intTypePromotion=4
ADSENSE

Chiến lược kinh tế qua từng thời kỳ

Xem 1-14 trên 14 kết quả Chiến lược kinh tế qua từng thời kỳ
 • Đề tài: "Phân tích sự khác biệt về trạng thái nền kinh tế trước khi bước vào mỗi giai đoạn chiến lược" trình bày và phân tích sự khác nhau về trạng thái nền kinh tế, hoàn cảnh và mục tiêu chiến lược,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc11p maiphuong9b 13-10-2014 66 7   Download

 • Trên thực tế có rất nhiều quan điểm khác nhau về chiến lợc. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu khác nhau và vào từng thời kỳ phát triển khác nhau mà các nhà kinh tế có những quan niệm khác nhau về chiến lợc. Theo General Ailleret, chiến lợc là “việc xác định những con đờng và những phơng tiện vận dụng để đạt tới các mục tiêu đã đợc xác định thông qua các chính sách”. F.J.Gouillart lại cho rằng chiến lợc của các nhà doanh nghiệp...

  pdf39p tiennuhoiai 03-07-2010 419 195   Download

 • Qua hơn hai mươi năm đổi mới, Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc, đạt được những thành tựu rất quan trọng, đưa nền kinh tế từng bước thoát khỏi tình trạng đói nghèo. Để đạt những thành tựu đó, Việt Nam thực hiện hai chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 1991-2000 và thời kỳ 2001-2010. Hiện tại, Việt Nam đang chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho thời kỳ 2011-2020 và Chính phủ đang xin ý kiến đóng góp rộng rãi về chủ đề tư...

  pdf109p matbuon_266 17-07-2012 437 164   Download

 • Các quan điểm về chiến lược kinh doanh Trên thực tế có rất nhiều quan điểm khác nhau về chiến lược. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu khác nhau và vào từng thời kỳ phát triển khác nhau mà các nhà kinh tế có những quan niệm khác nhau về chiến lược. Theo General Ailleret, chiến lược là “việc xác định những con đường và những phương tiện vận dụng để đạt tới các mục tiêu đã được xác định thông qua các chính sách”. F.J.Gouillart lại cho rằng chiến lược của các nhà doanh nghiệp là “toàn bộ các quyết...

  pdf54p kungfu_gautruc 22-07-2010 257 145   Download

 • Thông tin nào có giá trị, quá nhiều thông tin dễ bất lợi, nhu cầu thông tin từng cấp từng loại như thế nào. Chú ý rằng nó bị ràng buộc bởi tài chính, thời gian, địa điểm. Thông tin định hướng SXKD, chủ yếu là quan hệ cung cầu, nhu cầu Thông tin bảo đảm lợi thế cạnh tranh, chủ yếu là đối thủ, lợi thế, cơ hội, đe doạ Thông tin về

  pdf5p abcdef_37 12-10-2011 66 4   Download

 • Sự nghiệp đổi mới toàn diện ở nước ta, trước hết và trọng tâm là đổi mới kinh tế đồng thời từng bước đổi mới chính trị, được thực hiện từ quyết định quan trọng - Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986). Đổi mới kinh tế - xây dựng và phát triển nền KTTT định hướng XHCN là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta, phù hợp với yêu cầu khách quan của thực trạng kinh tế - xã hội của đất nước và xu thế...

  pdf111p vascaravietnam 15-08-2012 63 16   Download

 • Đặt kế hoạch hoá trong sự gắn bó với chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, gắn bó với quy hoạch tổng thể và phân bố lực lượng sản xuất. Lấy kinh tế thị trường làm đối tượng để kế hoạch hoá vĩ mô thông qua hệ thống chi tiêu cân đối lớn định hướng trong từng thời kì. Tổ chức tốt thông tin và dự báo tình hình trong nước và thế giới về các mặt có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cho các chủ thể doanh nghiệp...

  pdf7p phuoctam21 02-06-2011 43 2   Download

 • Tài liệu Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thời kỳ 1978-2003 và quá trình cải cách giáo dục: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Giáo dục ở CHND Trung Hoa giai đoạn xây dựng thể chế kinh tế thị trường XHCN (1993-2003), đẩy mạnh cải cách giáo dục trong những năm đầu xây dựng kinh tế thị trường XHCN đặc sắc Trung Quốc (1993-1997), từng bước hoàn thiện thể chế giáo dục trong những năm thực hiện chiến lược khoa giáo hưng quốc 1998-2003, một vài nhận xét về cải cách giáo dục ở Trung Quốc. Mời các bạn tham khảo.

  pdf251p vizeus 08-03-2019 30 1   Download

 • Trong cơ chế thị trường doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần có những chiến lược Marketing trên thị trường có hiệu qủa. Tuy nhiên không phải các Công ty đều dễ dàng thành đạt, để đạt được điều đó họ phải qua thời kỳ khó khăn và tìm tòi và định hướng phát triển và trong kế hoạch chiến lược Marketing của họ thì việc phát triển thị trường giữ một vai trò quan trọng vì không một doanh nghiệp nào phát triển mà lại không cần mở rộng thị trường....

  pdf57p tengteng8 04-12-2011 109 29   Download

 • Hoạt động thơng mại ra đời rất sớm trong lịch sử phát triển xã hội loài ngời. Qua các thời kỳ phát triển trong từng khu vực, mỗi quốc gia trên thế giới, hoạt động thơng mại luôn tồn tại phát triển và khẳng định vai trò không thể thiếu đợc của nó trong mọi nền kinh tế đặc biệt trong giai đoạn hiện nay ngành thơng mại phát triển mạnh mẽ, cả về chiều rộng lẫn bề sâu, nhờ tiến bộ của khoa học - kỹ thuật công nghệ tin học... các quốc gia trên Thế giới tuỳ hoàn...

  pdf33p kimku11 25-10-2011 68 15   Download

 • , doanh nghiệp phải không ngừng lập và thay đổi các chiến lược sản xuất kinh doanh sao cho phù hợp với từng thời kỳ khác nhau của nền kinh tế. Tuy nhiên có một chiến lược mà bất biến, xuyên suốt quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đó chính là chiến lược về giá. Định giá bán sao cho hợp lý, tối ưu là một điều vô cùng quan trọng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Chính vì tầm quan trọng đó, sau một thời gian thực tập tại công...

  doc0p tengteng2 10-11-2011 80 10   Download

 • Sản xuất hàng hoá đã từng tồn tại trong nhiều hình thái kinh tế - xã hội . Trong các hình thái xã hội trước Chủ nghĩa tư bản, sản xuất hàng hoá chưa phát triển. Đến thời kỳ Tư bản chủ nghĩa, nó đã phát triển tới đỉnh cao nhất, trở thành quan hệ thống trị, phổ biển trong xã hội.

  pdf10p kemoc3 11-06-2011 700 100   Download

 • Kể từ Đại hội lần thứ VII (1991), chúng ta bắt đầu xây dựng chiến lược phát triển đất nước với thời kỳ 10 năm (1991-2000) và cho đến nay, Việt Nam đã trải qua gần hai thời kỳ chiến lược phát triển. Để cụ thể hoá một bước của chiến lược phát triển đất nước, từng vùng lãnh thổ được quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Đến thời điểm hiện tại, quy hoạch tổng thể phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội[2] ở Việt Nam đang được trình Thủ tướng Chính phủ,...

  pdf51p lalan38 01-04-2013 56 10   Download

 • Eleanor Roosevelt, nhà ngoại giao đồng thời là vợ của Tổng thống Hoa Kỳ Franklin Roosevelt từng nói: “Hãy học hỏi sai lầm của người khác vì bạn không thể nào sống lâu để rút kinh nghiệm tất cả sai lầm của bản thân”. Sau đây là những bài học cho chúng ta. Học hỏi sai lầm Cố gắng cấp phép cho một ý tưởng Vì cho rằng ý tưởng của mình quá tuyệt vời, bạn muốn nhận tiền sử dụng từ nó. Trên thực tế, việc biến ý tưởng thành hiện thực kinh doanh cần được đánh giá thông qua giá...

  pdf5p ngocminh84 02-10-2012 58 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chiến lược kinh tế qua từng thời kỳ
p_strCode=chienluockinhtequatungthoiky

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2