intTypePromotion=1
ADSENSE

Chủ nghĩa cộng sản

Xem 1-20 trên 2694 kết quả Chủ nghĩa cộng sản
 • Mục tiêu của đề tài "Tổ chức hệ thống thông tin kế toán phục vụ kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại Công ty TNHH đồ gỗ Nghĩa Phát" là hệ thống hóa những nghiên cứu lý luận đã có về hệ thống thông tin kế toán trong kiểm soát chi phí, từ đó tác giả vận dụng trong việc tổ chức thông tin kế toán trong kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty TNHH đồ gỗ Nghĩa Phát.

  pdf102p unforgottennight05 19-09-2022 1 0   Download

 • Bài viết Định hướng đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trình bày tiêu chí của KTTT định hướng хã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến QLNN; từ đó, đề xuất một ѕố định hướng đổi mới QLNN trong giai đoạn hiện naу.

  pdf4p vibugatti 29-08-2022 11 2   Download

 • Bài viết Phát triển toàn diện con người Việt Nam trong tình hình mới theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về con người; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển toàn diện con người; Phát triển con người là thước đo của tiến bộ xã hội.

  pdf4p vibugatti 29-08-2022 32 1   Download

 • Tài liệu "Tìm hiểu về sóng Côn Đảo" được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: Côn Lôn quần đảo; con trâu nước; hồn bà núi chúa; từ mũi cá mập; vượt ngục; trường học chủ nghĩa cộng sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf99p vuhuyennhi 05-08-2022 1 1   Download

 • Tập 21 của bộ "Toàn tập C. Mác và Ph. Ăng-ghen" gồm những tác phẩm của Ph. Ăng-ghen viết từ tháng Năm 1883 đến tháng Chạp 1889. Đây là thời kỳ phát triển tương đối “hòa bình” của chủ nghĩa tư bản, đồng thời cũng là thời kỳ giai cấp vô sản tập hợp lực lượng để chuẩn bị cho những cuộc cách mạng sắp tới, giữa lúc chủ nghĩa tư bản đang chuyển mạnh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf585p vuhuyennhi 02-08-2022 2 1   Download

 • Tập 32 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm thư từ trao đổi giữa hai nhà kinh điển và thư từ của hai ông viết cho những người khác từ tháng Giêng 1868 đến giữa tháng Bảy 1870. Đây là thời kỳ mâu thuẫn kinh tế - xã hội ở châu Âu và Mỹ trở nên gay gắt, giai cấp tư sản đã chuyển hẳn sang phe phản cách mạng và phong trào công nhân phát triển mạnh. Một loạt đảng vô sản bắt đầu hình thành ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển nhất ở châu Âu.

  pdf638p vuhuyennhi 02-08-2022 2 1   Download

 • Tập 34 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm những thư từ trao đổi giữa hai nhà kinh điển và thư từ của hai ông viết cho những người khác trong những năm 1875-1880. Đây là những năm phát triển tương đối hòa bình của chủ nghĩa tư bản, cũng là những năm mở đầu thời kỳ chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn độc quyền. Sau thất bại của Công xã Pa-ri, phong trào công nhân tạm thời lắng xuống, tập hợp lực lượng, chuẩn bị các điều kiện để tiến tới cuộc cách mạng xã hội.

  pdf617p vuhuyennhi 02-08-2022 7 1   Download

 • Luận án "Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế từ năm 2010 đến năm 2020" nhằm nghiên cứu làm sáng tỏ quá trình Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế từ năm 2010 đến năm 2020; qua đó đúc kết kinh nghiệm để vận dụng trong lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong thời gian tới.

  pdf240p colinhthu 01-08-2022 6 2   Download

 • Bài viết Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên trong thời đại 4.0 trình bày tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; Tác động của cuộc cách mạng 4.0 đến đạo đức, lối sống sinh viên; Ý nghĩa của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên hiện nay.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 4 2   Download

 • Bài viết Một số suy nghĩ về nội dung của học thuyết giá trị thặng dư trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trình bày các nội dung: Máy móc tạo ra giá trị thặng dư trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Cách mạng công nghiệp 4.0 làm cho cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên, yêu cầu về trình độ giai cấp công nhân và người lao động đòi hỏi ngày càng cao; Cách mạng công nghiệp 4.0 làm thời gian chu chuyển của tư bản rút ngắn lại, tăng hiệu quả đầu tư tư bản.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 5 1   Download

 • Bài viết Một số vấn đề về nhận thức phạm trù giá trị thặng dư của Các Mác trong thời đại công nghiệp 4.0 được nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ phần nào khái niệm giá trị thặng dư của Mác trong điều kiện tác động của cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 5 1   Download

 • Cuốn sách này được biên soạn nhằm cung cấp thêm tư liệu cho các nhà lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch. Cuốn sách bao gồm nhiều bài viết, nghiên cứu, nội dung tập trung phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng đón đọc phần 1 của ebook sau đây.

  pdf246p runordie4 05-07-2022 14 2   Download

 • Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, do Các Mác và Phriđrích Ăng-ghen soạn thảo, trình bày nền tảng lý luận và mục đích của chủ nghĩa cộng sản. Ebook "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản" này bao gồm 2 phần, phần 1 trình bày các lời tựa của tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C. Mác, Ph. Ăng-ghen viết cho các lần xuất bản bằng tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Anh... tại Đức, Thụy Sĩ, Anh, Italia trước đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf72p runordie4 05-07-2022 13 1   Download

 • Ebook Tuyên ngôn Đảng Cộng sản (C. Mác, Ph. Ăng-ghen): Phần 2 trình bày toàn văn tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C. Mác và Ph. Ăng-ghen viết. Trong tài liệu này là bản dịch theo bản in của lần xuất bản bằng tiếng Đức năm 1890, có đối chiếu với các lần xuất bản năm 1848, 1872 và 1883 Nguyên văn là tiếng Đức. Mời bạn đọc cùng tham khảo tác phẩm để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf82p runordie4 05-07-2022 5 1   Download

 • Cuốn sách “Hồ Chí Minh - Tiểu sử” giới thiệu về tiểu sử, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu đến giai đoạn ra đi tìm đường cứu nước, thời kì chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo phong trào cách mạng, lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa, kháng chiến chống thực dân Pháp và lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc. Sách gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách sau đây.

  pdf168p runordie4 05-07-2022 14 0   Download

 • "Giáo án lớp 5: Tuần 7 năm học 2021-2022" với các bài học như: tập đọc Những người bạn tốt; Đảng cộng sản Việt Nam ra đời; Sử dụng tiền hợp lý; khái niệm số thập phân; chính tả Dòng kinh quê hương; từ nhiều nghĩa; kể chuyện Cây cỏ nước Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để nắm chi tiết nội dung các bài học.

  doc43p dangkhactan 07-07-2022 6 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần học kì 2 môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 2021-2022 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

  pdf3p namkimcham10 04-07-2022 7 0   Download

 • Bài viết Một số phương pháp nghiên cứu lịch sử chuyên ngành trong khoa học Lịch sử Đảng giới thiệu khái quát những phương pháp nghiên cứu lịch sử chuyên ngành được sử dụng trong khoa học lịch sử Đảng.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 19 0   Download

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật - Chương 7: Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhà nước và pháp luật Công xã Pari; nhà nước và pháp luật Liên bang xã hội chủ nghĩa Xô Viết (1917 – 1991); nhà nước và pháp luật các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hidetoshidekisugi 15-06-2022 8 3   Download

 • Đối mặt với một quốc gia có nền kinh tế lạc hậu như nước Nga, câu hỏi mà các nhà lãnh đạo đặt ra lúc bấy giờ là làm thế nào để xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện thực hiện chính sách kinh tế mới. Đảng Bolshevik, đứng đầu là Lênin đã tiến hành một cuộc thăm dò, thử nghiệm đầy khó khăn. Bắt đầu từ thực tế nước Nga, ông đã thực hiện cuộc tổng kết kinh nghiệm để rút ra những bài học lớn từ chính sách cộng sản thời chiến. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Quan điểm liên minh công - nông trong chính sách kinh tế mới của Lênin" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf8p runordie2 06-06-2022 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chủ nghĩa cộng sản
p_strCode=chunghiacongsan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2