intTypePromotion=1
ADSENSE

Chế độ chính sách

Xem 1-20 trên 3925 kết quả Chế độ chính sách
 • Mẫu Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ (Mẫu số 1A) áp dụng đối với người có công với cách mạng bị dừng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng.Mẫu bản khai trình bày rõ thông tin người đề nghị, quá trình công tác,... Mời bạn tham khảo.

  doc2p thanhthanh191 23-06-2022 2 0   Download

 • Mẫu Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (Mẫu LS4) được dùng để khai những thông tin về thân nhân của liệt sỹ (bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con nuôi, con đẻ) của liệt sỹ. Dựa vào bản khai thông tin về thân nhân của liệt sỹ mà cư quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận, xem xét và từ đó để tiến hành làm thủ tục, hồ sơ để thân nhân của liệt sỹ được hưởng những chính sách, chế độ của thân nhân liệt sỹ theo quy định của pháp luật.

  doc1p thanhthanh191 23-06-2022 1 0   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số tại huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai" được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu lý luận và phân tích thực tiễn để chỉ ra những hạn chế cũng như nguyên nhân tạo nên bất cập trong quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng. Từ đó xây dựng hệ thống giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

  pdf86p dongcoxanh25 22-06-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Chương 2 Chế độ chính trị, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề lý luận chung về chế độ chính trị; Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính sách đại đoàn kết và đường lối dân tộc của nước CHXHCN Việt Nam; Chính sách đối ngoại của nước CHXHCN Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt18p dongcoxanh25 22-06-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Luật Hiến pháp - Chương 2: Các chế độ, chính sách cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: chế độ chính trị; chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, KHCN & môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p hidetoshidekisugi 15-06-2022 2 0   Download

 • Cuốn sách "Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam" thu thập các thành ngữ và tục ngữ tiếng Việt là chính, trong đó có một số ít câu là của ngôn ngữ khác được dịch ra tiếng Việt. Đồng thời, từ điển này cũng cung cấp số lượng hạn chế những thành ngữ Hán Việt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf626p thenthen19 03-06-2022 10 4   Download

 • Sự đổi mới về thể chế tài chính trong những năm qua dẫn đến hàng loạt các chính sách, chế độ tài chính ra đời. Sự đổi mới chính sách tài chính luôn luôn kéo theo sự đổi mới trong lĩnh vực kế toán. Vì vậy, nhu cầu tập huấn cập nhật kiến thức để triển khai thực hiện là hết sức cần thiết. Bài viết "Tổ chức giảng dạy các chương trình cập nhật kiến thức về quản lý tài chính, tài sản và kế toán hành chính sự nghiệp" trình bày một số kinh nghiệm trong vấn đề tổ chức các chương trình cập nhật kiến thức về quản lý tài chính, tài sản và hành chính sự nghiệp.

  pdf5p runordie2 07-06-2022 4 1   Download

 • Trong quá trình phát triển du lịch sinh thái tại đây đã xuất hiện không ít những tồn tại, nổi bật là cơ sở vật chất, hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch, cơ chế chính sách thu hút đầu tư du lịch chưa được chú trọng. Do đó, để phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững cần thực hiện đồng bộ các giải pháp và cần sự phối hợp thực hiện của các ban, ngành, chính quyền, ban quản lý và người dân.

  pdf10p vimarissamayer 02-06-2022 16 0   Download

 • Bài học về cách quản lý chất thải toàn diện của Nhật Bản sẽ được giới thiệu trong bài viết này chú trọng vào tổng quan thể chế chính sách đã được phát triển và xây dựng từ trung ương đến địa phương cũng như các công nghệ ứng dụng hữu ích trong xử lý chất thải hướng tới một xã hội tuần hoàn vật chất rất đáng được học tập cho các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam chúng ta.

  pdf13p viirenerosenfeld 18-05-2022 7 1   Download

 • Nghiên cứu đã phân tích, luận giải và làm rõ được các khái niệm và nội dung khoa học về: DNNVV nói chung, DNNNV trong nông nghiệp, nông thôn; dịch vụtư vấn, chuyển giao và ứng dụng KH&CN; xây dựng sơ đồ mối quan hệ giữa tư vấn với tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng KHCN;...

  pdf23p vimarillynhewson 17-05-2022 12 1   Download

 • Năm 2018, Việt Nam đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng chỉ số thương mại bền vững (trong 19 nền kinh tế châu Á và Mỹ), nằm trong các nước được đánh giá cao về mức độ mở cửa thị trường. Theo đó, tăng trưởng kinh tế đạt mức 7,08% - là mức tăng cao nhất trong 11 năm trở lại đây, trở thành quốc gia nằm trong nhóm các nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực và thế giới.

  pdf10p vimarillynhewson 17-05-2022 7 1   Download

 • Nghiên cứu này sẽ làm rõ những đặc trưng của văn hóa truyền thống, trên cơ sở đó chỉ ra các cơ chế bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc song song với việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới. Việc xây dựng xã hội “nông thôn mới” hiện nay, đặt trong khung cảnh CNH, HĐH đất nước, không thể tách rời việc xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, giữa các nhân tố kinh tế, chính trị và văn hóa.

  pdf13p vimarillynhewson 17-05-2022 17 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Thương mại quốc tế" do PGS. TS. Nguyễn Xuân Thiên chủ biên có nội dung gồm 5 chương tiếp tục trình bày về: thuế quan - một công cụ hạn chế thương mại quốc tế, các hàng rào thương mại phi thuế quan và các khía cạnh kinh tế của chính sách thương mại, thương mại quốc tế và sự phát triển kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf139p andromedashun 16-05-2022 17 1   Download

 • Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, tập luyện của người dân. Đồng thời, thiết chế văn hóa, thể thao còn là phương tiện hữu hiệu để phổ biến, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của địa phương đến với người dân.

  pdf6p viellenkullman 17-05-2022 10 1   Download

 • Bài viết phân tích sự phát triển của tư duy lý luận về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, đặc biệt kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 6 và tác động của nó đến hệ thống chính sách, pháp luật và kết quả hoạt động trên lĩnh vực này. Theo các tác giả, mặc dù có những thành tựu đáng khích lệ, tư duy lý luận về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện vẫn còn một số hạn chế, trong đó đặc biệt là về tính toàn diện trong cách tiếp cận và tính đột phá trong chiến lược, giải pháp.

  pdf14p viellenkullman 13-05-2022 12 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Sổ tay pháp luật dành cho Công an xã" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đảm bảo hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm quản lý nhà nước về Công an xã. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf49p viginnirometty 04-05-2022 7 1   Download

 • Bài viết làm rõ quan niệm của Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về việc xác định kinh tế tư nhân là lực lượng cần thiết của công cuộc xây dựng nền kinh tế nước nhà, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, kinh tế tư nhân chính là động lực quan trọng của nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 19 4   Download

 • Bài báo phân tích chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời khái quát những thành tựu và hạn chế của kinh tế tư nhân nước ta từ năm 1996 đến năm 2018. Từ đó, tác giả đưa ra một số đề xuất, định hướng về khung chính sách nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân nói riêng, kinh tế Việt Nam nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Trên thực tế kinh tế tư nhân chưa phát triển hết tiềm năng của nó, một trong những nguyên nhân đó là chưa nhận thức và vận dụng đúng quan điểm của Đảng về vai trò của kinh tế tư nhân; quá trình triển khai hành động trong thực tiễn còn nhiều bất cập. Để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển hơn nữa, chúng ta cần làm rõ vai trò của kinh tế tư nhân, có cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hải Phòng, thực trạng thực thi cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hải Phòng, để từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm tạo ra một môi trường pháp lý, chính sách thuận lợi giúp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam nói chung hay ở Hải Phòng nói riêng phát triển bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 12 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1113 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chế độ chính sách
p_strCode=chedochinhsach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2