TUYỂN MỘ VÀ TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC

Chia sẻ: Micle Chan Lucky | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

1
1.153
lượt xem
293
download

TUYỂN MỘ VÀ TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình tuyển mộ là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức. Quá trình tuyển mộ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của quá trình tuyển chọn. Công tác tuyển mộ có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức. Ảnh hưởng tới các chức năng khác của quản trị nguồn nhân lực....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TUYỂN MỘ VÀ TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC

 1. TUYỂN MỘ VÀ TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC NỘI DUNG CHÍNH I. QUÁ TRÌNH TUYỂN MỘ 1) Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển mộ nhân lực . a) khái niệm. b) Tầm quan trọng. 2) Đối tượng và phương pháp tuyển mộ nhân lực . a) Bên trong tổ chức b) Bên ngoài tổ chức 3) Quá trình tuyển mộ a) Xây dựng chiến lược tuyển mộ b) Tìm kiếm đối tượng xin việc c) Dánh giá tuyển mộ d) Các giải pháp cho tuyển mộ
 2. I. QUÁ TRÌNH TUYỂN CHỌN 1) Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển chọn nhân lực a) Khái niệm b) Tầm quan trọng 2) Quá trình tuyển chọn(gồm có 9 bước) 3) Một số điểm cân lưu ý khi thực hiện công tác tuyển chọn trong tổ chức
 3. Qúa trình tuyển mộ Khái niệm: là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức
 4. Tầm quan trọng • Quá trình tuyển mộ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của quá trình tuyển chọn • Công tác tuyển mộ có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức • Ảnh hưởng tới các chức năng khác của quản trị nguồn nhân lực
 5. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG TUYỂN MỘ ĐỐI TƯỢNG • BÊN TRONG TỔ CHỨC • BÊN NGOÀI TỔ CHỨC
 6. PHƯƠNG PHÁP BÊN TRONG TỔ CHỨC  Phương pháp thu hút thông qua bản thông báo tuyển mộ  Phương pháp thu hút thông qua sự giới thiệu của cán bộ, công nhân viên trong tổ chức  Phương pháp thu hút căn cứ vào các thông tin trong
 7. PHƯƠNG PHÁP BÊN NGOÀI TỔ CHỨC  Phương pháp thu hút thông qua sự giới thiệu của cán bộ công chức trong tổ chức  Phương pháp thu hút nguồn tuyển mộ qua quảng cáo trên các phương tiện truyền thông  Phương pháp thu hút các ứng viên thông qua các trung tâm môi giới và giới thiệu việc làm  Phương pháp thu hút các ứng viên thông qua các hội chợ việc làm  Phương pháp thu hút các ứng viên thông qua việc cử cán bộ của phòng nhân sự tới tuyển mộ trực tiếp tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề.
 8. QUÁ TRÌNH TUYỂN MỘ 1. Xây dựng chiến lược tuyển mộ (có các bước cơ bản sau)  Lập kế hoạch tuyển mộ:chúng ta phải xác định các tỷ lệ sàng lọc chính xác và hợp lý,căn cư váo các yếu tố sau: – Căn cứ vào thị trường lao động – Căn cứ tâm lý chọn nghề của tập thể người lao động – Căn cứ vào mức độ phức tạp của công việc – Kinh nghiệm của tổ chức trong công tác tuyển mộ – Căn cứ vào chất lượng của nguồn lao động
 9. Xác định nguồn và phương pháp tuyển mộ  Nguồn nhân lực bên trong tổ chức, bao gồm những người đang làm việc cho tổ chức đó Ưu điểm:  Lòng trung thành với tổ chức  tiết kiệm được thời gian làm quen với công việc  Hạn chế các quyết định sai  Chi phí thấp Nhược điểm  Dể gây mâu thuẫn nội bộ  không thay đổi được chất lượng lao động.
 10.  Đối với nguồn tuyển mộ từ bên ngoài tổ chức bao gồm: sinh viên,người chưa có việc làm,người đang làm việc trong các tổ chức khác. Ưu điểm:  Có trình độ  Nhận thức tốt về trách nhiệm công việc Nhược điểm  Mất thời gian để làm quen với công việc  Tâm lý làm việc không ổn định khi gặp khó khăn  Chưa có kinh nghiệm trong công việc
 11. Xác định nơi tuyển mộ và thời gian tuyển mộ Nơi tuyển mộ Thị trương lao động tạp trung Các trường đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề. Các trung tâm công nghiệp và dịch vụ, và khu chế xuất Thơi gian tuyển mộ:tùy thuộc vào kế hoạch và
 12. 1) TÌM KIẾM ĐỐI TƯỢNG XIN VIỆC(có các biện pháp sau)  Tạo hình ảnh tốt về công ty đối với người lao động  Đưa ra các biệm pháp kích thích hấp dẩn  Thông qua các phương tiện thông tin  Các chế độ hấp dẫn đối với người lao động
 13. 1) ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TUYỂN MỘ  Tỷ lệ sàng lọc có hợp lý không  Đánh giá hiệu quả của các quảng cáo tuyển mộ đánh giá hiệu quả của tuyển mộ với mục tiêu của tổ chức  Sự đảm bảo công bằng của tất cả các cơ hội xin việc.  Các thông tin thu thập được, đã đảm bảo đủ mức tin cậy cho việc xét tuyển chưa  Các tiêu chuẩn dùng để loại bỏ những người xin việc đã hợp lý chưa, đã bao quát hết được các trường hợp phải loại bỏ chưa.  Chi phí tài chính cho quá trình tuyển mộ
 14. 1) CÁC GIẢI PHÁP THAY CHO TUYỂN MỘ  Hợp đồng thầu lại  Làm thêm giờ  Nhờ giúp tạm thời  Thuê lao động từ công ty cho thuê
 15. QUÁ TRÌNH TUYỂN CHỌN khái niêm:là quá trình đánh giá các ứng viên theo nhiều khía cạnh khác nhau dựa vào các yêu cầu của công việc, để tìm được những người phù hợp với các yêu cầu đặt ra trong số những người đã thu hút được trong quá trình tuyển mộ
 16. Qúa trình tuyển chọn phai đáp ứng những yêu cầu sau:  Tuyển chọn phải xuất phát từ kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch nguồn nhân lực  Tuyển chọn được những người có trình độ chuyên môn cần thiết cho công việc để đạt tới năng suất lao động cao, hiệu suất công tác tốt  Tuyển được những người có kỷ luật, trung thực, gắn bó với công việc với tổ chức.
 17. Tầm quan trọng  Giúp cho các nhà Quản trị nhân lực đưa ra các quyết định tuyển dụng một cách đúng đắn nhất.  Có ý nghĩa rất quan trọng đối với chiến lược kinh doanh và đối với các tổ chức  Giup cho tổ chức giãm được chi phí do phải tuyển mộ lai và đào tạo lại
 18. Quá trình tuyển chọn (gốm có 9 bước sau)
 19. Bước 1:TIẾP ĐÓN BAN ĐẦU VÀ PHONG VẤN HỒ SƠ Bước này nhằm mục đích xác lập mối quan hệ giữa người xin việc và người sử dụng lao động
 20. BƯỚC 2:SÀN LỌC QUA ĐƠN XIN VIỆC  Đơn xin việc thường được các tổ chức thiết kế theo mẫu  Các mẫu đơn xin việc được thiết kế một cách khoa học và hợp lý  Người xin việc có trách nhiệm điền vào đơn xin việc theo yêu cầu mà các nhà sử dụng lao động đề ra.  Nội dung các thông tin cần thu thập phải đảm bảo được tính toàn diện, tính chính xác và làm sao cho người xin việc trả lời được đúng các yêu cầu đề ra.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản