intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách thức cải chính

Xem 1-20 trên 2435 kết quả Cách thức cải chính
 • Bài viết Thực trạng chính sách tiền lương công chức hành chính và định hướng cải cách cho giai đoạn tới hướng vào phân tích thực trạng chính sách tiền lương công chức hành chính, tác động của chính sách tiền lương công chức, từ đó đề xuất một số giải pháp cải cách tiền lương công chức trong giai đoạn tới.

  pdf8p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 258 37   Download

 • Cải cách nền hành chính nhà nước ở Việt Nam thực trạng và triển vọng trình bày khái quát về bối cảnh và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính 2001-2010, những thách thức và triển vọng của cải cách hành chính trong thời gian tới giai đoạn 2006-2010. Mời các bạn tham khảo.

  pdf0p chuotchuot09 03-12-2015 97 17   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm...

  pdf6p suphubeo 31-10-2010 112 10   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu; - Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không...

  pdf5p suphubeo 31-10-2010 146 6   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã Cơ quan phối hợp (nếu có): 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:...

  pdf4p suphurua 25-10-2010 68 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tonhr Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện, thành phố. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày....

  pdf4p aa_banhda 26-12-2010 86 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban nhân dân ấp. Cơ sở Y tế. Cách thức...

  pdf7p suphurua 25-10-2010 61 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày; trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày

  pdf4p la-vie 08-01-2011 58 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp thành phố Long Xuyên. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí thay đổi, cải chính hộ tịch cho 1. người từ...

  pdf4p suphurua 25-10-2010 93 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện, thị xã. Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND các xã, thị trấn, Công an Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, trong trường hợp cần xác minh thì không quá 10 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Cá nhân...

  pdf5p yy_caily 27-12-2010 77 3   Download

 • Tài liệu Cải cách nền hành chính nhà nước và vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 1 trình bày một số vấn đề về lý luận và thực tiễn của việc Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước, Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước trong những năm đầu đổi mới đất nước (1986-1996), Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1996-2010). Để nắm nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf253p violympus 13-03-2019 49 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp quận – huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài thêm nhưng không quá 05 ngày Đối...

  pdf5p suphubeo 31-10-2010 74 2   Download

 • Hình thức kết cấu cách đặt tên theo phụ tử liên danh của người Hà Nhì Đen ở Lào Cai, một số giá trị trong cách thức đặt tên theo phụ nữ liên danh của người Hà Nhì Đen,... là những nội dung chính trong bài viết "Vài nét về cách thức đặt tên theo phụ tử liên danh với vấn đề nghiên cứu lịch sử người Hà Nhì Đen ở Lào Cai". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p thuyhuynh02 02-03-2016 54 2   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Có thể ủy quyền cho người khác Thời hạn giải quyết: 05 ngày; nếu cần xác minh thêm thì thời hạn có thể kéo dài thêm 05 ngày

  pdf4p la-vie 08-01-2011 69 1   Download

 • Bài 3 - Khung lý thuyết về thực thi chính sách. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Các mô hình thế hệ thứ nhất, hai khía cạnh của chính sách ảnh hưởng đến thực thi (Van Meter & Van Horn, 1975), truyền thông và chế tài, đặc điểm của tổ chức thực thi, quyền định đoạt và phản ứng của người thực thi, các mô hình thế hệ thứ hai,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf16p shiwo_ding3 06-04-2019 20 0   Download

 • Bài viết trình bày việc triển khai trên thực tế chính sách thuộc địa hay là chương trình cải cách trên các lĩnh vực chính trị và bộ máy chính quyền của Pièrre Pasquier.

  pdf11p cothumenhmong 01-11-2019 12 0   Download

 • Kết nối mạng không dây Wifi (Wireless Fidelity) đã trở thành một trong những cách thức truy cập Internet và chia sẻ dữ liệu thông dụng nhất hiện nay. Đối với nhiều công ty, thậm chí nó còn đóng vai trò sống còn trong phương thức kinh doanh của họ. Với người dùng gia đình, nó giải quyết vấn đề chia sẻ kết nối băng thông rộng với chi phí hợp lý nhất. Hiện tại wifi được chia làm 3 chuẩn chính thông dụng bao gồm: - 802.11a: Đây là chuẩn 54Mbps hoạt động ở tần số 5Ghz. Nó sử...

  pdf10p hangkute_1 27-08-2010 291 124   Download

 • Cách tải, cài đặt iOS 6 trên iPhone, iPad, iPod Touch Apple đã chính thức phát hành iOS 6 cho iPhone, iPad và iPod Touch với nhiều cập nhật lớn. Dưới đây là các bước download và cài đặt hệ điều hành này. Trước khi thực hiện chỉ dẫn dưới đây, hãy chắc chắn là thiết bị của bạn dùng iOS 5 trở lên và có kết nối Wi-Fi. Nếu không, bạn sẽ phải kết nối thiết bị với máy Mac hoặc máy tính chạy Windows và khởi chạy iTunes. Các bước thực hiện: Bước 1: Nhấn mở ứng dung Settings...

  pdf6p peheo_4 20-09-2012 212 66   Download

 • Trong bài hướng dẫn dưới đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thức chia sẻ, cài đặt các file Photoshop Action – tính năng này cho phép người sử dụng dễ dàng thực hiện được cùng 1 thao tác giống nhau trên nhiều bức ảnh, tất cả chỉ với 1 vài thao tác nhấn chuột. Đó là cách sử dụng, còn nếu muốn lưu lại, chia sẻ, hoặc cài đặt các Action khác thì phải làm thế nào? Giả sử rằng, chúng ta đã có file Photoshop Action dùng để cài đặt. Hãy mở Photoshop Window...

  pdf4p augi15 09-02-2012 88 29   Download

 • Báo cáo: Tài chính công và quản lý tài chính công trình bày lý luận tài chính công và quản lý tài chính công, thực trạng về quản lý tài chính công trong tiến trình đổi mới và cải cách nền hành chính quốc gia, giải pháp về quản lý tài chính công trong tiến trình đổi mới và cải cách nền hành chính quốc gia hiện nay.

  pdf41p langtuthangpro 28-05-2014 102 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cách thức cải chính
p_strCode=cachthuccaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2