Chất lượng dữ liệu

Xem 1-20 trên 1873 kết quả Chất lượng dữ liệu
 • Bài viết phân tích các tiêu chí đánh giá chất lượng nội dung CSDL KH&CN quốc tế. Giới thiệu quy trình giám sát chất lượng dữ liệu của CSDL KH&CN quốc tế qua các công đoạn vận hành dữ liệu: thu thập, chọn lọc dữ liệu đầu vào; Xử lý, cập nhật, lưu trữ dữ liệu; Khai thác, sử dụng dữ liệu đầu ra. Đề xuất các giải pháp hỗ trợ đánh giá chất lượng nội dung CSDL KH&CN quốc tế.

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 17 2   Download

 • Chương 2 trình bày về giai đoạn tiền xử lý dữ liệu. Sau khi học xong chương này người học có thể biết được: Tại sao phải tiền xử lý dữ liệu? Các vấn đề dữ liệu, các chiều đo chất lượng dữ liệu, nhiệm vụ chính trong tiền xử lý dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p youcanletgo_05 21-01-2016 69 4   Download

 • Giới thiệu Thông tin là một trong những tài sản chiến lược nhất của bất kỳ tổ chức nào. Chất lượng dữ liệu là một điều kiện tiên quyết quan trọng về sử dụng thông tin để đạt được những lợi thế thấy rõ trên thị trường. Dữ liệu tồi chỉ biến thông tin có giá trị tiềm năng cao thành các luồng byte vô dụng.

  pdf17p buncha_1 11-05-2013 31 3   Download

 • Bài viết Đánh giá sinh trưởng, năng suất và chất lượng dược liệu của một số mẫu giống ngải cứu trong điều kiện thu hái tại Gia Lâm, Hà Nội trình bày Đánh giá khả năng sinh trưởng và chất lượng dược liệu qua các lứa hái của 10 mẫu giống ngải cứu tại Gia Lâm Hà Nội. Bố trí thí nghiệm theo khối ngẫu nhiên đầy đủ, 3 lần nhắc lại. Thu hái các mẫu giống khi đạt chiều cao 30-35 cm,... Mời các bạn cùng tham khảo,

  pdf7p lehasiphuong 20-05-2018 1 0   Download

 • Quản lý chất lượng dự án bao gồm tất cả các hoạt động có định hướng và liên tục mà một tổ chức thực hiện để xác định đường lối, mục tiêu và trách nhiệm để dự án thỏa mãn được mục tiêu đã đề ra, nó thiết lập hệ thống quản lý chất lượng thông qua đường lối, các quy trình và các quá trình lập kế hoạch chất lượng, đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng

  pdf397p bluesky_12 21-12-2012 551 271   Download

 • Quản lý chất lượng dự án bao gồm tất cả các hoạt động có định hướng và liên tục mà một tổ chức thực hiện để xác định đường lối, mục tiêu và trách nhiệm để dự án thỏa mãn được mục tiêu đã đề ra, nó thiết lập hệ thống quản lý chất lượng thông qua đường lối, các quy trình và các quá trình lập kế hoạch chất lượng, đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng

  pdf397p bluesky_12 21-12-2012 337 120   Download

 • Detects errors and omissions, Phát hiện ra lỗi sai và bỏ sót. Corrects them when possible, chỉnh sửa nếu có thể. Certifies that minimum data quality standards are achieved, bảo đảm đạt được tiêu chuẩn tối thiểu về chất lượng dữ liệu

  ppt13p leminh250289 30-11-2010 101 27   Download

 • Bài giảng Chất lượng thông tin nhằm mục tiêu giúp sinh viên hiểu các nghiên cứu về chất lượng thông tin/dữ liệu, hiểu các tiêu chuẩn chất lượng thông tin và giải thích cho chất lượng thông tin theo tiêu chuẩn của CobiT, hiểu các nhân tố ảnh hưởng chất lượng thông tin.

  pdf16p wide_12 28-07-2014 69 13   Download

 • So sánh một số chỉ tiêu chất lượng nguyên liệu chè giống trung du trồng tại Tân Cương Thái Nguyên và trồng tại Thanh Ba Phú Thọ

  pdf6p butmaudo 15-08-2013 32 8   Download

 • Là sự biểu diễn đồ thị các chức năng của quá trình để thu thập, xử lý, phân phối, lưu trữ thông tin giữa các bộ phận trong hệ thống cũng như giữa hệ thống và môi trường. Biểu đồ luồng dữ liệu vật lý mô tả hệ thống chỉ ra cái vào, cái ra và các công cụ, phương tiện, con người để thực hiện chúng Biểu đồ luồng dữ liệu logic chỉ ra các chức năng xử lý dữ liệu và các dữ liệu thực hiện trong hệ thống mà bỏ qua các yếu tố vật chất (CC, PT, CN)...

  ppt12p xuancong_pro 27-11-2012 69 7   Download

 • Bài viết này giới thiệu một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình héo nhẹ đến một số chỉ tiêu sinh hóa và chất lượng cảm quan của sản phẩm chè xanh từ giống Trung du được sản xuất theo quy trình chè an toàn tại Tân Cương, Thái Nguyên.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 44 3   Download

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia - Module kiểm tra chất lượng số liệu nhiệt độ - độ muối bổ sung cho phần mềm VODC 3.0Xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia - Module kiểm tra chất lượng số liệu nhiệt độ - độ muối bổ sung cho phần mềm VODC 3.0

  pdf203p nokia_12 09-05-2013 24 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10249-311:2013 về chất lượng dữ liệu - Phần 311: Hướng dẫn ứng dụng - Chất lượng dữ liệu sản phẩm về hình dáng (PDQ-S) cung cấp hướng dẫn ứng dụng chất lượng dữ liệu về hình dáng (PDQ-S) như mô tả trong ISO 10303-59.

  doc47p thangnamvoiva11 10-08-2016 20 2   Download

 • Bài viết Cải tiến chất lượng dịch tự động bằng giải pháp mở rộng kho ngữ liệu tập trung đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả nhằm cho phép xây dựng được các kho ngữ liệu không chỉ lớn về kích thước, đa dạng về ngôn ngữ mà còn tốt về chất lượng.

  pdf8p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 10 2   Download

 • Trong chương này sẽ giới thiệu các phương pháp nhập dữ liệu, sửa chữa các dữ liệu và tổ chức thành CSDL trong GIS. Những phương pháp này ngày càng được cải tiến để nâng cao chất lượng dữ liệu nhập vào, cũng như giảm nhẹ các thao tác cho người nhập dữ liệu.

  pdf18p youcanletgo_05 21-01-2016 15 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10249-1:2013 gồm: Công bố phạm vi của bộ tiêu chuẩn TCVN 10249 (ISO 8000); giới thiệu về dữ liệu; nguyên tắc về chất lượng dữ liệu; kiến trúc dữ liệu theo bộ tiêu chuẩn TCVN 10249 (ISO 8000); mô tả cấu trúc của bộ tiêu chuẩn TCVN 10249 (ISO 8000); tóm tắt nội dung từng phần bộ tiêu chuẩn TCVN 10249 (ISO 8000); mối quan hệ của bộ tiêu chuẩn TCVN 10249 (ISO 8000) và các bộ khác.

  doc8p thangnamvoiva13 17-08-2016 5 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10249-2:2013 bao gồm: Thuật ngữ và định nghĩa về chất lượng dữ liệu; thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng trong bộ tiêu chuẩn TCVN 10249 (ISO 8000). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc12p thangnamvoiva13 17-08-2016 4 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10249-100:2013 về Chất lượng dữ liệu - Phần 100: Dữ liệu cái: Trao đổi dữ liệu đặc trưng - Tổng quan nêu tổng quan về chất lượng dữ liệu cái cho chuỗi tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn TCVN 10249 (ISO 8000).

  doc14p thangnamvoiva13 17-08-2016 15 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10249-150:2013 cung cấp những nguyên tắc cơ bản để tiếp cận trung tâm quá trình để quản lý chất lượng dữ liệu cái và các yêu cầu có thể được sử dụng bởi tổ chức nhằm thực thi việc quản lý chất lượng dữ liệu cái. Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng kết hợp hoặc độc lập với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng khác, ví dụ như TCVN ISO 9001.

  doc21p thangnamvoiva13 17-08-2016 6 0   Download

 • Giáo trình Quản lý dự án đầu tư là sự kế tiếp logic, khoa học những kiến thức liên quan đến đầu tư giúp cho việc nghiên cứu và học tập của sinh viên. Đầu tiên, giáo trình đi giới thiệu với người học tổng quan về dự án đầu tư, từ đó biết cách lập mô hình tổ chức và trở thành các nhà quản lý dự án.

  pdf303p thuthuy 24-07-2009 9462 4872   Download

Đồng bộ tài khoản