intTypePromotion=1
ADSENSE

Chất lượng nguồn nhân lực trong các tổ chức

Xem 1-20 trên 68 kết quả Chất lượng nguồn nhân lực trong các tổ chức
 • Luận văn phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2015-2017. Trên cơ sở phân tích đó, luận văn đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của Bệnh viện trong giai đoạn mới.

  pdf111p thanhngan29092009 27-09-2018 167 41   Download

 • Tiểu luận: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thiết bị kỹ thuật và ứng dụng kiến thức tự động Vinh Nam nhằm hỗ trợ giám đốc công ty Vinh Nam trong việc nhận ra các vấn đề thực tế, các khó khăn đang diễn ra, sắp diễn ra, và đưa ra một số giải pháp tham khảo nhằm: nâng cao năng lực xử lý công việc của nhân viên, nâng cao năng suất làm việc của nhân viên, gia tăng tình đoàn kết trong nội bộ công ty, hỗ trợ nhau xử lý công việc hiệu quả hơn.

  pdf12p big_12 09-06-2014 431 116   Download

 • Qua việc nghiên cứu, luận văn làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Ban Biên tập truyền hình cáp, Đài Truyền hình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf126p hetiheti 08-03-2017 71 19   Download

 • Trên cơ sở luận văn nghiên cứu thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực trường Cao đẳng Công nghiệp In để đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của trường trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf129p hetiheti 08-03-2017 66 18   Download

 • Bài viết "Xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho bộ máy hành chính" trình bày về thành tựu và những khuyết tật trong công tác xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho bộ máy hành chính. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p tathimu66 23-01-2017 33 6   Download

 • Bài viết đề cập đến một trong những chỉ báo thể hiện chất lượng nguồn nhân lực cán bộ hội phụ nữ cơ sở hiện nay từ khía cạnh “trí lực” thông qua các số liệu, đánh giá từ hội viên - đối tượng phục vụ của tổ chức hội và so sánh với đánh giá của cán bộ hội cơ sở.

  pdf7p bautroibinhyen16 10-02-2017 57 6   Download

 • Các lý thuyết kinh tế học hiện đại đã chỉ ra rằng nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất của một quốc gia, đặc biệt là trong một tổ chức. Nguồn nhân lực là một tài sản quan trọng nhất của một tổ chức, điều này được thể hiện trên một số khía cạnh như: Chi phí cho nguồn nhân lực trong một tổ chức là chi phí khó có thể dự toán được, lợi ích do nguồn nhân lực tạo ra không thể xác định được một cách cụ thể mà nó có thể đạt tới một...

  pdf78p songngu1311 07-12-2012 539 231   Download

 • "Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đào tạo nguồn nhân lực cho Bộ máy Quản lý Nhà nước huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định" nghiên cứu, đưa ra các chính sách, cơ chế và biện pháp thích hợp nhằm thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng mọi yêu cầu của tình hình mới.

  pdf26p hpnguyen1 22-01-2018 54 12   Download

 • Thực tế hiện nay, việc quyết định biên chế đang được giao cho nhiều tổ chức, cơ quan thực hiện. Công tác quản lý cán bộ, công chức có nhiều nội dung như xác định biên chế, vị trí công tác, tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển… do đó cần phải quy định cho phù hợp với thực tiễn, đồng thời góp phần khắc phục từng bước những bất cập do nhiều đầu mối quản lý.

  doc19p emelikov 11-03-2014 222 87   Download

 • Nhân lực là yếu tố then chốt đối với sự phát triển của mỗi tổ chức trong thời điểm phát triển hiện nay. Vì vậy, các tổ chức không ngừng đầu tư cho công tác tuyển dụng với mong muốn xây dựng được đội ngũ nhân sự trình độ cao. Vì vậy vai trò của công tác đào tạo nguồn nhân lực nội bộ là rất cần thiết đối với các tổ chức hiện nay.

  doc19p bebe_sun 01-01-2013 192 70   Download

 • Quá trình tuyển mộ là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức. Quá trình tuyển mộ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của quá trình tuyển chọn. Công tác tuyển mộ có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức. Ảnh hưởng tới các chức năng khác của quản trị nguồn nhân lực....

  ppt28p saobang_71089 03-11-2010 1667 298   Download

 • Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển nhất định phải biết nắm bắt thời cơ để có được nguồn nhân lực cần thiết cho tổ chức mình. Tuyển dụng nhân lực tốt là một trong các yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức. Bởi tuyển dụng tốt sẽ giúp những người thực sự có năng lực được làm việc, làm những công việc phù hợp với khả năng, trình độ, sở trường và tính cách của mình, góp phần tạo được sự thoả...

  pdf27p songngu1311 07-12-2012 652 238   Download

 • Nội dung chính bài 4 Hoạch định nguồn nhân lực trong Quản trị nhân lực trình bày về: khái niệm và vai trò, quy trình hoạch định nguồn nhân lực, phương pháp hoạch định nguồn nhân lực. Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình dự đoán, xác định nhu cầu về nhân sự, đề ra các chính sách và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo cho Doanh nghiệp có đủ số lượng nhân sự cùng các kỹ năng, phẩm chất cần thiết phù hợp với từng giai đoạn hoạt động và đem lại hiệu quả cao cho Tổ chức.

  pdf33p vespa_12 14-04-2014 86 17   Download

 • Thông qua việc đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực đội ngũ Nữ cán bộ, công chức cấp phường, xã ở TP Tuy Hòa và phân tích các nhân tố tác động, những nguyên nhân của hạn chế làm cơ sở đề xuất phương hướng và một số giải pháp cơ bản, hữu hiệu nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ, công chức phường, xã ở TP.Tuy Hòa trong thời gian tới.

  pdf178p bautroibinhyen5 01-12-2016 42 12   Download

 • Nguồn nhân lực là nguồn vốn quan trọng của tổ chức, và càng quan trọng trong ngành khách sạn nơi chất lượng phục vụ của nhân viên là một yếu tố quyết định giữ khách và xây dựng thương hiệu. Nghiên cứu nhằm khảo sát tác động của các hoạt động quản trị nhân sự đối với độ hài lòng của nhân viên trong công việc cũng như hiệu quả công việc.

  pdf13p sieunhansoibac5 18-04-2018 49 6   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá mức độ bền vững về tài chính của các tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) làm cơ sở đưa ra các giải pháp nhằm phát triển bền vững các TCTCVM tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ bền vững tài chính của các TCTCVM còn chưa cao và không đồng đều giữa các tổ chức. Nguyên nhân chủ yếu của các TCTCVM Việt Nam là khả năng tự chủ trong hoạt động còn nhiều hạn chế, lệ thuộc quá nhiều vào trợ cấp vốn từ bên ngoài. Điểm sáng trong hoạt động của các TCTCVM Việt Nam là chất lượng tín dụng tốt, tỷ lệ hoàn trả cao.

  pdf0p kaiyuan1121 28-08-2018 54 4   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường với nhiều biến động và cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các tổ chức muốn tồn tại và phát triển thì cần đào tạo cho mình đội ngũ lao động có chất lượng làm việc cao, có khả năng sáng tạo tốt.Nếu như đầu thế kỷ 20 người ta chỉ tập trung nghiên cứu và đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả lao động chân tay của các thành viên trong tổ chức sản xuất thì ngày nay chất lượng làm việc, khả năng sáng tạo của chủ thể lao động lại...

  doc75p vnzoomvn 17-06-2011 614 382   Download

 • Trong thời đại cách mạng khoa học-công nghệ hiện đại, tri thức khoa học và thông tin trở thành bộ phận cấu thành quan trọng hàng đầu của lực lượng sản xuất, đồng thời đóng vai trò quyết định đối với nền sản xuất vật chất trên qui mô toàn cầu. Nền kinh tế thế giới đang biến động mạnh mẽ trong cơ cấu chức năng lẫn phương thức hoạt động và sự phát triển của nó ngày càng phụ thuộc vào nhân tố tri thức-trí tuệ. Sự biến đổi này đang tạo dựng một bước ngoặt lịch sử đánh dấu kỷ nguyên hình thành nền...

  pdf30p songngu1311 07-12-2012 260 153   Download

 • Nguồn nhân lực: Là tất cả các thành viên trong tổ chức sử dụng kiến thức, kỹ năng, trình độ kinh nghiệm, hành vị đạo đức để thành lập, phát triển, duy trì doanh nghiệp.Quản trị nguồn nhân lực là tất cả các hoạt động của tổ chức nhằm thu hút, sử dụng, đánh giá, bảo toàn và giữ một lực lượng lao động phù hợp yêu cầu của tổ chức về cả số lượng và chất lượng.

  ppt16p can_loc 29-07-2012 327 125   Download

 • Chấp nhận một hệ thống quản lý chất lượng nên là một quyết định chiến lược của tổ chức. Việc thiết kế và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức phụ thuộc vào .Mục đích của tiêu chuẩn này không nhằm dẫn đến sự đồng nhất về cấu trúc của các hệ thống quản lý chất lượng hoặc sự đồng nhất của hệ thống tài liệu. Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng quy định trong tiêu chuẩn này bổ sung cho các yêu cầu đối với sản phẩm....

  pdf63p badaovl 23-05-2013 251 75   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1241 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chất lượng nguồn nhân lực trong các tổ chức
p_strCode=chatluongnguonnhanluctrongcactochuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2