intTypePromotion=1
ADSENSE

Cẩm nang nuôi tôm

Xem 1-20 trên 107 kết quả Cẩm nang nuôi tôm
 • Nuôi tôm trong ruộng lúa là hình thức canh tác kết hợp giữa Trồng Trọt và Thủy sản. Phương thức nuôi này không những làm giảm việc tranh diện tích sản xuất mà còn góp phần tăng thu nhập trên một mảnh đất, nuôi tôm trong ruộng lúa chẳng những không giảm năng suất lúa mà còn có sản phẩm tôm.Ruộng nuôi cần có bờ chắc chắn giữ được nước, ngăn chặn sự xâm nhập của địch hại, mặt ruộng thấp dể dàng cấp và tiêu nước. Thời gian ngập nước trên ruộng (10- 30 cm) càng dài càng tốt...

  doc34p vohnongnguyen 23-03-2010 300 130   Download

 • Tài liệu trình bày một số quy định của bộ nông nghiệp và PTNT về nuôi tôm chân trắng ở Việt Nam, tìm hiểu một số đặc điểm về tôm chân trắng, kỹ thuật nuôi tôm chân trắng, một số bệnh thường gặp và biện pháp phòng trị, các thông tin khác cần biết.

  pdf32p huchigo 22-11-2011 324 126   Download

 • tài liệu “Kỹ thuật nuôi tôm nước ngọt” chủ yếu dựa trên các vấn đề để trình bày cụ thể việc nuôi tôm càng và tôm càng xanh, hy vọng tài liệu này sẽ giúp cho các hộ nông dân phát triển thêm nghề phụ để cải thiện đời sống, tăng thêm thu nhập

  pdf9p dongta06 13-01-2012 275 39   Download

 • Tài liệu “ Kỹ thuật nuôi tôm nước lợ” chủ yếu dựa trên các vấn đề để trình bày cụ thể việc nuôi tôm, sẽ giúp các hộ nông dân hiểu rõ những kiến thức cơ bản về nuôi tôm, hy vọng tài liệu này sẽ giúp cho các hộ nông dân phát triển thêm nghề phụ để cải thiện đời sống, tăng thêm thu nhập.

  pdf12p dongta06 13-01-2012 120 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi tôm bán thâm canh - thâm canh thân thiện với môi trường part 1', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p poseidon04 25-07-2011 119 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi tôm nước ngọt part 2', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p dongta06 13-01-2012 147 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi tôm nước ngọt part 3', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p dongta06 13-01-2012 95 22   Download

 • Nhu cầu cho ăn bao gồm theo dõi thực tế hàng ngày bằng việc kiểm tra nhá.Lượng thức ăn lần sau dựa trên cơ sở tiêu thụ thụ thực tế và trọng lưọng trung bình cá thể . Việc bố trí số lượng nhá trong ao phụ thuộc vào diện tích ao nuôi Bảng 3 :số lượng nhá trong ao nuôi tôm : Diện tớch ao nuụi (ha) Số lượng nhá cho ăn 0,5 4 0,6-0,7 5 0,8-1 8-10 Tỷ lệ thức ăn cho vào mỗi nhá phụ thuộc vào trọng lượng tôm và diện tích ao nuôi . ...

  pdf5p poseidon04 25-07-2011 89 21   Download

 • Hình 1: Hệ thống ao nuôi ít thay nứơc và nuôi tuần hoàn khép kín I. Cải tiến hệ thống nuôi tôm thân thiện với môi trường : Ngoài việc cải tiến hệ thống nuôi cho phù hợp với việc nuôi tôm BTC - TC thân thiện với môi trường, bên ngoài ao nuôi nên trồng lại rừng ngập mặn.

  pdf5p poseidon04 25-07-2011 96 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi tôm nước ngọt part 4', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p dongta06 13-01-2012 108 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi tôm nước ngọt part 6', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p dongta06 13-01-2012 84 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi tôm nước ngọt part 9', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p dongta06 13-01-2012 270 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi tôm nước ngọt part 5', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p dongta06 13-01-2012 75 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi tôm nước lợ part 6', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p dongta06 13-01-2012 96 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi tôm nước ngọt part 7', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p dongta06 13-01-2012 97 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi tôm nước lợ part 2', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p dongta06 13-01-2012 82 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi tôm nước lợ part 5', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p dongta06 13-01-2012 90 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi tôm nước lợ part 3', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p dongta06 13-01-2012 102 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi tôm nước ngọt part 8', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p dongta06 13-01-2012 96 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi tôm nước ngọt part 10', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p dongta06 13-01-2012 133 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cẩm nang nuôi tôm
p_strCode=camnangnuoitom

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2