINQ được xây dựng từ các khoản truy vấn có cảm giác tương tự như điều khoản trong các câu lệnh SQL ở cấp cơ sở dữ liệu. Với sự ngoại lệ của Từ khoản, mà phải xuất hiện đầu tiên, các điều khoản khác thường có thể xuất hiện trong bất kỳ thứ tự trong phạm vi truy vấn.

  pdf79p kimku7 26-10-2011 37 2   Download

 • Chúng ta hãy xem xét làm việc với các đối tượng đại diện cho các loại thực thể được định nghĩa bởi một mô hình dữ liệu thực thể. Ví dụ sau đây minh họa làm thế nào để sử dụng các mô hình dữ liệu thực thể cập nhật và chèn dữ liệu:Truy vấn các mô hình dữ liệu thực thể là khá dễ dàng và hiệu quả.

  pdf41p kimku13 24-10-2011 53 6   Download

 • Với IQueryable tuy nhiên, bạn có tính linh hoạt nhiều hơn nữa với các hoạt động truy vấn của bạn. Hãy nhớ rằng, mặc dù giao diện IQueryable thực hiện IEnumerable, mà cung cấp IQueryable với khả năng lặp đi lặp lại. Có hai loại của các nhà khai thác truy vấn. Loại đầu tiên hoạt động trên các đối tượng IEnumerable, trong khi các hoạt động trên IQueryable

  pdf41p kimku13 24-10-2011 46 5   Download

 • IEnumerable giao diện cung cấp lặp đi lặp lại trong một bộ sưu tập của một loại quy định. IQueryable giao diện cung cấp khả năng thực hiện các truy vấn đối với một nguồn dữ liệu được biết đến và cụ thể loại dữ liệu được biết đến. Có nghĩa là, với giao diện và giao diện IQueryable bạn nhận được một đối tượng

  pdf41p kimku13 24-10-2011 53 7   Download

 • mà có thể đánh giá các truy vấn IQueryable. Giao diện IQueryable là dựa trên biểu thức. Một trong những khác biệt chính giữa IEnumerable và IQueryable rằng giao diện IEnumerable cung cấp chỉ lặp đi lặp lại về phía trước. Nó không có khả năng di chuyển giữa các mục (ngoại trừ phía trước).

  pdf41p kimku13 24-10-2011 49 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Các truy vấn linq
p_strCode=cactruyvanlinq

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2