intTypePromotion=1
ADSENSE

Cân đối tài khoản

Xem 1-20 trên 1405 kết quả Cân đối tài khoản
 • Mẫu Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01-DNN) được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính. Bảng này sẽ phản ánh tổng quát tình hình tăng giảm số phát sinh trong năm, nguồn vốn, nợ phải trợ, doanh thu, các thu nhập khác cũng như kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

  doc4p thanhthanh191 23-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập bảng tổng hợp chi tiết công nợ; Lập bảng tổng hợp hàng tồn kho; Lập bảng cân đối tài khoản cấp 1, cấp 3. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p dongcoxanh25 22-06-2022 30 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 Tài khoản và ghi sổ kép, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tài khoản kế toán; bảng cân đối tài khoản; ghi sổ kép;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf45p tomjerry010 14-06-2022 23 1   Download

 • Không chỉ đối với sinh viên ngành kế toán mà với sinh viên theo học ngành kinh tế thì học phần “nguyên lý kế toán” là một học phần cần thiết mà mỗi sinh viên cần phải học. Bài viết trình bày quan điểm về học phần "Nguyên lý kế toán" với sinh viên ngành kinh tế; Một số kinh nghiệm để học tốt học phần "Nguyên lý kế toán”.

  pdf4p vimarillynhewson 17-05-2022 18 1   Download

 • Biểu mẫu Kế toán thuế được chia sẻ dưới đây sẽ bao gồm các danh mục tài khoản, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối phát sinh, bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, nhật ký chung, bảng trích hao tài sản cố định, bảng phân bố chi phí trả trước ngắn hạn,... nhằm giúp kế toán viên thực hiện tốt công tác kế toán thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  xls198p luuxuan179 05-05-2022 245 6   Download

 • Mục tiêu của đề tài là phân loại chuyên ngành cho người đọc thuận tiện theo dõi; cung cấp cho người đọc những thông tin cần thiết về thị trường chứng khoán, những thành phần tham gia vào thị trường này giúp người đọc nhớ lại kiến thức hoặc hiểu thêm về hình thức thị trường này;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf75p badbuddy10 02-04-2022 17 2   Download

 • Luận văn nghiên cứu và xây dựng hệ thống lý luận về thông tin, công bố thông tin trên TTCK Việt Nam. Phân tích sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt động công bố thông tin trên TTCK, những đặc trưng, yêu cầu của pháp luật về CBTT trên TTCK, nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật một số nước về CBTT trên TTCK từ đó rút ra những bài học cho việc xây dựng, thực thi pháp luật về CBTT trên TTCK Việt Nam.

  pdf125p badbuddy07 11-03-2022 8 0   Download

 • Án lệ số 42/2021/AL ngày 12/3/2021 của Tòa án nhân dân tối cao là một sự khẳng định nguyên tắc bảo vệ đối với người tiêu dùng Việt Nam trong mối quan hệ với các thương nhân. Thông qua án lệ này, người tiêu dùng cũng như thương nhân sẽ biết mình cần phải làm gì để có thể tránh được các rủi ro pháp lý khi ký hợp đồng soạn sẵn, nhất là khi hợp đồng được thực hiện trên môi trường mạng internet.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 10 0   Download

 • Quyết định số 1956/2021/QĐ-NHNN ban hành về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013, thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 11 năm 2014 và thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 7 năm 2016. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010.

  doc2p hoalanvender 25-02-2022 13 0   Download

 • Nghị định số 57/2021/NĐ-CP ban hành về việc bổ sung điểm g khoản 2 điều 20 nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc3p hoaquynh70 28-01-2022 3 0   Download

 • Nghị định số 59/2021/NĐ-CP ban hành về việc quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015.

  doc7p hoaquynh70 28-01-2022 13 0   Download

 • Hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị trình bày về các điều khoản mà các bên cần thống nhất và thỏa thuận khi hợp tác với nhau. Mẫu hợp đồng này được soạn thảo có nội dung và hình thức tương đối rõ ràng, các bạn có thể tải về máy sử dụng để tiết kiệm thời gian hơn.

  doc6p nguyenhoangthien92 11-01-2022 9 0   Download

 • Bài viết cho thấy: Việc xây dựng hệ thống trả lương phù hợp để tiền lương thực sự phát huy được vai trò khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động là hết sức cần thiết, quan trọng đối với mọi doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh trong cơ chế thị trường. Để làm được điều đó thì công tác hoạch toán kế toán tiền lương cần phải được chú trọng.

  pdf6p vizhangyiming 22-12-2021 37 4   Download

 • Bài viết muốn đưa ra tác động chính sách thuế TNCN tới TTCK, hoạt động đầu tư chứng khoán và một số giải pháp về thuế TNCN đối với hoạt động đầu tư chứng khoán nhằm tiếp cận nền tài chính toàn diện. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p redemption 20-12-2021 16 1   Download

 • Việc dạy học môn Lý thuyết xác suất và thống kê trong các trường đại học nói chung ngày càng được quan tâm, đặc biệt là đối với sinh viên ngành Kinh tế, môn học này càng cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, khi hỏi sinh viên về môn học này thì đa số sinh viên đều cho rằng, đây là môn học trừu tượng và khó hiểu; một số sinh viên còn băn khoăn về tính ứng dụng của học môn này.

  pdf8p mudbound 06-12-2021 18 0   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 Kế toán vốn chủ sở hữu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản; Ghi nhận vốn chủ sở hữu; Ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán; Trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p khunglongboiboi 07-12-2021 25 3   Download

 • Bài viết này nghiên cứu về thực trạng thâm hụt tài khoản vãng lai của Việt Nam giai đoạn 1990 – 2012. Nghiên cứu rút ra được nguyên ngân của thâm hụt tài khoản vãng lai là do công nghiệp hỗ trợ còn yếu, chính sách thương mại chưa hợp lý, chính sách tỷ giá hối đoái và chưa cân đối vĩ mô giữa tiết kiệm và đầu tư. Từ đó, chúng tôi đề xuất các giải pháp ngắn hạn và các giải pháp dài hạn để giảm thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam trong thời gian đến.

  pdf10p vimackenziebezos 29-11-2021 20 0   Download

 • Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán): Phần 2 bao gồm các nội dung hướng dẫn ghi chép các loại tài khoản kế toán như: Nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí sản xuất và kinh doanh, thu nhập khác, chi phí khác, xác định kết quả kinh doanh, các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf206p cucngoainhan4 26-11-2021 13 1   Download

 • Nội dung bài viết trình bày cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp tính giá và phương pháp tổng hợp - cân đối để nghiên cứu đối tượng của hạch toán kế toán. Mời các bạn tham khảo!

  pdf9p billyelliot 11-11-2021 15 0   Download

 • Xuất phát từ tình hình biến động của thị trường chứng khoán TP.HCM trong thời gian qua và để đánh giá được hiệu quả đầu tư trên thị trường chứng khoán của các nhà đầu tư, một trong những yếu tố chính làm cho tình hình thị trường chứng khoán biến động và ảnh hưởng chính đến hiệu quả đầu tư của các nhà đầu tư là vấn để thông tin bất cân xứng về công ty niêm yết.

  pdf89p closefriend06 01-11-2021 15 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cân đối tài khoản
p_strCode=candoitaikhoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2