intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chính sách doanh nghiệp

Xem 1-0 trên 0 kết quả Chính sách doanh nghiệp
 • Bài viết "Giải pháp phát triển ngành công nghiệp tái chế rác thải nhựa của Việt Nam" tập trung giải quyết 3 vấn đề: Nâng cao hiệu quả thu gom chất thải nhựa, chính sách hỗ trợ hoạt động tái chế nhựa và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia tái chế nhựa. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết!

  pdf13p lekhanhphuong05 21-03-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Tài chính tiền tệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tài chính doanh nghiệp, tín dụng, bảo hiểm, thị trường tài chính, tài chính quốc tế, ngân hàng và tổ chức tài chính phi ngân hàng, chính sách tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf335p starandsky09 17-03-2023 1 1   Download

 • Mục đích của cuốn tài liệu "Hướng dẫn triển khai thực hiện phòng, chống HIV/ AIDS tại nơi làm việc" nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp, các chủ sử dụng lao động triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc một cách có kết quả. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p lekhanhphuong05 17-03-2023 1 1   Download

 • "Sổ tay hướng dẫn xuất khẩu trái cây tươi sang thị trường Trung Quốc (Sản phẩm: Quả măng cụt)" nhằm cung cấp các hướng dẫn chi tiết và cụ thể cho doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu quả măng cụt sang thị trường Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu!

  pdf78p lekhanhphuong05 17-03-2023 1 1   Download

 • "Sổ tay hướng dẫn xuất khẩu trái cây tươi sang thị trường Trung Quốc (Sản phẩm: Quả thanh long)" nhằm cung cấp các hướng dẫn chi tiết và cụ thể cho doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu quả thanh long sang thị trường Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu!

  pdf80p lekhanhphuong05 17-03-2023 1 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp xanh ngành Công thương" nhằm lý luận và thực tiễn về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp xanh, luận văn đề xuất giải pháp nhằm tăng cường thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp xanh ngành Công thương và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện chính sách này trong thời gian tới.

  pdf102p ha21-dhcnvt 18-03-2023 2 2   Download

 • Nghiên cứu tâm lý học đưa ra quyết định và thị trường - Tài chính hành vi giải thích rõ những gì hành vi tài chính cho thị trường về kết quả quan sát cũng như tâm lý như thế nào những thành kiến ​​có khả năng ảnh hưởng đến hành vi của các nhà quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf236p starandsky09 14-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết trình bày vai trò FDI và khả năng hấp thụ tới năng suất doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo Việt Nam - phân tích hồi quy ngưỡng. Nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi đặt ra là liệu lan tỏa FDI tới các doanh nghiệp nội địa ngành công nghiệp chế biến chế tạo có bị tác động bởi khả năng hấp thụ hay không?.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Vai trò của FDI trong điều chỉnh tác động của xuất khẩu đến năng suất của doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam trình bày việc xem xét các tác động của hoạt động xuất khẩu đối với năng suất các doanh nghiệp và tác động này sẽ thay đổi như thế nào khi doanh nghiệp có sự tham gia của nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

  pdf5p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • Kỹ năng làm việc đồng đội là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của người lao động trong thế kỷ này. Chính vì vậy, các bạn sinh viên cần sớm trang bị cho bản thân kỹ năng vô cùng cần thiết này để sẵn sàng gia nhập vào thị trường lao động. Cuốn sách "Rèn luyện kỹ năng làm việc đồng đội - Rèn luyện kỹ năng sống" sẽ giúp bạn gia tăng hiệu quả làm việc cá nhân, mà thông qua đó, bạn còn có thể đóng góp vào việc gia tăng hiệu quả công việc cho tổ chức, doanh nghiệp nơi bạn làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf56p starandsky09 12-03-2023 2 2   Download

 • Quyền trẻ em trong các đánh giá tác động được thiết kế với mục đích hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc đánh giá các chính sách và quá trình doanh nghiệp liên hệ với trách nhiệm tôn trọng quyền trẻ em của họ và các cam kết hỗ trợ quyền trẻ em của doanh nghiệp.

  pdf68p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • Quyền trẻ em trong các chính sách và quy tắc ứng xử gồm các nội dung chính như sau: Giới thiệu về công cụ dành cho các doanh nghiệp; Bối cảnh về Các quyền trẻ em và Nguyên tắc kinh doanh; Các yếu tố về quyền trẻ em bao quát dành cho tất cả doanh nghiệp; Những yếu tố quyền trẻ em cụ thể trong các Nguyên tắc từ 2-10.

  pdf32p bapxao06 11-03-2023 2 2   Download

 • Chuỗi cung ứng điện tử Việt Nam - Thách thức và Cơ hội đối với Việc làm thỏa đáng này trình bày các khuyến nghị chính sách dành cho Chính phủ Việt Nam nhằm sử dụng các chính sách ngành để nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất và điều kiện làm việc của các doanh nghiệp trong ngành, nâng cao trình độ kỹ năng của người lao động cho các công việc trong các ngành nghề đòi hỏi tay nghề cao, và thực hiện hiệu quả luật lao động thông qua tăng cường giám sát điều kiện lao động.

  pdf95p bapxao06 11-03-2023 2 2   Download

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ gồm 15 chương được chia thành 2 phần. Phần 1 trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 6 bao gồm: tổng quan về tài chính và tiền tệ; tổng quan về hệ thống tài chính; ngân sách nhà nước; tài chính doanh nghiệp; tín dụng; thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf211p starandsky09 12-03-2023 3 3   Download

 • Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ pháp luật cạnh tranh là tài liệu hướng dẫn kỹ năng xây dựng và thực hiện chính sách, chương trình tuân thủ pháp luật cạnh tranh tại doanh nghiệp trên cơ sở hiểu biết các quy định của pháp luật cạnh tranh, nhận thức được ý nghĩa của việc tuân thủ pháp luật cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của mình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf91p bapnuong06 07-03-2023 1 1   Download

 • giúp ích cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như người quan tâm hiểu thêm nhiều hơn về đất nước Ma-rốc và từ đó đưa doanh nghiệp và người dân Việt Nam ngày một đến gần hơn với quốc gia châu Phi tươi đẹp và giàu tiềm năng này.

  pdf212p bapnuong06 07-03-2023 2 2   Download

 • Nội dung cuốn sách "Phát triển thị trường UK ngành hàng thuỷ sản" gồm các nội dung chính như sau: Nhu cầu nhập khẩu thuỷ sản của thị trường UK; kịch bản khai thác thị trường giai đoạn 2022-2025 đối với các sản phẩm thuỷ sản; khuyến nghị với doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p bapnuong06 07-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn Sổ tay này được soạn thảo trên cơ sở các kinh nghiệm thực tế trong quá trình xây dựng nghiên cứu phục vụ 02 khuyến nghị chính sách cho 02 ngành (bán lẻ và chế biến xuất khẩu gỗ). Với các nội dung ngắn gọn, theo trình tự cụ thể, các hướng dẫn rõ ràng, với ví dụ thực tế từ 02 nghiên cứu khuyến nghị chính sách đã thực hiện, cuốn Sổ tay sẽ cung cấp cho các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam kỹ năng cơ bản để xây dựng các khuyến nghị chính sách cần thiết một cách hiệu quả.

  pdf84p bapnuong06 07-03-2023 2 2   Download

 • Giáo trình Kế toán tài chính 2 bao gồm 7 chương, trình bày các vấn đề từ lý thuyết đến việc đưa ra phương pháp kế toán cho các giao dịch kinh tế chủ yếu phát sinh, liên quan đến phạm vi môn học Kế toán tài chính 2, đồng thời kèm theo đó là những ví dụ minh họa. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf259p starandsky09 09-03-2023 3 3   Download

 • Sổ tay doanh nghiệp: CPTPP và Ngành Phân phối – Thương mại điện tử Việt Nam tóm tắt và diễn giải các cam kết CPTPP trong lĩnh vực phân phối và thương mại điện tử, đánh giá các tác động dự kiến của các cam kết này đối với triển vọng phát triển của ngành và đưa ra các khuyến nghị cơ bản để doanh nghiệp trong ngành có thể tận dụng các cơ hội và vượt qua thách thức từ Hiệp định quan trọng này.

  pdf68p bapnuong06 07-03-2023 2 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách doanh nghiệp
p_strCode=chinhsachdoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2