intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ số giá chứng khoán

Xem 1-20 trên 907 kết quả Chỉ số giá chứng khoán
 • Luận văn nhằm hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và những nghiên cứu thực nghiệm về sự ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán; xác định và phân tích ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN-Index; gợi ý chính sách kinh tế vĩ mô nhằm phát triển ổn định thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 117 27   Download

 • Mục tiêu chung của đề tài nghiên cứu là phân tích mối quan hệ giữa chỉ số giá chứng khoán và khối lượng cổ phiếu giao dịch trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf88p bautroibinhyen2 02-11-2016 48 8   Download

 • Mục đích của nghiên cứu Tác động của niềm tin kinh doanh và niềm tin tiêu dùng đến chỉ số giá chứng khoán Việt Nam là nhằm tìm ra những giải pháp nâng cao niềm tin kinh doanh và niềm tin tiêu dùng nhằm phát triển ổn định và bền vững thị trường chứng khoán.

  pdf13p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 47 5   Download

 • Nghiên cứu nhằm đo lường tác động của 6 yếu tố kinh tế vĩ mô bao gồm: giá dầu, chỉ số giá tiêu dùng (đại diện cho lạm phát), cung tiền M2, lãi suất, tỷ giá hối đoái và giá vàng đến thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam (thông qua chỉ số giá chứng khoán VN-Index) trong giai đoạn 2000-2018 bằng mô hình VECM.

  pdf13p viwashington2711 02-12-2019 36 1   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn thạc sỹ kinh tế: phân tích những nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến chỉ số giá chứng khoán tại việt nam', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p therain_nl 12-07-2012 230 73   Download

 • Giáo trình Thị trường chứng khoán gồm có những nội dung kiến thức như: Công ty cổ phần, tổng quan về thị trường chứng khoán, chứng khoán và phát hành chứng khoán, các hình thức tổ chức của thị trường chứng khoán, công ty chứng khoán, chỉ số giá chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf163p tradaviahe16 23-02-2021 58 18   Download

 • Nghiên cứu này nhằm đo lường mối quan hệ của 4 yếu tố kinh tế vĩ mô (chỉ số giá tiêu dùng - tỷ lệ lạm phát, tỷ giá đồng / USD, tổng tiền tệ M2, giá vàng trong nước, biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam - thông qua chỉ số giá chứng khoán Việt Nam). Kết quả cho thấy, về lâu dài, có một mối quan hệ tích cực giữa Chỉ số VN và Chỉ số tiền tệ M2 và giá vàng trong nước, và mối quan hệ tiêu cực với lạm phát; trong khi không có mối quan hệ giữa tỷ giá tiền tệ và chỉ số giá cổ phiếu. Trong ngắn hạn, chỉ số giá cổ phiếu hiện tại có cùng hướng với tháng trước và ngược lại với tỷ giá tiền tệ.

  pdf9p nguathienthan1 20-11-2019 26 7   Download

 • Năm 1999, UBCKNN có một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ mang tên: Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng chỉ số giá chứng khoán và một số gợi ý cho Việt Nam. Đề tài đã được hội đồng khoa học do TS.Lê Văn Châu Chủ tịch UBCKNN làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, đánh giá hoàn thành ở mức độ xuất sắc. Trong bài viết nhỏ này chúng tôi chỉ xin giới thiệu một phần của công trình nghiên cứu khoa học trên, đó là các phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu...

  pdf10p giomuaxuantoi 21-05-2010 374 154   Download

 • Năm 1999, UBCKNN có một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ mang tên: Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng chỉ số giá chứng khoán và một số gợi ý cho Việt Nam. Đề tài đã được hội đồng khoa học do TS.Lê Văn Châu Chủ tịch UBCKNN làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, đánh giá hoàn thành ở mức độ xuất sắc.

  pdf14p thoaimy91 08-12-2010 109 23   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn "Thị trường chứng khoán" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC, các định chế tài chính trên thị trường chứng khoán, phân tích chứng khoán và tỉ số giá chứng khoán, thị trường trái phiếu quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf150p viirene2711 08-10-2020 20 1   Download

 • Tài liệu tham khảo hữu ích để có thể tính được chỉ số giá cổ phiếu đang đầu tư.

  pdf7p angola 24-04-2009 119 325   Download

 • Hệ thống thông tin của thị trường chứng khoán là hệ thống chỉ tiêu, tư liệu liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán, là những chỉ tiêu phản ánh bức tranh của thị trường chứng khoán và tình hình kinh tế, chính trị tại những thời điểm hoặc thời kỳ khác nhau của từng quốc gia, từng ngành..theo phạm vi bao quát của mỗi loại thông tin.

  pdf0p banmaitinhyeu1506 03-10-2010 424 213   Download

 • Vì 1 ngày giao dịch 3 phiên với 3 lần khớp lệnh khác nhau nên chỉ số giá chứng khoán có thể khác nhau. Phiên 1 có thể tăng mạnh, phiên 2 giảm, phiên 3 lại tăng nhẹ. Để biết xu hướng tăng giảm thế nào bạn phải theo dõi cả 3 phiên hoặc đến công ty chứng khoán xin kết quả khớp lệnh của của phiên 1, phiên 2 và phiên 3. Không có quy định nào cấm bạn thay đổi lệnh mua bán. Ví dụ trong phiên 1 bạn đặt mua cổ phiếu với giá thấp mà không...

  doc7p nguyenphison_cntt10 15-11-2012 170 41   Download

 • (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán) Mẫu 29/THQ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số /VSD-ĐK Kính gửi: Tên TCPH VSD/VSD Chi nhánh Tp.HCM thông báo tới Công ty danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ cổ phiếu do thực hiện thanh toán cổ phiếu thưởng như sau: Tên chứng khoán: Ngày đăng ký cuối cùng: Mã chứng khoán: Tỷ lệ thực hiện: Mệnh giá giao dịch Giá quy đổi chứng khoán lẻ CHƯA...

  pdf2p kisytrang 05-06-2011 83 6   Download

 • Mục tiêu chính của đề tài là dự báo được giá trị trung bình của VN-Index trong tuần đầu tiên của tháng 5.2015, từ đó đưa ra được những xu hướng biến động của chỉ số giá chứng khoán và tình hình thị trường, giúp các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có cái nhìn tổng quát về thị trường để hoạt định các chiến lược trong thời gián ngắn.

  pdf112p thangnamvoiva30 02-11-2016 51 7   Download

 • Thông qua phân tích thực trạng và kết quả nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu này chỉ ra mức độ và chiều hướng ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán VN trong giai đoạn 2007-2012 cũng như chỉ ra các vấn đề còn tồn tại của thị trường chứng khoán VN và nguyên nhân của nó. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đề ra các giải pháp để phát triển ổn định thị trường chứng khoán VN.

  pdf8p vihitachi2711 03-05-2019 41 4   Download

 • Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán niêm yết trên sàn chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh bằng việc sử dụng mô hình VAR. Nghiên cứu này mở rộng các nghiên cứu ở Việt Nam trước đó sử dụng 2 biến lãi suất và sản xuất công nghiệp và đưa thêm một số biến vào mô hình VAR, sử dụng 7 biến là: Chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng CPI, cung tiền M2, tỷ giá EXC, lãi xuất IR, giá dầu OIL, và chỉ số MCSI EM.

  pdf9p quaymax4 05-09-2018 41 1   Download

 • Nghiên cứu này nhằm đo lường sự tác động của sáu nhân tố kinh tế vĩ mô bao gồm: lạm phát (đại diện bằng chỉ số giá tiêu dùng), lãi suất, cung tiền M2 , tỷ giá hối đoái VND/USD, giá trị sản lượng công nghiệp và đầu tư trực tiếp nước ngoài đến các chỉ số giá cổ phiếu đang được áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

  pdf9p vihitachi2711 03-05-2019 57 0   Download

 • Bài này vận dụng các khái niệm và công thức tính của bài 3 để định giá các loại chứng khoán dài hạn bao gồm trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường. Qua bài này học viên không chỉ được làm quen với mô hình định giá chứng khoán mà còn biết cách sử dụng mô hình này trong một số tình huống định giá và phân tích tài chính khác. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu định giá chứng khoán cần phân biệt một số cặp khái niệm sau đây về giá trị. ......

  doc11p ziwan 10-03-2009 802 353   Download

 • Tính suất sinh lợi của thị trường (Rm) và hãy vẽ trên cùng đồ thị hai biến VNI và Rm? Lưu ý, Rm có thể được tính như sau Rm = (VNIt – VNIt-1)/VNIt-1 hoặc Rm = ln(VNIt/VNIt-1). Trong Eviews, hàm ln được sử dụng là log.thu thập số liệu theo tháng của chỉ số giá chứng khoán VN Index (VNI) và giá của cổ phiếu của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), và thực hiện các yêu cầu sau đây: - lưu số liệu vừa thu thập về dưới dạng tập tin Excel với tên : data1.xls...

  doc52p thanhtrungqtkd 18-10-2011 1579 313   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chỉ số giá chứng khoán
p_strCode=chisogiachungkhoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2