intTypePromotion=1
ADSENSE

Chi phí công tác

Xem 1-0 trên 0 kết quả Chi phí công tác
 • Bài viết Nghiên cứu thực trạng kế toán quản trị chi phí tại các tổng công ty xây dựng nông nghiệp khu vực phía Bắc trình bày thực trạng tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí; Thực trạng phân loại sản xuất; Thực trạng xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng - lợi nhuận.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái quát những vấn đề chung của tài chính doanh nghiệp; Định nghĩa được giá trị hiện tại và tương lai của một khoản tiền đầu tư; Giải thích được các loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf142p namkimcham25 19-07-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhiệm vụ và tổ chức công tác kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền, kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ; Kế toán tài sản cố định; Kế toán các khoản thanh toán- Kế toán các khoản phải thu, phải chi; Kế toán nguồn kinh phí- Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf96p namkimcham25 19-07-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về môn học kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm các vấn đề cơ bản: Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị hành chính và sự nghiệp, các phương pháp kế toán về: vốn bằng tiền, tài sản cố định, vật liệu và công cụ dụng cụ, các khoản phải thu, phải chi; kế toán nguồn kinh phí, các khoản thanh toán, phương pháp lập các báo cáo tài chính.

  pdf50p namkimcham25 19-07-2022 2 1   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp xây lắp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm giúp học viên trình bày được nội dung tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp xây lắp, tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế trong kế toán doanh nghiệp xây lắp; vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán xây lắp ở vị trí công tác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p hayatogokudera 18-07-2022 18 2   Download

 • Giáo trình Quản trị sản xuất cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về thiết kế và tổ chức hệ thống sản xuất, hoạch định và kiểm soát quá trình sản xuất nhầm giảm thiểu các chi phí và nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf56p dongcoxanh25 12-07-2022 4 2   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trong cung đình nhà Nguyễn" giới thiệu tới người đọc các bài viết về các chủ đề: Nguồn gốc, giá trị và công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể; di sản tư liệu và công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị; công tác nghiên cứu, bảo tồn và phục chế cổ vật cung đình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf405p bakerboys07 05-07-2022 7 0   Download

 • Giáo trình "Kế toán đơn vị sự nghiệp" cung cấp nội dung cơ bản của công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp là tổ chức áp dụng chế độ kế toán hành chính - sự nghiệp phù hợp với phân cấp quản lý tài chính, mức độ tự chủ tài chính, đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán các khoản thu, chi hoạt động trong đơn vị sự nghiệp; kế toán nguồn kinh phí sự nghiệp và quỹ đơn vị; kế toán các khoản thanh toán trong đơn vị sự nghiệp; báo cáo kế toán trong các đơn vị sự nghiệp;...

  pdf226p ryomaechizen 01-07-2022 4 0   Download

 • Giáo trình "Kế toán quản trị" được biên soạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập của sinh viên khối ngành Kinh tế, nhất là sinh viên chuyên ngành Kế toán - Tài chính, đồng thời giúp các nhà quản lý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về Kế toán quản trị để có thể ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý tại doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: khái quát kế toán quản trị; chi phí và các phương pháp xác định chi phí; phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo bộ phận;...

  pdf116p ryomaechizen 01-07-2022 8 2   Download

 • Giáo trình "Kế toán quản trị" được biên soạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập của sinh viên khối ngành Kinh tế, nhất là sinh viên chuyên ngành Kế toán - Tài chính, đồng thời giúp các nhà quản lý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về Kế toán quản trị để có thể ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý tại doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp; thông tin của kế toán quản trị trong việc ra quyết định;...

  pdf136p ryomaechizen 01-07-2022 6 2   Download

 • Giáo trình "Kiểm toán báo cáo tài chính" được sử dụng làm tài liệu chính thức cho giảng dạy, học tập về kiểm toán, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các trường có đào tạo ngành kiểm toán, kế toán và những người đang làm công tác kiểm toán, kế toán ở các đơn vị. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kiểm toán nguồn vốn; kiểm toán chi phí; kiểm toán doanh thu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf132p ryomaechizen 01-07-2022 7 2   Download

 • Bài viết Tác động của chiến lược cạnh tranh đến quản trị công ty tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đề cập đến chiến lược dẫn đầu chi phí và chiến lược khác biệt hóa. Ngoài ra, nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho các nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực này và đề xuất một số giải pháp khả thi cho các nhà đầu tư, cơ quan quản lý tại Việt Nam.

  pdf10p visherylsandber 04-07-2022 25 3   Download

 • Bài viết Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng đồ uống không cồn tại Việt Nam phân tích hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với việc lựa chọn giữa đồ uống có gas và nước trà xanh. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy probit với 339 mẫu khảo sát hợp lệ, cho thấy có 6 yếu tố tác động đến việc lựa chọn giữa hai loại đồ uống hiện có trên thị trường, với cường độ tác động giảm dần như sau: Tuổi; giới tính; chi phí hàng tuần dành cho đồ uống; tình trạng hôn nhân; mức độ an toàn của đồ uống có gas và mức độ an toàn thực phẩm của nước trà xanh.

  pdf9p visherylsandber 04-07-2022 9 1   Download

 • Đề tài "Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội" đi sâu vào nghiên cứu công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh nhằm một số mục tiêu sau: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp trên góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội trên cả góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị.

  pdf159p dongcoxanh25 27-06-2022 15 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên" nhằm làm rõ và hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp ở Việt Nam được quy định trong Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các văn bản và thông tư hướng dẫn thực hiện.

  pdf157p dongcoxanh25 27-06-2022 9 2   Download

 • Thể chế kinh tế quốc tế hiện nay là thể chế kinh tế thị trường liên kết giữa các quốc gia một cách chính thức hoặc không chính thức để giải quyết những vấn đề như ban hành và thực thi luật về sản xuất, phân phối giá trị thặng dư, tạo ra những áp lực cải cách đồng thời tạo thuận lợi cho những thay đổi, cải cách trong sản xuất và phân phối giá trị thặng dư để có thể làm giảm chi phí trong sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Tác động của thể chế kinh tế quốc tế đến sản xuất và phân phối giá trị thặng dư trong thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 5: Kế toán chi phí và giá thành kinh doanh dịch vụ. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm bắt được đặc điểm, phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ; nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ chi phí và giá thành sản phẩm dịch vụ; nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm dịch vụ trong doanh nghiệp dịch vụ;...

  pdf13p hidetoshidekisugi 15-06-2022 12 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên" nhằm vận dụng lý luận và thực tiễn đánh giá những ưu điểm, nhược điểm trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên. Từ đó luận văn đưa ra những giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên.

  pdf148p dongcoxanh25 27-06-2022 9 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Kế toán chi phí tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình giao thông Thăng Long" tìm hiểu rõ về thực trạng công tác kế toán chi phí tại các doanh nghiệp xây lắp nói chung và tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình giao thông Thăng Long nói riêng để tìm ra những ưu điểm và những mặt còn hạn chế trong kế toán chi phí tại công ty. Đồng thời qua đó góp phần nêu một số ý kiến cá nhân đã tìm hiểu được thông qua lý thuyết và thực tế giúp cho công tác hạch toán kế toán chi phí tại công ty ngày càng hoàn thiện hơn.

  pdf150p dongcoxanh25 22-06-2022 8 3   Download

 • Ở các công ty quy mô siêu nhỏ (10 người lao động trở xuống) như Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Á Châu chi phí đi vay khi phát sinh chủ yếu ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ vì hầu như các chi phí đi vay không liên quan trực tiếp đến đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được vốn hóa. Ngoài ra tùy vào lãi vay trả định kỳ hay trả sau của hợp đồng vay vốn mà chi phí đi vay được hạch toán khác nhau do đó ảnh hưởng đến báo cáo tài chính khác nhau.

  pdf12p runordie2 07-06-2022 6 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chi phí công tác
p_strCode=chiphicongtac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2