intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chính sách tỷ giá hối đoái

Xem 1-20 trên 449 kết quả Chính sách tỷ giá hối đoái
 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Kinh tế học vĩ mô 1" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tiền tệ và chính sách tiền tệ; mô hình IS-LM và sự phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô; lạm phát và thất nghiệp; kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf195p khanhchi2560 17-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1 - Chương 1: Khái quát về Kinh tế vĩ mô, được biên soạn gồm các nội dung chính sau Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Mục tiêu và công cụ của Kinh tế Vĩ mô; Hệ thống Kinh tế vĩ mô; Quan hệ giữa các biến số kinh tế Vĩ mô cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1 - Chương 7: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu về cơ cấu cán cân thanh toán quốc tế; hiểu thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái; các cơ chế tỷ giá hối đoái; tác động của các chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong nền kinh tế mở dưới các cơ chế tỷ giá hối đoái khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p khanhchi2550 10-05-2024 4 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng trung ương - Chương 1: Tổng quan về NHTW và chính sách tiền tệ, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu những nội dung về những vấn đề chung về ngân hàng trung ương; Chính sách tiền tệ và vai trò điều tiết của ngân hàng trung ương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô" Chương 8 Chính sách kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở, cung cấp cho người học những kiến thức như cán cân thanh toán; chính sách vĩ mô trong nền kinh tế mở - mô hình Mundell flemming;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p khanhchi2520 20-04-2024 6 3   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái tại Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Lý luận chung về các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá; Thực trạng diễn biến tỷ giá hối đoái tại Việt Nam; Nghiên cứu định lượng nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái tại Việt Nam.

  pdf143p viplato 02-01-2024 16 11   Download

 • Luận án tập trung xác định nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái VND/USD trong ngắn hạn và dài hạn, từ đó, đề xuất các khuyến nghị chính sách liên quan tới điều hành tỷ giá tại Việt Nam trong giai đoạn 2023 - 2030.

  pdf143p boghoado03 02-01-2024 45 10   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Lý thuyết và thảo luận chính sách: Bài 14 - Cán cân thương mại và ngang bằng sức mua" trình bày các nội dung chính sau đây: tỷ giá hối đoái; quy luật một giá; ngang bằng sức mua; tỷ giá hối đoái thực; phân biệt các loại tỷ giá;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf21p kimphuong1144 04-12-2023 6 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô nâng cao: Chương 4 Nền kinh tế mở trong dài hạn, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Vốn lưu chuyển hoàn hảo và lãi suất thế giới; Các chính sách tác động đến cán cân thương mại; Chính sách tài khóa nước ngoài; Các hệ thống tỷ giá hối đoái;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p hoahogxanh05 24-11-2023 8 5   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô nâng cao: Chương 5 Tổng cầu trong nền kinh tế mở, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Mô hình Mundell-Fleming trên hệ trục Y-r; Mô hình Mundell-Fleming trên hệ trục Y-e; Các chính sách trong điều kiện tỷ giá hối đoái thả nổi;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hoahogxanh05 24-11-2023 6 5   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Thanh toán quốc tế" gồm những nội dung chính sau: giới thiệu về thị trường ngoại hối; tỷ giá hối đoái; thị trường hối đoái giao ngay; thị trường hối đoái có kỳ hạn; thị trường hoán đổi tiền tệ; thị trường tiền tệ giao sau; thị trường quyền chọn ngoại hối; phân tích và quyết định quản lý rủi ro tỷ giá; các giải pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro tỷ giá đối với doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf246p luctumac0210 13-11-2023 10 8   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Thanh toán quốc tế trong ngoại thương và tài trợ thương mại quốc tế" gồm những nội dung chính sau: các điều kiện thanh toán quy định trong hợp đồng thương mại quốc tế; tỷ giá hối đoái trong thanh toán ngoại thương; các công cụ thanh toán quốc tế sử trong ngoại thương; các phương thức thanh toán không kèm chứng từ sử dụng trong ngoại thương; các phương thức thanh toán kèm chứng từ phi thương mại sử dụng trong ngoại thương;...

  pdf275p luctumac0210 13-11-2023 9 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Quản trị tài chính quốc tế" gồm những nội dung chính sau: quản trị rủi ro hối đoái; đo lường và quản trị rủi ro hối đoái trong giao dịch và quy chuyển báo cáo tài chính của MNCs; công ty đa quốc gia và quản trị tài chính quốc tế; tài trợ ngoại thương; đầu tư gián tiếp quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf314p vankhinh0210 15-10-2023 17 9   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Thị trường ngoại hối và các giải pháp phòng ngừa rủi ro (Quản trị rủi ro tài chính)" gồm những nội dung chính sau: giới thiệu về thị trường ngoại hối; tỷ giá hối đoái; thị trường hối đoái giao ngay; thị trường hối đoái có kỳ hạn; thị trường hoán đổi tiền tệ; thị trường tiền tệ giao sau;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf148p vankhinh0210 15-10-2023 10 6   Download

 • Bài viết Hoàn thiện chính sách tài chính hướng tới an toàn nợ nước ngoài của Việt Nam trình bày đánh giá thực trạng an toàn nợ nước ngoài quốc gia của Việt Nam; Những hạn chế và thách thức trong quản lý nợ nước ngoài nhằm đảm bảo an toàn tài chính; Giải pháp đảm bảo an toàn tài chính đối với nợ nước ngoài ở Việt Nam.

  pdf5p vipierre 02-10-2023 4 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1 - Chương 7: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức để hiểu và nắm vững về cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái,các chế độ tỷ giá hối đoái khác nhau; ứng dụng mô hình IS-LMBP để phân tích tác động của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ dưới các chế độ tỷ giá hối đoái khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf31p lyhany 04-07-2023 4 4   Download

 • Mục đích của bài nghiên cứu này "Tác động của dẫn truyền tỷ giá tới lạm phát: Một nghiên cứu ở Việt Nam" là xem xét có hay không tác động truyền dẫn của tỷ giá USD/VND lên chỉ số giá nhập khẩu, chỉ số giá sản xuất và chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam.

  pdf13p phuong7659 12-07-2023 10 5   Download

 • Bài viết làm rõ cơ sở lý thuyết về lạm phát, các kết quả của các công trình trước đây về sự tác động của các nhân tố vĩ mô tới lạm phát. Bài viết sử dụng phương pháp hồi quy Bayes nhằm tìm hiểu tác động của mức cung tiền và các yếu tố khác đến lạm phát của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1996 đến 2020.

  pdf13p phuong3676 03-07-2023 14 5   Download

 • Bài giảng chương 8: Tác động của chính phủ đến tỷ giá hối đoái, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Các hệ thống tỷ giá hối đoái; Can thiệp của NHTW trong chính sách tỷ giá hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p htphuongtam2806 19-06-2023 3 3   Download

 • Bài viết Tác động của tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại của Việt Nam giai đoạn 2008-2020 trình bày nghiên cứu và thảo luận về chính sách tỷ giá hối đoái trong giai đoạn 2008-2020 và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách tỷ giá với mục tiêu cải thiện tình hình xuất khẩu và nhập khẩu hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng.

  pdf4p vinebula 02-06-2023 21 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2