intTypePromotion=1
ADSENSE

Cài đặt console

Xem 1-20 trên 44 kết quả Cài đặt console
 • Giáo trình GNS3 Documentation v3.0 beta: Phần I giới thiệu về Dynamips, cài đặt GSN3, IOS Images, sử dụng tài nguyên, cấu hình Dynamips, chạy một bài lap cơ bản, làm việc với Console, tính toán giá trị Idle - PC, sử dụng một thiết bị Frame Replay,... Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành CNTT.

  pdf24p luungoc91 05-04-2014 56 21   Download

 • Thiết lập hệ thống VMware Server 2.0.2-x trên Ubuntu Server 10.04 với VMware Remote Console Plug-in Trong bài viết sau, Quản Trị sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập hệ thống Ubuntu 10.04 server với VMware server 2.0.2-x và VMware Remote Console Plug-in. Trong cuộc thử nghiệm này, chúng ta sử dụng bộ máy với cấu hình như sau: - CPU: Intel(R) Celeron(R) D CPU 3.06GHz, 1 core - Bộ nhớ RAM: 2GB - Ổ CD Rom - Với trình duyệt Firefox 3.6 không thể sử dụng được VMware Remote Console. ...

  pdf21p jupyter2425 13-03-2011 93 11   Download

 • I. KHỞI ĐỘNG WINSOCK Để lập trình được Winsock chúng ta sẽ khai báo thư viện winsock2.h (chứa các prototypes) và 1 file lib (chính là file .cpp đã được biên dịch thành .lib) có tên là ws2_2.lib. Bây giờ hãy tạo 1 project Windows32 Console Project. Lưu ý: Chúng ta không khai báo trong file .cpp có hàm main mà khai báo trong file stdafx.h. Đây là cách khai báo thư viện của Visual C++. #include ... #include #pragma comment (lib,"ws2_32.lib") Và bây giờ sẽ là những hàm để khởi tạo Winsock: int WSAStartup(WORD wVersionRequested, LPWSADATA lpWSAData);...

  pdf37p abcdef_45 27-10-2011 277 62   Download

 • Cùng với sự phát triển của Công nghệ thông tin hiện nay thì vấn đề An ninh mạng cũng như việc phòng và Chống Virus được xem là vấn đề nan giản đối với Công ty .

  doc17p heaven2411 29-05-2011 242 55   Download

 • Windows Recovery Console là một trong những công cụ giúp khôi phục hệ thống khi không khởi động như ý muốn hay không thể khởi động. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về một số thành phần của Recovery Console gồm Command Prompt, Command Action, Rule, phương pháp gỡ bỏ Recovery Console. Lưu ý: Microsoft đề xuất rằng người dùng chỉ nên sử dụng Recovery Console chỉ khi Safe Mode và các phương pháp khác không phát huy tác dụng. Bạn nên sử dụng Recovery khi có thể sử dụng một số lệnh cơ bản...

  pdf8p vinhlactran 07-01-2010 218 52   Download

 • Windows Recovery Console là một trong những công cụ giúp khôi phục hệ thống khi không khởi động như ý muốn hay không thể khởi động.

  pdf10p nguyen2 06-11-2009 160 39   Download

 • Khi có một vấn đề xảy ra với Windows trên máy tính, bạn thường sử dụng đĩa CD Windows và tiện ích Recovery Console tích hợp sẵn trên đĩa để giải quyết vấn đề. Vậy vấn đề gì xảy ra khi bạn không phải lúc nào cũng mang theo đĩa hoặc chẳng may đánh mất đĩa? Rất đơn giản, chỉ cần cài đặt thêm tính năng Recovery Console vào máy và cho nó hoạt động như một tùy chọn trong quá trình khởi chạy Windows XP. Cài đặt Recovery Console Trước tiên, bạn cần cho đĩa CD Windows XP vào...

  pdf4p vinhlactran 07-01-2010 151 30   Download

 • SECURITY TEMPLATES 1. Xem các Security Templates mặc định của Microsoft Step 1: Vào Run gõ mmc mở Microsoft Management Console (MMC) Step 2: Trong MMC Chọn File → Add/Remove Snap-in…

  pdf10p babylove117x 26-03-2011 67 18   Download

 • Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách tạo Resource Mailboxes bằng Exchange Management Console và Exchange Management Shell, cách chuyển Regular Mailbox vào Resource Mailbox và cuối cùng là nhận ra sự khác nhau giữa Resource Mailbox và Regular Mailbox. Tạo Resource Mailboxes bằng sử dụng Exchange Management Console Exchange Server 2007 cho phép quản trị viên tạo các đối tượng như Mailbox, Contacts, Mail User và Distribution Groups....

  pdf22p ken333 28-06-2012 93 17   Download

 • Thêm Thánh Thánh phải được thêm vào các máy chủ VMM để quản lý chúng từ Quản trị viên VMM console. Phần này mô tả làm thế nào để thêm máy chủ, các thành viên miền và chu vi các máy chủ nhóm làm việc, để các quản trị viên VMM console. Mở giao diện điều khiển bằng cách sử dụng Administrator VMM các shortcut trên desktop của Windows hoặc thông qua menu Start theo Microsoft System Center, Virtual Machine Manager 2008, Virtual Machine Manager Administrator Console...

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 70 6   Download

 • 340 11 Using Vir tual Machine Manager 2008 for Provisioning NOTE The progress of the VM deployment can be monitored by selecting the VM in the self-service portal and clicking Properties in the Actions pane. Then click the Latest Job tab. Migrating a VM VMM provides the capability to move, or migrate, VMs quickly and easily between hosts. There are three ways this can be accomplished in VMM. The Migrate Virtual Machine Action The Migrate Virtual Machine Wizard enables the administrator to migrate a VM to another host using a VMM wizard, as follows: 1.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 51 6   Download

 • Thủ thuật chơi game bằng webcam với Camspace Chỉ với máy tính và một chiếc WebCam tốt bạn hoàn toàn có thể chơi những game vận động như trên một hệ Console đời mới. Công nghệ chơi game kiểu cảm biến chuyển động đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các thương hiệu nổi tiếng, điển hình là Nitendo Wii, Playstation Move và gần đây là Microsoft Kinect.

  pdf7p jupyter2525 15-04-2011 91 4   Download

 • requested became available—this example waits for all of the tasks to complete before obtaining the results. using System; using System.Threading; using System.Threading.Tasks; namespace Recipe15_03 { class Recipe15_03 { static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Press enter to start"); Console.ReadLine(); // Create Task Task Task the tasks. task1 = Task.Factory.StartNew(() = writeDays()); task2 = Task.Factory.StartNew(() = writeMonths()); task3 = Task.Factory.StartNew(() = writeCities()); // Wait for all of the tasks to complete. Task.

  pdf95p tengteng16 27-12-2011 49 3   Download

 • Filsize.cs namespace Programming_CSharp { using System; using System.IO; public class Tester { public static void Main() { string[] CLA = Environment.GetCommandLineArgs(); FileInfo { Console.WriteLine(“Format: {0} filename”, fiExe.Name); } else { try { FileInfo fiFile = new FileInfo( CLA[1]); if (fiFile.Exists) { Console.WriteLine(“******************************”); Console.WriteLine(“{0} {1}”,fiFile.Name, fiFile.Length); Console.WriteLine(“******************************”); Console.WriteLine(“Last access: {0}”,fiFile.LastAccessTime); Console.WriteLine(“Last write: {0}”, fiFile.

  pdf35p tengteng16 27-12-2011 29 3   Download

 • Tuy nhiên các tập lệnh này sẽ khác nhau tuỳ theo cấu hình của router và tuỳ theo từng phiên bản phần mềm Cisco IOS. Bây giờ giả sử bạn muốn cài đặt đồng hồ cho router nhưng bạn lai không biết phải dùng lệnh nào thi khi đó chức năng trợ giúp của router sẽ giúp bạn tìm được câu lênh đúng. Bạn thực hiện theo các bước sau

  pdf6p phuoctam43 22-07-2011 44 2   Download

 • Audacious là 1 ứng dụng trình chiếu audio đa năng, là 1 phần của Beep Media Player (BMP), vốn được phát triển từ XMMS. Chương trình có giao diện gần giống với Winamp phiên bản 2.x, hỗ trợ hầu hết các định dạng audio phổ biến hiện nay, và các file music console trong game như AY, GBS, GYM, HES, KSS, NSF, NSFE, SAP, SPC, VGM, VGZ, VTX.

  pdf4p huongdanhoctot_6 28-10-2011 43 2   Download

 • using System; using System.Linq; public class GroupExample { static void Main() { int[] numbers = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }; // Partition numbers into odd and // even numbers. var query = from x in numbers group x by x % 2 into partition where partition.Key == 0 select new { Key = partition.Key, Count = partition.Count(), Group = partition }; foreach( var item in query ) { Console.WriteLine( "mod2 == {0}", item.Key ); Console.WriteLine( "Count == {0}", item.Count ); foreach( var number in item.Group ) { Console.Write( "{0}, ", number ); }...

  pdf59p tengteng16 27-12-2011 29 2   Download

 • uses a for statement to write out the integer values 1 through 10. 1.7.10 The foreach statement A foreach statement enumerates the elements of a collection, executing a statement for each element of the collection. The example using System; using System.Collections; class Test { static void WriteList(ArrayList list) { foreach (object o in list) Console.WriteLine(o); } static void Main() { ArrayList list = new ArrayList(); for (int i = 0; i

  pdf26p tengteng16 27-12-2011 81 2   Download

 • { if ( index = strings.Length) { // xử lý index sai } return strings[index]; } set { strings[index] = value; } } // số chuỗi nắm giữ public int GetNumEntries() { return ctr; } private string[] strings; private int ctr = 0; } public class Tester { static void Main() { ListBoxTest lbt = new ListBoxTest(“Hello”, “World”); lbt.Add(“What”); lbt.Add(“Is”); lbt.Add(“The”); lbt.Add(“C”); lbt.Add(“Sharp”); string subst = “Universe”; lbt[1] = subst; // truy cập tất cả các chuỗi int count =1; foreach (string s in lbt) { Console.WriteLine(“Value {0}: {1}”,count, s); count++; ...

  pdf35p tengteng16 27-12-2011 36 2   Download

 • studentPair.ToString()); catPair.Sort( theCatDelegate); Console.WriteLine(“Sau khi sap xep catPair\t\t:{0}”, catPair.ToString()); catPair.ReverseSort(Cat.OrderCats); Console.WriteLine(“Sau khi sap xep nguoc catPair\t\t:{0}”, catPair.ToString()); Kết quả thực hiện tương tự như trong ví dụ 11.1 Sử dụng ủy quyền như thuộc tính Đối với ủy quyền tĩnh thì chúng bắt buộc phải được tạo thể hiện, do tính chất tĩnh, mà không cần biết là chúng có được sử dụng hay không, như lớp Student và Cat trong ví dụ bên trên.

  pdf35p tengteng16 27-12-2011 30 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cài đặt console
p_strCode=caidatconsole

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2