intTypePromotion=1
ADSENSE

Cẩm nang thuật toán

Xem 1-20 trên 838 kết quả Cẩm nang thuật toán
 • Mục tiêu của tài liệu là tổng hợp có hệ thống các phương pháp cơ bản, từ nhiều lĩnh vực ứng dụng riêng biệt, nhằm cung cấp các giải thuật tốt nhất đã được kiểm chứng và công bố, để giải các bài toán cụ thể về máy tính. Tập 1 cuốn sách trình bày các nội dung chọn lọc của các thuật toán thông dụng, thuộc 23 chương, thuộc bốn phần đầu của nguyên bản.

  pdf404p 951628473 03-05-2012 545 201   Download

 • Tài liệu tổng hợp có hệ thống các phương pháp cơ bản, từ nhiều lĩnh vực ứng dụng riêng biệt, nhằm cung cấp các giải thuật tốt nhất đã được kiểm chứng và công bố, để giải các bài toán cụ thể về máy tính. Tập 2 cuốn sách trình bày các nội dung chọn lọc của các thuật toán chuyên biệt, thuộc 20 chương, thuộc bốn phần cuối của nguyên bản.

  pdf309p 951628473 03-05-2012 291 162   Download

 • Tài liệu “Cẩm nang thuật toán” tổng hợp có hệ thống các phương pháp cơ bản, từ nhiều lãnh vực ứng dụng riêng biệt, nhằm cung cấp các giải thuật tốt nhất đã được kiểm chứng và cung bố, để giải các bài toán cụ thể bằng máy tính

  pdf41p dongta08 18-01-2012 203 85   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cẩm nang thuật toán tập 1 part 2', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p dongta08 18-01-2012 119 50   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cẩm nang thuật toán tập 1 part 3', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p dongta08 18-01-2012 116 48   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cẩm nang thuật toán tập 1 part 6', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p dongta08 18-01-2012 92 42   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cẩm nang thuật toán tập 1 part 4', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p dongta08 18-01-2012 107 41   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cẩm nang thuật toán tập 1 part 7', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p dongta08 18-01-2012 97 39   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cẩm nang thuật toán tập 1 part 5', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p dongta08 18-01-2012 96 38   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cẩm nang thuật toán tập 1 part 9', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p dongta08 18-01-2012 87 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cẩm nang thuật toán tập 1 part 10', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p dongta08 18-01-2012 79 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cẩm nang thuật toán tập 1 part 8', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p dongta08 18-01-2012 87 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cẩm nang thuật toán tập 2 part 1', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p dongta08 18-01-2012 84 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cẩm nang thuật toán tập 2 part 5', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p dongta08 18-01-2012 70 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cẩm nang thuật toán tập 2 part 2', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p dongta08 18-01-2012 81 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cẩm nang thuật toán tập 2 part 3', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p dongta08 18-01-2012 86 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cẩm nang thuật toán tập 2 part 4', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p dongta08 18-01-2012 79 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cẩm nang thuật toán tập 2 part 7', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p dongta08 18-01-2012 66 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cẩm nang thuật toán tập 2 part 6', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p dongta08 18-01-2012 63 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cẩm nang thuật toán tập 2 part 9', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p dongta08 18-01-2012 65 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cẩm nang thuật toán
p_strCode=camnangthuattoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2