Chính sách hỗ trợ sản xuất

Xem 1-20 trên 275 kết quả Chính sách hỗ trợ sản xuất
 • Khóa luận với mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng, đánh giá hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho người nghèo ở xã Mường Thải và tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách này từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của xã Mường Thải trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc160p lehuyhieu91vp 19-02-2017 45 22   Download

 • Bài viết Đánh giá của nông dân về tình hình thực thi chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho giảm nghèo tại xã Vạn Xuân và Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa trình bày nghiên cứu này phản ánh đánh giá của 250 hộ nông dân tại 2 xã đặc biệt khó khăn của huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa về tình hình thực thi, tiếp cận, thụ hưởng và tác động của chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho giảm nghèo ở địa phương,...

  pdf7p lehasiphuong 20-05-2018 0 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'chính sách hỗ trợ sản xuất của nhà nước chỉ hiệu quả khi tuyên truyền được ý thức của người dân trong sử dụng vốn', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf67p ttcao10 29-08-2011 51 9   Download

 • Bài viết Chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu gạo trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sau đây bao gồm những nội dung về hoạt động xuất khẩu gạo của VN; một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu gạo

  pdf4p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 23 8   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu danh sách hộ tham gia thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất (dùng cho cấp thôn, bản) (Kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BNN, ngày 06/3/2009)

  pdf1p meomaythongminh 04-08-2010 89 6   Download

 • Các chính sách, thủ tục về thuế và hải quan luôn được coi là mắt xích quan trọng nhất trong tiến trình cải cách cơ chế chính sách tài chính, thủ tục hành chính gắn với việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Mời các bạn cùng tìm hiểu các chính sách cải cách hành chính thuế, hải quan nhằm hỗ trợ sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 16 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT CÂY VỤ ĐÔNG TRÊN ĐẤT 2 LÚA TỪ NĂM 2012 ĐẾN 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

  pdf10p bupbebagsu 16-01-2013 25 3   Download

 • Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ban hành Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  pdf24p bachma45 01-11-2017 2 0   Download

 • Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

  pdf8p 0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 32/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chính sách hỗ trợ sản xuất muối tại vùng muối Sa Huỳnh tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 – 2020

  pdf4p nghivanquyet0908 24-11-2017 1 0   Download

 • Ebook "Chính sách của Nhà nước hỗ trợ người nghèo" có các nội dung như: chính sách hổ trợ đất sản xuất đất ở nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo - đời sống khó khăn, ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở đất, miễn thuế sử dụng đất Nông nghiệp, hỗ trợ xoá đói giảm nghèo, chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo, Chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo,...

  pdf76p kiemtienthatkho 06-03-2015 49 16   Download

 • Ebook "Chính sách của Nhà nước hỗ trợ người nghèo" tập trung giới thiệu: chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, ghi nợ lệ phí trước bạn nhà ở, đất ở, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp,... Phần 1 giới thiệu về chuẩn hộ nghèo và các chính sách của nhà nước hỗ trợ người nghèo. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung.

  pdf111p kiemtienthatkho 06-03-2015 41 15   Download

 • Chính sách tiền tệ không chỉ thực hiện mục tiêu kiểm soát giá mà còn thực hiện vai trò ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Bài viết phân tích đánh giá thực trạng, chính sách tiền tệ giai đoạn 2001-2015 và đưa ra một số kiến nghị đối với thực thi chính sách tiền tệ trong những năm tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 13 4   Download

 • Bài viết phân tích các chính sách tài chính hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các thách thức đặt ra với doanh nghiệp và các chính sách tài chính hỗ trợ thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p bautroibinhyen15 09-02-2017 8 1   Download

 • Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

  pdf18p huongruoutinhnong123 26-03-2014 11 0   Download

 • Nghị quyết số 08/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020.

  doc0p nghiquyet01 22-11-2017 11 0   Download

 • Quyết định 51/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật

  pdf4p myngoc 13-08-2009 158 22   Download

 • Quyết định 965/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và ngư dân, Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày về chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2007 - 2008 và chăn nuôi trâu, bò bị thiệt hại do ảnh hưởng rét đậm...

  pdf3p nguyendung 13-08-2009 205 19   Download

 • Công văn 3023/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

  pdf3p myngoc 13-08-2009 91 14   Download

 • Công văn 1197/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao chưa hoàn thành đầu tư xây dựng và kinh phí thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

  doc1p myngoc 13-08-2009 65 5   Download

Đồng bộ tài khoản