Chính sách y tế

Xem 1-20 trên 1739 kết quả Chính sách y tế
 • Ebook Tổ chức, quản lý và chính sách y tế là tài liệu dành cho đào tạo sinh viên Cử nhân Y tế cộng đồng tham khảo làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Sách gồm 15 bài được trình bày nổi bật các nội dung và mục tiêu chuyên môn đảm bảo 4 yêu cầu cơ bản về kiến thức, tính chính xác và khoa học, cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng thực tiễn.

  pdf212p 124357689 05-06-2012 391 153   Download

 • Lời giới thiệu Trong những năm gần đây, cùng với việc đào tạo Bác sỹ, đã tiến hành đào tạo Cử nhân Y tế công cộng. Sự ra đời của hệ đào tạo mới này đòi hỏi có sự thay đổi về nhiều mặt trong tổ chức và nội dung đào tạo. Tổ chức, quản lý và chính sách y tế được coi là môn chuyên ngành của đào tạo Cử nhân Y tế công cộng.

  pdf22p poseidon01 15-07-2011 402 115   Download

 • (BQ) Phần 1 cuốn sách "Tổ chức, quản lý và chính sách y tế (sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng)" giới thiệu tới người học các kiến thức: Đại cương về hệ thống y tế và tổ chức mạng lưới y tế ở Việt Nam; tổ chức quản lý bệnh viện đa khoa; đại cương quản lý, quản lý y tế; người cán bộ quản lý lãnh đạo và các kỹ năng quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf126p doinhugiobay_11 20-01-2016 129 48   Download

 • Bài giảng Đánh giá, phân tích vả điều chỉnh chính sách y tế cộng đồng với mục tiêu nêu lên được những chủ đề chính trong phân tích chính sách y tế; nêu được những nhiệm vụ chính khi phân tích chính sách; trình bày được những chỉ số có sử dụng trong phân tích công bằng và hiệu quả của chính sách y tế. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf16p thiuyen11 07-09-2011 182 42   Download

 • (BQ) Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tổ chức, quản lý và chính sách y tế (sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng)", phần 2 giới thiệu tới người học các kiến thức: Quản lý nhân lực, quản lý tài chính và vật tư y tế, đánh giá chương trình/Hoạt động y tế công cộng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf86p doinhugiobay_11 20-01-2016 74 36   Download

 • Bài giảng Nha khoa công cộng: Chính sách y tế trong ngành răng hàm mặt trình bày về các chính sách, chính sách y tế, chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe răng miệng. Đây là bài giảng do GS. Hoàng Tử Hùng thực hiện. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf34p minhminhquangtri32 02-07-2014 125 30   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu đâu là những vấn đề y tế cơ bản hiện nay mà Việt Nam đang phải đối mặt; chính phủ đóng vai trò gì trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe y tế; tại sao chính phủ phải hành động? Đâu là thất bại thị trường;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng 10: Chính sách y tế" của tác giả Đỗ Thiên Anh Tuấn.

  pdf32p hera_02 09-04-2016 75 22   Download

 • Nội dung trong bài 9 Dịch tễ học trong hình thành chính sách y tế và lập kế hoạch thuộc bài giảng dịch tễ học nhằm mô tả được vai trò của ịch tễ học hình thành chính sách y tế, liệt kê được một số ví dụ trong thực tế về áp dụng của dịch tễ học trong hình thành chính sách chính sách, mô tả được chu trình lập kế hoạch và vai trò của dịch tễ học trong các bước lập kế hoạch.

  pdf13p orange_12 04-06-2014 71 18   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Vai trò của các nhóm lợi ích và tổ chức quốc tế trong quá trình chính sách y tế nhằm trình bày được khái niệm và vai trò của các nhóm lợi ích, phân tích được vai trò của các tổ chức quốc tế trong quy trình chính sách y tế (CSYT), áp dụng được kỹ thuật “Phân tích các bên có liên quan” trong quy trình CSYT.

  pdf30p orange_12 05-06-2014 86 14   Download

 • "Tạp chí chính sách Y tế số 11 năm 2013" trình bày nội dung thông qua các mục sau: nghiên cứu chính sách, diễn đàn chính sách, nhìn ra nước ngoài, tin tức. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được nội dung đã trình bày.

  pdf70p emvaolop1 24-01-2015 39 9   Download

 • Bài viết Chính sách y tế và chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân: Thực trạng và khuyến nghị hướng tới việc phân tích thực trạng chính sách y tế trong việc đạt được các mục tiêu công bằng phúc lợi xã hội và đề ra một số giải pháp cơ bản cho việc đạt được mục tiêu đó.

  pdf9p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 39 7   Download

 • Báo cáo "Già hóa và chính sách y tế ở Hàn Quốc" do GS. TS. Soonman Kwon trình bày các nội dung: Thách thức đối với già hóa dân số, hệ thống y tế ở Hàn Quốc, chi phí y tế cho người cao tuổi, hệ thống chăm sóc dài hạn ở Hàn Quốc, khuyến nghị chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p doinhugiobay_01 09-11-2015 34 6   Download

 • "Tạp chí chính sách Y tế số 10 năm 2012" trình bày nội dung thông qua các mục sau: chính luận, nghiên cứu chính sách, diễn đàn chính sách, văn bản chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được nội dung đã trình bày.

  pdf71p emvaolop1 24-01-2015 18 5   Download

 • "Tạp chí chính sách Y tế số 9 năm 2012" trình bày nội dung thông qua các mục sau: nghiên cứu chính sách, diễn đàn chính sách Y tế, nhìn ra nước ngoài, tin tức. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được nội dung đã trình bày.

  pdf62p emvaolop1 24-01-2015 47 5   Download

 • "Tạp chí chính sách Y tế số 8 năm 2011" trình bày nội dung thông qua các mục sau: nghiên cứu chính sách, diễn đàn chính sách Y tế, nhìn ra nước ngoài, tin tức. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được nội dung đã trình bày.

  pdf62p emvaolop1 24-01-2015 26 5   Download

 • "Tạp chí chính sách Y tế số 7 năm 2011" trình bày nội dung thông qua các mục sau: chính luận, nghiên cứu về chính sách Y tế, diễn đàn chính sách Y tế, nhìn ra nước ngoài, tin hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được nội dung đã trình bày.

  pdf67p emvaolop1 24-01-2015 24 5   Download

 • "Tạp chí chính sách Y tế số 6 năm 2012" trình bày nội dung thông qua các mục sau: chính luận, nghiên cứu về chính sách, diễn đàn chính sách Y tế, nhìn ra nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được nội dung đã trình bày.

  pdf67p emvaolop1 24-01-2015 21 5   Download

 • Lịch sử y tế công cộng phần lớn bắt đầu từ sự thay đổi ý tưởng về nguyên nhân bệnh, giảm mắc bệnh và nâng cao sức khỏe. Y tế công cộng được nhận thức cùng với sự phát triển của y học lâm sàng, nó quan tâm đến một phạm vi rộng lớn các yếu tố ảnh hưởng mà cá nhân và cộng đồng phải đương đầu trong mối quan hệ sức khỏe bệnh tật. Mặc dù phát triển theo chiều hướng tích cực, y tế công cộng còn có một số vấn đề tồn tại.

  pdf5p thanos2 22-05-2018 8 2   Download

 • Về trang thiết bị và công trình y tế: + + + + + + Quy định danh mục, tiêu chuẩn kỹ thuật về trang thiết bị cho các cơ sở y tế, các Trường y, dược và các Trường thiết bị kỹ thuật y tế. Phối hợp với Bộ Xây dựng ban hành thiết kế mẫu các công trình y tế theo phân tuyến kỹ thuật. Thẩm định theo thẩm quyền các dự án đầu tư xây dựng các công trình y tế. Quyết định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ. Quy định...

  pdf22p poseidon01 15-07-2011 182 70   Download

 • ý nghĩa, tầm quan trọng của các quy chế bệnh viện Tại quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 của Bộ tr−ởng Bộ Y tế ban hành “Quy chế bệnh viện” gồm 153 quy chế và quy định cho toàn ngành thực hiện. Quy chế bệnh viện có ý nghĩa và tầm quan trọng nhưsau: − Quy chế bệnh viện là x−ơng sống của bệnh viện vì mọi hoạt động đều dựa vào Quy chế chuyên môn của bệnh viện

  pdf22p poseidon01 15-07-2011 159 49   Download

Đồng bộ tài khoản