intTypePromotion=1
ADSENSE

Chậm phát triển

Xem 1-20 trên 6347 kết quả Chậm phát triển
 • Đề tài "Bước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế - Sinh thái mô hình Nông - Lâm kết hợp cà phê (Coffea canephora Piere) - Quế (Cinnamomum casia Blume.) và Keo lá tràm (Acacia auriculiformis A. Cunn. ex. Benth) làm cơ sở hoàn thiện và nhân rộng ở Đắk Lắk" nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế - sinh thái của mô hình nông lâm kết hợp cà phê - Quế - keo lá chàm ở tuổi 7-8-9, trồng trên đất feralit nâu đỏ tầng dày (trên 1m) phát triển trên đá mẹ bazan, làm cơ sở hoàn thiện nhân rộng mô hình tại Đăk Lăk.

  pdf94p bakerboys05 23-06-2022 2 0   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp "Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài Bời lời đỏ (Litea glutionsa C.B.Roxb) làm cơ sở cho công tác trồng rừng tại tỉnh Gia Lai" nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của Bời lời đỏ về hình thái, vật học, sinh lý, sinh thái, sinh trưởng,... làm cơ sở khoa học để xác định, bổ sung những biện pháp kỹ thuật thu hái, bảo quản hạt, tạo cây con, trồng và chăm sóc đạt hiệu quả kinh tế cao, môi trường sinh thái được cải thiện.

  pdf91p bakerboys05 23-06-2022 1 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII" sẽ giới thiệu đến bạn đọc những nội dung về: các nguồn sử liệu; Đại Việt trước cuộc kháng chiến; sự hình thành và phát triển của Đế quốc Mông Cổ; cuộc kháng chiến lần thứ nhất; thời kỳ đấu tranh ngoại giao 1258-1284; cuộc kháng chiến của nhân dân Chàm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf74p britaikridanik 24-06-2022 7 1   Download

 • Cuốn sách gồm 5 bài học giới thiệu những vấn đề chung về can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật mầm non, tổ chức can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính từ 0-6 tuổi, tổ chức can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ chậm phát triển trí tuệ từ 0-6 tuổi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf139p bakerboys06 08-06-2022 1 1   Download

 • Bài viết "Từ tâm lý học lâm sàng đến tư vấn tâm lý trường học: Hiện trạng và con đường phát triển" tập trung trình bày các nội dung về tâm lý học lâm sàng, hỗ trợ tư vấn tâm lý trong trường học, ứng dụng tâm lý học lâm sàng trong hỗ trợ và tư vấn tâm lý trường học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p thanhthanh191 20-06-2022 11 1   Download

 • Bài giảng Theo dõi và xử trí song thai trình bày các nội dung chính sau: Xác định bánh rau và buồng ối; Đánh giá phát triển của thai; Biến chứng của thai; Biến chứng của mẹ; Theo dõi song thai một bánh rau.

  pdf48p viabigailjohnson 10-06-2022 3 1   Download

 • Đề cương bài giảng Giáo dục hòa nhập "Hỗ trợ trẻ khiếm thính trong trường mầm non hòa nhập" giúp sinh viên khoa Giáo dục mầm non có thêm kiến thức về giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính, từ đó biết áp dụng vào thực tiễn công tác chăm sóc giáo dục trẻ khiếm thính tuổi mầm non. Mời bạn tham khảo.

  pdf12p thanhthanh191 20-06-2022 4 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu giải pháp phát triển công tác tâm lý học trường học đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới" nhằm đề xuất mô hình phát triển công tác tâm lý học trường học trong giáo dục phổ thông, bao gồm “mô hình hoạt động tâm lý học trường học” đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới; đề xuất các giải pháp áp dụng có hiệu quả mô hình tâm lý học trường học vào thực tiễn xây dựng và phát triển công tác tâm lý học trường học trong giáo dục Việt Nam.

  pdf60p thanhthanh191 20-06-2022 23 2   Download

 • Bài viết "Nha khoa kỹ thuật số: Công nghệ hay công cụ" được thực hiện nhằm giúp cho các Trường thiết lập các chương trình đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ kỹ thuật trong ngành công nghiệp nha khoa hiệu quả và hợp lý hơn. Bởi vì, nha khoa kỹ thuật số là một bước tiến mới có xu hướng phát triển tất yếu cho cả lâm sàng nha khoa và khoa học - kỹ thuật ứng dụng hỗ trợ trong chăm sóc khỏe răng miệng hiện đại. Mời bạn tham khảo chi tiết.

  pdf32p thanhthanh191 20-06-2022 41 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Kiến thức về giáo dục học" cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng của giáo dục học, giáo dục học và sự phát triển cá nhân, mục đích giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo công tác chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf89p bakerboys06 08-06-2022 8 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Công tác chăm sóc - giáo dục trẻ em" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đối tượng của giáo dục học, giáo dục học và sự phát triển các nhân, mục đích giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo công tác chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf89p bakerboys06 08-06-2022 5 1   Download

 • Bài viết Một số vấn đề về thuỷ lợi trong tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày các nội dung chính sau: Thủy lợi là biện pháp hàng đầu để phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần quan trọng vào công cuộc kiến thiết đất nước; Huy động sức mạnh toàn dân làm thuỷ lợi dưới sự lãnh đạo của Đảng; Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thủy lợi.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 9 1   Download

 • Bài viết Sự biến đổi nhà ở truyền thống người Chăm H’roi, khu vực Phú Yên dưới tác động của quá trình đô thị hóa nghiên cứu sự biến đổi nhà ở truyền thống người Chăm H’roi, khu vực Phú Yên là rất cần thiết, làm cơ sở cho những đề xuất mang tính định hướng cho việc quản lý quỹ kiến trúc nhà ở truyền thống và phát triển kiến trúc nhà ở mới cho người Chăm H‘roi, khu vực Phú Yên trong giai đoạn hiện nay.

  pdf12p vimegwhitman 10-06-2022 11 1   Download

 • U sọ hầu (craniopharyngioma) là một loại u lành tính của tế bào biểu mô, xếp loại độ I, phát triển chậm, nằm phần lớn ở vùng hố yên và trên yên, quanh tuyến yên và cuống tuyến yên, gần với các cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng. Bài viết Kết quả điều trị phẫu thuật u sọ hầu tại Bệnh viện Nhi Trung ương trình bày đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật u sọ hầu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

  pdf7p vimegwhitman 10-06-2022 4 1   Download

 • Tài liệu "Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây măng tây xanh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây măng tây xanh; Các loại giống cây măng tây xanh; Cách trồng cây măng tây xanh; Cách bón phân và chăm sóc cây măng tây xanh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf38p vianapatricia 10-06-2022 3 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Đại cương về tâm bệnh học" trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Sự phát triển của trẻ, tâm bệnh lý thường gặp, trẻ chậm phát triển tâm thần. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf89p bakerboys06 08-06-2022 3 0   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình Bệnh học trẻ em trình bày các nội dung của 3 chương đầu tiên bao gồm: Đại cương về bệnh trẻ em, các bệnh thường gặp ở trẻ em, các bệnh chuyên khoa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf102p bakerboys06 08-06-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Sản phụ khoa cung cấp cho người học những kiến thức như: Sinh lý thụ thai - sự phát triên của trứng và phản phụ của trứng; chẩn đoán thai nghén và cách khám thai; chẩn đoán ngôi, thế, kiểu thế của thai; sinh lý sự chuyên dạ; cơ chế đẻ ngôi chỏm kiểu thế chẩm chậu – trái trước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf131p tomjerry001 09-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 3: Dân số và các vấn đề xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về dân số và giáo dục; giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa dân số và giáo dục; dân số và y tế; dân số và bình đẳng giới; giải pháp giảm bớt bất bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p charaznable 06-06-2022 7 0   Download

 • Trong bài báo viết, một hướng tiếp cận được đề xuất để xây dựng hệ thống điều khiển tàu tự động tránh va chạm trong tương lai. Cụ thể, nghiên cứu này đưa ra một khung cơ sở gồm ba phần: Yêu cầu hệ thống, cấu trúc hệ thống, và thuật toán điều khiển hệ thống. Khung cơ sở này có thể xem như một sự định hướng tiền đề cho việc phát triển và xây dựng những bộ phận cấu thành của hệ thống tránh va trong tương lai.

  pdf5p vimarissamayer 02-06-2022 3 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1295 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chậm phát triển
p_strCode=champhattrien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2