intTypePromotion=3
ADSENSE

Chỉ định thầu epc

Xem 1-3 trên 3 kết quả Chỉ định thầu epc
  • Công văn 4123/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ định thầu EPC di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc tiểu dự án giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu mới

    pdf1p hoanglinh 19-08-2009 91 5   Download

  • BỘ XÂY DỰNG ------Số: 1034/QĐ-BXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ VƯỚNG MẮC GÓI THẦU EPC 2+3 CŨ, EPC 7 VÀ CHI PHÍ HỖ TRỢ NHÀ THẦU DO HUY ĐỘNG NHÂN LỰC ĐỘT BIẾN ĐỂ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...

    pdf2p chongxinhyeu 20-12-2010 64 5   Download

  • Công văn 657/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định tổng thầu EPC các dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải cho các Khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

    pdf1p danguyen 19-08-2009 57 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chỉ định thầu epc
p_strCode=chidinhthauepc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản