intTypePromotion=1
ADSENSE

Chu trình kresbs

Xem 1-3 trên 3 kết quả Chu trình kresbs
  • Quá trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một quá trình bắt đầu từ việc lập chứng từ phản ánh chi phí phát sinh đến khâu phản ánh vào tài khoản, tính giá thành sản phẩmvà nhập kho thành phẩm. Trong quá trình này, kế toán tài chính có vai trò cung cấp các thông tin kinh tế mang tính pháp lý và hợp lý, cụ thể thông qua chứng từ phát sinh thể hiện chi phí đầu vào và tổng chi phí này được thể hiện ở đầu ra trong chi phí hợp...

    doc17p thuyle_vs 22-08-2010 2533 1161   Download

  • Khái niệm TSCĐ HH:(VSA 03) - Là tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động SXKD Khái niệm TSCĐ VH:(VSA 04) - Là tài sản KHÔNG có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động SXKD

    pdf64p tulip_12 14-01-2013 44 9   Download

  • NGUYÊN TẮC KT CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP (TK 621): Ghi theo giá thực tế (Xem lại cách tính giá NVL xuất kho) Tập hợp theo từng đối tượng KT CPSX riêng biệt – TK 621 được mở chi tiết theo từng SP. NVL sử dụng cho nhiều SP  PB gían tiếp. NVL đã xuất kho chưa sử dụng  cuối kỳ ghi giảm TK 621 CK kế toán tổng hợp toàn bộ CP NVL trực tiếp (số PS bên Nợ của TK 621)  kết chuyển sang TK 154.

    ppt29p batman_1 10-01-2013 184 34   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chu trình kresbs
p_strCode=chutrinhkresbs

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2