Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Chống lãng phí

Xem 1-20 trên 292 kết quả Chống lãng phí
 • Bài viết Pháp luật về việc hình thành hành lang nhân đạo khi có xung đột vũ trang muốn phân tích cũng như đánh giá hiệu quả chính xác của hành lang nhân đạo. Vậy liệu rằng hành lang nhân đạo có thật sự là biện pháp tối ưu nhất để bảo vệ người dân hay không.

  pdf6p vizenvo 29-11-2022 7 1   Download

 • Hiện nay, đối với các xét nghiệm hóa sinh, bệnh phẩm mẫu huyết tương chống đông Heparin đang dần thay thế loại mẫu huyết thanh do có ưu điểm về thời gian xử lý mẫu, tránh phải lấy nhiều loại ống mẫu gây lãng phí và sự không hài lòng từ người bệnh. Mục đích của nghiên cứu là đánh giá khả năng thay thế của hai loại mẫu với nhau đối với các xét nghiệm AFP, CEA, Hybritech PSA và Free PSA trên máy trên máy Beckman Coulter DxI 800.

  pdf7p viirenerosenfeld 02-06-2022 16 1   Download

 • Trong các bản làng, bà con nuôi giấu và bảo vệ cán bộ, bộ đội; tham gia tiễu phỉ, trừ gian, bố phòng chiến đấu, chống càn, phục vụ hậu cần cho chiến trận. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương trung kiên, tiêu biểu sẵn sàng xả thân vì lý tưởng cách mạng, mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc. Nhiều chiến sĩ là người dân tộc thiểu số đã được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Mời các bạn cùng tìm hiểu qua phần 2 cuốn sách.

  pdf84p bakerboys04 16-05-2022 14 1   Download

 • Tài liệu "Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tiếp công dân; Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong giải quyết khiếu nại hành chính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf116p viginnirometty 04-05-2022 12 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong giải quyết tố cáo; Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf102p viginnirometty 04-05-2022 10 1   Download

 • Luận văn đề cập chủ yếu tới các vấn đề có liên quan tới xây dựng cơ bản ở nước ta hiện nay và sự cần thiết tại sao phải xem xét một cách nghiêm túc vấn đề thất thoát vốn ngân sách nhà nước trong xây dựng cơ bản, những hạn chế, yếu kém, những lỗ hổng trong công tác phòng chống thất thoát để sử dụng vốn có hiệu quả. pháp luật Việt Nam đã tạo ra lỗ hổng cho nhiều cá nhân, tổ chức rút ruột công trình nhà nước hay lãng phí của công.

  pdf76p badbuddy07 11-03-2022 22 1   Download

 • Quyết định số 123/2022/QĐ-NHNN ban hành chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013. Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  doc17p hoalanvender 25-02-2022 7 1   Download

 • Quyết định số 38/2022/QĐ-BNV ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Nội vụ năm 2022. Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH12 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

  doc10p hoalanvender 25-02-2022 22 1   Download

 • Quyết định số 1847/2021/QĐ-BTP ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 của bộ tư pháp. Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013;

  doc10p hoadaquy852 16-02-2022 11 1   Download

 • Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2021 về việc thông qua dự thảo báo cáo của chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 9 1   Download

 • Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan đến việc huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư và nguồn lực tài chính của Quốc gia.

  pdf8p vialexanderfleming 09-02-2022 24 1   Download

 • Quyết định số 1845/2021/QĐ-TTg ban hành về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc18p hoalanvender 31-01-2022 7 0   Download

 • Quyết định số 2262/2021/QĐ-TTg ban hành về việc về việc ban hành chương trình tổng thể của chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc16p hoalanvender 31-01-2022 91 3   Download

 • Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

  doc22p hoaquynh70 28-01-2022 15 0   Download

 • Nghiên cứu trình bày sản phẩm đo đạc và bản đồ vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vừa bảo đảm cho quốc phòng - an ninh, nhằm khai thác có hiệu quả nhất các nguồn thông tin, dữ liệu đo đạc bản đồ, tránh tình trạng sản xuất chồng chéo, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Mời các bạn tham khảo!

  pdf5p thebadguys 15-01-2022 11 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền cấp xã (Tập 1): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng; pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf186p caphesuadathemtieu 06-01-2022 12 2   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu các dự án đầu tưu bằng vốn nhà nước, từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp cơ bản tăng cường quản lý nhà nước đối cới hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư bằng vốn nhà nước của Hà Nội, góp phần lành mạng hóa môi trường đầu tư, chống thất thoát, lãng phí vốn nhà nước.

  pdf149p guitaracoustic04 20-12-2021 22 2   Download

 • Nhận thức lý luận về quản trị rủi ro; làm rõ thực trạng về quản trị rủi ro trong công tác trinh sát chống buôn lậu của Cảnh sát kinh tế trên địa bàn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động trinh sát của Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới.

  pdf76p closefriend07 05-11-2021 34 9   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về công tác thanh tra ngân sách nhà nước. Nêu lên các cơ quan có chức năng thanh tra ngân sách nhà nước, mục tiêu, nội dung và yêu cầu của công tác thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước. Phân tích thực trạng về công tác thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Đồng Nai trong những năm qua. Trong đó nêu lên kết quả thanh tra đã đạt được, những hạn chế, tồn tại về công tác thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước.

  pdf53p tomjerry002 29-10-2021 31 5   Download

 • Bài viết nghiên cứu về quan điểm Cần - Kiệm - Liêm - Chính của Hồ Chí Minh, từ đó nêu ra hướng vận dụng những tư tưởng này vào hoạt động của nền kinh tế nhằm tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

  pdf6p viwinter2711 18-10-2021 33 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1152 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chống lãng phí
p_strCode=chonglangphi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2