intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách cho vay

Xem 1-20 trên 1332 kết quả Chính sách cho vay
 • Tín dụng Ngân hàng có vai trò quan trọng đối với hộ nghèo. Nó đƣợc coi là công cụ quan trọng để phá vỡ vòng luẩn quẩn của thu nhập thấp, tiết kiệm thấp và năng suất thấp, là chìa khoá vàng để giảm nghèo. Tổng nguồn vốn huy động từ các nguồn của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tăng lên qua từng năm. Kết quả của việc sử dụng vốn tín dụng của các hộ nghèo đầu tƣ vào sản xuất kinh doanh cũng đã mang lại hiệu quả. Tích luỹ của ngƣời nghèo còn rất thấp, do đó hầu nhƣ các...

  pdf6p beepbeepnp 21-06-2013 268 88   Download

 • Đề tài: Phân tích tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trị phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trị, đưa ra các chính sách, chương trình phù hợp nhằm giúp ngân hàng nâng cao chất lượng kinh doanh và lợi thế cạnh tranh của mình trên địa bàn. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Tài chính ngân hàng.

  pdf49p langtuthangpro 01-06-2014 318 73   Download

 • Thông tư 06/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

  pdf13p lythong 18-08-2009 197 44   Download

 • Thông qua quá trình nghiên cứu, khóa luận tập trung làm rõ ba mục tiêu chính như sau: Làm rõ cơ sở lý luận về cho vay chính sách của NHCSXH huyện Quỳnh Phụ; phân tích và đánh giá làm rõ thực trạng cho vay chính sách tại NHCSXH huyện Quỳnh Phụ, từ đó nêu rõ nguyên nhân và hạn chế trong cho vay chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ; từ những nguyên nhân và hạn chế đó, đề tài sẽ đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác cho vay của NHCSXH huyện Quỳnh Phụ.

  pdf77p luimotbuoc_3 03-11-2016 113 28   Download

 • Bài viết thành công trong tổ chức tín dụng nông nghiệp - nông thôn và một số khuyến nghị nêu lên những đổi mới chủ yếu về cơ chế tín dụng đối với NN NT và hộ sản xuất; đổi mới cơ chế chính sách cho vay hiện nay và một số nội dung khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu22 03-12-2016 65 9   Download

 • Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về cho vay hỗ trợ nhà ở của ngân hàng thương mại; phân tích về thực trạng cho vay hỗ trợ nhà ở tại Agribank CN Thành phố Đà Nẵng qua đó đánh giá kết quả, hạn chế cần khắc phục; đề xuất các giải pháp về cho vay hỗ trợ nhà ở tại Agribank Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 58 8   Download

 • Hệ thống hóa về hoạt động cho vay vốn đối với DNVVN; đánh giá thực trạng cho vay các DNVVN của NH TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Huế; đề xuất giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với DNVVN tại NH TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Huế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf90p bautroibinhyen4 27-11-2016 33 5   Download

 • Thông tư số: 01/2016/TT-NHNN hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ; căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;...

  pdf8p bienbuondiuem 13-05-2016 51 1   Download

 • Bài viết Ngân hàng trung ương cho chính phủ vay để giải quyết những khó khăn về ngân sách: Kinh nghiệm quốc tế và bài học chính sách giới thiệu thông lệ quốc tế trong việc chính phủ vay NHTW khi gặp khó khăn về ngân sách, một số quy định cụ thể về NHTW cho chính phủ vay và một số nội dung khác.

  pdf8p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 64 1   Download

 • Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

  pdf13p nguyenvantoan9096 23-08-2018 17 0   Download

 • Nghị quyết số 08/2019/HĐND về chính sách cho vay ưu đãi và bổ sung nguồn vốn cho vay trong chương trình giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2019 - 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc3p cuahoangde999 05-06-2020 12 0   Download

 • Ngân hàng Chính sách xã hội, viết tắt là NHCSXH được thành lập theo Quyết định 131/2002/QĐ-TTg ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo. Việc xây dựng Ngân hàng Chính sách xã hội là điều kiện để mở rộng thêm các đối tượng phục vụ là hộ nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách cần vay vốn để giải quyết việc làm, đi lao động có thời hạn ở nước ngoài và các tổ chức kinh...

  pdf18p bluesky_12 26-12-2012 169 44   Download

 • Sự phát triển của các công ty tài chính và cho thuê tài chính đã góp phần quan trọng trong việc phát triển thị trường cho vay tài chính tiêu dùng nói riêng và thị trường tài chính nói chung, đồng thời cũng thúc đẩy nhanh quá trình phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng cả về mặt số lượng công ty, nguồn vốn và đa dạng các sản phẩm cùng với việc chưa có bộ khung pháp lý cho hoạt động của các công ty này, tiềm tàng rủi ro gây bất ổn tài chính.

  pdf12p kequaidan6 09-07-2020 57 6   Download

 • Trong tình hình biến động tỷ giá và việc mua USD rất khó khăn, các doanh nghiệp vay để nhập khẩu là người phải đắn đo nhất hiện nay. Nếu vay ngoại tệ để nhập hàng, thì khi đến hạn trả nợ, khả năng mua USD bằng giá niêm yết tại các ngân hàng nằm ngoài dự đoán của doanh nghiệp. Không ai có thể biết tỷ giá lúc đó biến động thế nào cũng như cung cầu ngoại tệ khi ấy ra sao.

  pdf6p tangtuy01 01-03-2016 61 3   Download

 • Theo một chuyên gia trong ngành tài chính - ngân hàng, sở dĩ các nhà băng trên rộng cửa cho vay khách hàng cá nhân, nhất là đối với lĩnh vực BĐS (mua, sửa chữa nhà, vay tiêu dùng…) là muốn tự cứu mình trước bối cảnh thị trường khó khăn tác động đến môi trường kinh doanh của DN và tín dụng rơi vào tình trạng âm trong thời gian qua. Mặt khác, ngân hàng mạnh tay đẩy vốn vào thị trường BĐS trong thời gian này là để cơ cấu lại nợ, nhất là với những nhà băng...

  pdf3p bibocumi20 16-12-2012 47 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 21: Tăng trưởng kinh tế và bất ổn vĩ mô Việt Nam. Những nội dung chính trong bài gồm có: Tài khoản vãng lai, thâm hụt ngân sách, cho vay ròng và dòng vốn ở quốc tế ở Việt Nam; tăng trưởng tín dụng và cung tiền; quy mô tín dụng nội địa so với GDP; tín dụng, tiền và lạm phát giá; vốn đầu tư theo thành phần kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf66p nanhankhuoctai1 06-05-2020 11 0   Download

 • Hạn mức tín dụng chỉ giới hạn lớn nhất mà một ngân hàng thương mại có thể cho khách hàng của mình vay và hạn mức này do Ngân hàng Nhà nước quy định và các ngân hàng không được cho vay quá mức này, vì sẽ ảnh hưởng tới khả năng chi trả. Cùng tham khảo tài liệu "Chính sách hạn mức tín dụng ở Việt Nam" để hiểu rõ thực trạng của việc điều chỉnh hạn mức tín dụng.

  doc11p thanhchungha89 17-04-2010 1898 695   Download

 • Lãi suất là phí tổn, là nghĩa vụ tài chính mà người vay phải thực hiện với người cho vay trong các quan hệ tín dụng, đồng thời cũng là một trong các biểu hiện và thước đo giá trị của 1 đồng tiền quốc gia.

  doc4p huyenlinh 25-09-2009 1191 663   Download

 • Chính sách cổ tứclà công cụ đảm bảo lợi ích cho cổ đông Đại bộ phận cổ đông đầu tư vào công ty đều mong đợi được trả cổ tức do vậy, chính sách phân chia cổ tức ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của các cổ đông. Mặt khác,việc công ty duy trì trả cổ tức ổn định hay không ổn định,dều đặn hay dao động thất thường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự biến động giá trị cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán. ...

  doc18p lykhanhhoa 10-01-2011 1765 651   Download

 • Định nghĩa: chính sách tiền tệ (money policy) do NHTW hoạch đinh và thực thi nhawmg o0onr định tiền tệ QG. Nếu NHTW phụ thuộc chính thuộc CP chì nếu có vấn đề lớn đến phải trình Quốc hội hoặc CP. Nếu NHTW là độc lập thì không phải trình CP. Chính sách lưu thông tiền tệ hay chính sách tiền tệ là quá trình quản lý hỗ trợ đồng tiền của chính phủ hay ngân hàng trung ương để đạt được những mục đích đặc biệt- như kiềm chế lạm phát, duy trì ổn định tỷ giá hối đoái, đạt được toàn dụng...

  doc41p hanhmc4389 09-12-2010 571 323   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1053 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách cho vay
p_strCode=chinhsachchovay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2