intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách tiếp cận khuyến nông

Xem 1-20 trên 32 kết quả Cách tiếp cận khuyến nông
 • Bài giảng của cô giáo Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Tiếp cận lan toả: Nhóm quản lý thôn điểm/thôn cũhỗtrợ thôn mới về PRA/RRA, đào tạo quản lý và hỗ trợ vật tư sản xuất; Bắt đầu triển khai tại thôn điểm, khi thôn điểm đã phát triển đủ khả năng hỗtrợ thôn lân cận thì lan tỏa; Tất cả “thôn lan tỏa”là thành viên của nhóm thôn bản (tổ chức, kế hoạch, giám sát và đánh giá). Tiếp cận lan tỏa: tổ chức nhóm thôn: Nhóm thôn được tổ chức theo tiêu chí; Cùng chung khu vực và vị trí địa lý; Cùng hệ thống...

  pdf7p h08112107 22-08-2010 392 177   Download

 • Bài giảng khuyến nông khuyến lâm nhằm nâng cao nhận thức và vị trí tầm quan trọng của khuyến nông -khuyến lâm đối với việc phát triển lâm nghiệp và nông thôn. Bài giảng cũng cung cấp những kiến thức cơ bản về khái niệm, cách tiếp cận và những phương pháp khuyến nông-khuyến lâm

  pdf142p minhphung21055 31-07-2010 800 297   Download

 • Trên thực tế với các cách tiếp cận khác nhau thì nguyên tắc hoạt động khuyến nông lâm cũng có những điểm khác nhau nhất định. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu, góp phần tích cực tạo nên sự phát triển bền vững ở nông thôn, hoạt động khuyến nông lâm khi triển khai thực hiện cần tuân theo các nguyên tắc sau: • Chương trình khuyến nông khuyến lâm phải phù hợp với nguồn lực thực tế của địa phương cũng như kiến thức và năng lực của cộng đồng. • Nội dung khuyến nông lâm phải đa...

  pdf15p zues04 20-06-2011 244 84   Download

 • Theo cách tiếp cận này, vai trò của người dân đã được chú trọng từ việc xác định nhu cầu, thực hiện, chấp nhận. Quá trình này cho phép vị trí của nông dân ngày càng cao trong quá trình khuyến nông khuyến lâm. Tuy nhiên trong thực tế mô hình trình diễn cũng vấp phải những trở ngại, trong đó đánh chú ý là khả năng phổ cập và lan rộng, mô hình có thể được nông dân tham gia đánh giá là có hiệu quả nhưng thực tế thì nông dân khác không hoặc khó áp dụng được...

  pdf15p zues04 20-06-2011 203 62   Download

 • 1. Tiếp cận là gì? Theo từ điển Tiếng Việt. Tiếp cận là sự đến gần để tiếp xúc và bằng những phương pháp nhất định để tìm hiểu một đối tượng nghiên cứu nào đó. Tiếp cận KNKL là gì? là sự tiếp cận của của những người bên ngoài cộng đồng như các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các nhà chuyên môn, những người làm công tác phát triển nông thôn. Đó là mối quan hệ giữa người dân và những người bên ngoài cộng đồng ...

  ppt15p nuber_12 24-08-2013 150 31   Download

 • Nội dung của Tài liệu này bao gồm các thông tin về các đặc điểm tổng quát của PTD, các kỹ năng và thái độ, các công cụ và phương pháp tiếp cận trong tiến trình PTD-trong đó nông dân là trọng tâm trong tiến trình khuyến nông có sự tham gia. Tài liệu này được viết một cách cô đọng, đơn giản, trình bày có hệ thống và có nhiều ví dụ minh họa, có thể giúp bạn đọc thuận tiện trong tham khảo và áp dụng.

  pdf119p binh_0000 04-10-2014 106 29   Download

 • • Cách tiếp cận theo khuyên nông khuyến lâm lan rộng Đây là cách tiếp cận dựa trên cách tiếp cận: Từ nông dân nên nông dân, bắt đầu được thử nghiệm và áp dụng từ giữa thập kỷ 80. Từ năm 1995 Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - ThuỵĐiển đã thử nghiệm và áp dụng khuyến nông khuyến lâm lan rộng ở một. số tỉnh miền núi phía Bắc dựa trên hình thức khuyến lâm từ người dân. Phương pháp này đang góp phần khắc phục những tồn tại chính hiện nay của hệ thống khuyến...

  pdf12p zues05 22-06-2011 103 26   Download

 • Chương 2: Các cách tiếp cận và phương pháp khuyến nông khuyến lâm Mục đích: Trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về các cách tiếp cận và phương pháp khuyến nông khuyến lâm để sinh viên có thể áp dụng vào các hoạt động khuyến nông khuyến lâm

  pdf21p samsara246 28-05-2011 85 25   Download

 • Chuyển giao công nghệ (Transfer of Technology: ToT): mô hình ToT Cách tiếp cận truyền thống của khuyến nông là mô hình chuyển giao công nghệ. Mô hình này được biểu thị bằng đường thẳng như sau: Nghiên cứu Khuyến nông Nông dân giữa khuyên nông và nghiên cứu - Cải tiến

  pdf4p pencil_7 13-10-2011 170 25   Download

 • Phần hai Tài liệu Khuyến nông chăn nuôi bò sữa sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ phần 4 đến phần 7 với những nội dung như: dinh dưỡng và thức ăn, chuồng trại bò sữa, kỹ thuật vắt sữa, chăn nuôi bò sữa sinh sản và bê. Tài liệu được viết một cách đơn giản thông qua các câu hỏi và hình ảnh hi vọng Tài liệu này sẽ là một trong những Tài liệu quan trọng cho mỗi gia đình nông dân nuôi bò sữa và các cán bộ khuyến nông.

  pdf66p talata_2 15-01-2015 89 22   Download

 • Mô hình giảm nghèo tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số điển hình ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp tại Hà Giang, Nghệ An và Đăk Nông. Nghiên cứu này áp dụng cách tiếp cận điểm sáng trong phân tích các mô hình giảm nghèo, nhằm tìm hiểu những yếu tố dẫn đến những hộ gia đình và cộng đồng dân tộc thiểu số điển hình có kết quả giảm nghèo, cải thiện đời sống tốt hơn các hộ gia đình và cộng đồng khác trong cùng bối cảnh.

  pdf78p pechi1412 02-12-2015 73 11   Download

 • Nội dung của Tài liệu này bao gồm các thông tin về các đặc điểm tổng quát của PTD, các kỹ năng và thái độ, các công cụ và phương pháp tiếp cận trong tiến trình PTD - trong đó nông dân là trọng tâm trong tiến trình khuyến nông có sự tham gia. Tài liệu này được viết một cách cô đọng, đơn giản, trình bày có hệ thống và có nhiều ví dụ minh họa, có thể giúp bạn đọc thuận tiện trong tham khảo và áp dụng.

  pdf128p binh_0000 04-10-2014 188 59   Download

 • Nghiên cứu này nhằm góp phần hệ thống hóa một số cơ sở lý luận và thực tiễn về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Sau khi trình bày khái niệm, bài viết thảo luận một số phương pháp phân tích đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn khái quát thực trạng khả năng cạnh tranh của một số doanh nghiệp ở Việt Nam và cách tiếp cận phân tích khả năng cạnh tranh ở cấp doanh nghiệp của một số học giả trong và ngoài nước. ...

  pdf11p kem3mau 13-06-2013 76 24   Download

 • Dự án sử dụng Một cách tiếp cận có sự tham gia để khuyến khích sự hấp thu của thực hành nông nghiệp tốt (GAP) của Việt Nam Phối hợp Viện và các bên liên quan (nông dân, nhân viên và mở rộng thương mại đối tác). Dự án bao gồm các sáng kiến ​​đào tạo một số. Chẳng hạn như thành lập các nhiều thử nghiệm và GAP trình diễn Cơ sở của ngày lĩnh vực nông dân, nghiên cứu sau thu hoạch Điều tra nhiệt độ quản lý và đóng gói dọc theo chuỗi cung ứng và thị trường phát triển. Dự án được...

  pdf30p xau_la 09-02-2012 65 12   Download

 • Dự án sử dụng cách tiếp cận có sự tham gia của người dân để khuyến khích việc tiếp thu các thực hành nông nghiệp tốt (GAP) bằng việc hợp tác với các Viện nghiên cứu của Việt Nam và các bên liên quan (nông dân, cán bộ khuyến nông và các đối tác thương mại). Dự án bao gồm một số sáng kiến đào tạo. Chẳng hạn như việc thành lập các mô hình trình diễn giống và các thử nghiệm GAP làm cơ sở cho những lớp tập huấn thực hành trên đồng ruộng của nông dân, nghiên cứu sau thu hoạch khảo...

  pdf34p xinh_la 05-03-2012 45 8   Download

 • Dự án sử dụng Một cách tiếp cận có sự tham gia để khuyến khích sự hấp thu của nông nghiệp tốt Thực tiễn (GAP) của Việt Nam Phối hợp Viện và các bên liên quan (nông dân, cán bộ khuyến nông và các đối tác kinh doanh). Dự án bao gồm các sáng kiến ​​đào tạo một số. Chẳng hạn như việc thành lập các loại trình diễn thử nghiệm GAP và Những Cơ sở của nông dân ngày lĩnh vực sau thu hoạch, nghiên cứu quản lý nhiệt độ điều tra và đóng gói dọc theo chuỗi cung ứng và phát triển thị...

  pdf8p xau_la 09-02-2012 55 7   Download

 • Dự án này sử dụng cách tiếp cận có sự tham gia để khuyến khích việc tiếp thu quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP) bằng việc hợp tác với các Viện nghiên cứu của Việt Nam và các bên liên quan (nông dân, cán bộ khuyến nông và các đối tác thương mại). Dự án bao gồm một số sáng kiến đào tạo. Chẳng hạn như việc bố trí các thí nghiệm trình diễn giống và GAP dựa trên cơ sở là những lớp học trên ruộng đồng của nông dân, nghiên cứu, điều tra việc quản lý nhiệt độ sau thu hoạch...

  pdf9p xinh_la 05-03-2012 60 7   Download

 • Nội dung bài viết được chuyên gia đã nêu bật ưu điểm của chương trình và chỉ rõ những điểm cần quan tâm trong phát triển nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tập trung vào 4 điểm chính: (1) Mục tiêu; (2) Cách tiếp cận; (3) Tổ chức thực hiện; (4) Giám sát - đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf4p hanh_tv29 24-04-2019 15 1   Download

 • Phần 2 Tài liệu Trao đổi với nông dân cách làm ăn tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc các bài viết như: Kỹ thuật nuôi ếch, kỹ thuật nuôi cua biển, kỹ thuật nuôi cá trê lai, nuôi nhím trong các vườn hộ và trang trại rừng, nuôi vịt, chim câu trong điều kiện lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long, gà Tam Hoàng lên Tây Bắc, chuyện mèo - chuyện chuột, cải thiện bữa ăn của người nghèo bằng cách nào, cái ăn ở vùng cao, nông dân cần thông tin khoa học kỹ thuật. Hi vọng Tài liệu này là cuốn sổ tay bổ ích và thiết thực cho nông dân và ngư dân.

  pdf98p talata_2 20-01-2015 84 24   Download

 • Nghiên cứu này tìm lời giải cho một chùm câu hỏi lớn: Cần hiểu và đánh giá như thế nào về hợp tác liên kết (HTLK) nông dân trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam? HTLK thế nào để hiệu quả và bền vững, để người ND được hưởng lợi ích công bằng nhất? Các bên cần làm gì để thúc đẩy HTLK hiệu quả nhất trong điều kiện hiện tại và tương lai? Nghiên cứu tìm hiểu thông tin về thực trạng, các yếu tố tác động lên thành công và thất bại của các cách thức tổ chức/các mô hình HTLK ND.

  pdf44p tangtuy11 20-05-2016 53 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cách tiếp cận khuyến nông
p_strCode=cachtiepcankhuyennong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản