intTypePromotion=3

Chức năng điều tiết vận động

Xem 1-20 trên 162 kết quả Chức năng điều tiết vận động
 • Bài giảng "Chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương" trình bày cấu tạo và chức năng của tủy sống; chức năng các cấu trúc thuộc hệ thần kinh trung ương; cấu tạo và các chức năng của não giữa; hệ thần kinh thực vật, các trung khu cao cấp của hệ thần kinh trung ương,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf75p nhasinhaoanh_09 15-10-2015 65 7   Download

 • hức năng của tuỷ sống Các CN: Trung khu fản xạ, đ/hoà trương lực cơ, fối hợp động tác và d/truyền. 1.2.1- Thực hiện fx vận động: có 2 loại. * FX gân- xương: - FX cơ nhị đầu: C5 -6 - FX cơ tam đầu: C6-7-8 - FX trâm quay: C5-6 - FX đầu gối: L2-3-4 - FX gân gót (gân Achille): S1-2

  pdf9p artemis06 12-09-2011 72 8   Download

 • Chức năng các vùng vỏ não. - Vùng vận động: nằm ở hồi trán lên trước rãnh Rolando. Có 3 đặc điểm: . Bắt céo . Lộn ngược . Ưu tiên - Các bó DT vận động: . Bó tháp thẳng . Bó tháp chéo . Bó gối. - Vùng cảm giác soma và nội tạng: nằm ở hồi đỉnh lên, sau rãnh Rolando. 3 đặc điểm... - Vùng cảm giác thị giác: ở mặt trong thuỳ chẩm, tương ứng với vùng 17, 18, 19 Brodmann. 17: thị giác sơ cấp. 18, 19 : thị giác thứ cấp....

  pdf9p artemis06 12-09-2011 107 8   Download

 • 5.1- Chức năng chung: ĐH h/đ thích nghi dinh dưỡng (Đ/h qt CHVC và h/đ các cơ quan nội tạng). -Hệ G cảm: huy động tiêu VC-NL… -Hệ Phó GC: tích luỹ, dự trữ… 5.2- ảnh hưởng cụ thể lên CQ (tự đọc) 6 - Các phản xạ TV 6.1- FX TV chính thức: Là fx có sự tham gia của TB TV trong hệ TKTW (có 5 khâu). 6.2- FX tại chỗ: Thực hiện bởi các hạch TV. VD: + FX tạng- tạng (kt vào ruột gây ngừng tim). + FX tạng - cơ (KT fúc mạc gây căng cơ thành bụng)....

  pdf7p artemis06 12-09-2011 72 6   Download

 • Hồi hải mã, (phần cơ bản của hệ Limbic): P.ứng cảm xúc, UC Pxạ bản năng, ĐH pxạ T/vật, tham gia hình thành trí nhớ: chuyển TN ngắn  TN dài hạn. *Hồi đai: ĐH Pxạ thực vật, thể hiện P.ứng cảm xúc, Tăng p/xạ sinh dục, hình thành tập tính... * Phức hợp hạnh nhân: P/ứng cảm xúc, tăng p/ứng sinh dục, tham gia h/thành PXCĐK. * Vách não: kìm chế các p/ứng tự vệ, tấn công

  pdf9p artemis06 12-09-2011 55 5   Download

 • Ngoài ra, hệ TKTV còn hệ hậu giao cảm hay hệ TK ở ruột. Hệ này có ở thành ống tiêu hoá (đám rối Auerbach và Meissner). Chúng là mạng lưới NR. Chạy đến chúng là các sợi g/c, fó g/c. Từ đây đến cơ trơn thành ruột. CN hệ hậu g/c: đ/h v/đ và đ/h v/c ion, nước và chế tiết enzym. 3- Các trung khu cao cấp của hệ TKTV - Thể lưới thân não. - Các TK TV trong tiểu não. - Trong Hypo., trong thể vân. - Một số TK thuộc hệ Limbic. - Vùng trán bán cầu...

  pdf9p artemis06 12-09-2011 51 4   Download

 • Các đường đi xuống: - Bó tháp thẳng (cột trắng trước) và tháp chéo (cột - Các bó ngoại tháp: . Bó nhân đỏ-tuỷ sống: trắng bên). Cột tr. bên . Bó tiền đình- tuỷ sống: Cột tr. tước bên . Bó mái- gai: Cột tr. trước bên . Bó lưới - gai: Cột tr. trước bên 2.5- Hiện tượng choáng tuỷ TN: cắt ngang TS dưới đốt cổ V con vật sống, nhưng  hiện tượng choáng tuỷ: Con vật mất hết cg, v/đ, thực vật fía dưới chỗ cắt. Sau 1 thời gian CN trên fục hồi, thời gian dài,...

  pdf9p artemis06 12-09-2011 57 9   Download

 • Các đường d/t qua hành nã o: Gồm các đường từ TS đi lên, từ các cấu trúc phía trên của não đi xuống TS. *Các đường d/t từ hành não đi gồm: - Bó tiền đình- TS: Từ nhân Tiền đình  TS theo cột trắng trước và bên phía trước: tăng TL cơ. Trong nhân T.đình có các nhân Q/trọng: Bechterev, Deitrers và nhân trám . Nhân Deiters và Bechterev còn liên hệ với nhân đỏ, tiểu não. - Bó Nhân trám – TS: Từ nhân trám  TS cổ. Nhân trám liên hệ với TS và nhâ...

  pdf9p artemis06 12-09-2011 65 7   Download

 • Các lớp vỏ TN: dầy # 1 - 2,5 mm: - Lớp phân tử: TB sao (+) TB rổ (-). - Lớp hạch: TB Purkinje (-), TB Golgi (-). - Lớp hạt: TB hạt (+) 5.2- Các đường liên hệ từ tiểu não - Thuỳ nhộng  TS, cầu não; ĐH Tr. lực - Trung gian Vỏ TN  Đthị  Vnão: P/hợp đ/tác cơ đối lập - Vùng bên vỏ TN  Đthị  vỏ não: p/hợp đ/tác khéo léo Bán cầu ĐN

  pdf9p artemis06 12-09-2011 50 5   Download

 • hể lưới (Reticulo formation): 3.1- Cấu tạo Trải dài phía sau từ hành não tới não trung gian. RF có các nhân không đặc hiệu ở đồi thị. Trong RF có các TB đa giác. Sợi trục có nhiều nhánh  nhằng nhịt giống như mạng lưới. Nơi TB tập trung dầy đặc tạo ra các nhân... Phía dưới RF liên hệ với TS. Fía trên RF liên hệ với vỏ não, dưới vỏ, tiểu não

  pdf9p artemis06 12-09-2011 49 5   Download

 • Đồi thị (thalamus) Là 2 khối chất xám, ở não trung gian, # 40 nhân. Chia 2 nhóm theo CN: - Nhân đặc hiệu - Nhân không đặc hiệu 1.1- Nhân đặc hiệu: gồm nhân chuyển tiếp và liên hợp. + Nhân chuyển tiếp: nhận xung c/g từ ngoại vi  truyền lên TKhu c/g cấp I ở vỏ não c/g thô sơ.

  pdf9p artemis06 12-09-2011 57 3   Download

 • Bài giảng Sinh lý hệ thần kinh vận động cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể trình bày được đặc điểm cấu trúc- chức năng của đơn vị vận động và của suốt cơ, trình bày được các phản xạ vận động ở tủy sống, trình bày được các vùng chức năng vận động trên vỏ não, trình bày được sự tích hợp chức năng của các cấu trúc thần kinh trong kiểm soát và điều hoà vận động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf65p nhasinhaoanh_09 15-10-2015 330 57   Download

 • Chương 6 đề cập tới chức năng điều khiển trong quản trị. Điều khiển là chức năng liên quan đến quá trình tuyển dụng và đào tạo, lãnh đạo và động viên nhân viên nhằm hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp với hiệu quả cao nhất. Trong chương này chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu một số chức năng đã nêu trên, mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf21p namthangtinhlang_01 03-11-2015 22 3   Download

 • Hiện nay, nước ta đang phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước thì các doanh nghiệp Nhà nước nổi lên là một bộ phận quan trọng, là chỗ dựa để kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Thông qua nó, Nhà nước thực hiện chức năng điều tiết vĩ mô nền kinh tế, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển theo định hướng XHCN.

  doc86p minhtri 21-07-2009 783 366   Download

 • Một trong những đđ quan trọng của sinh giới là sự vận động. Sự tiết của các tuyến và sự vận động là hai hình thức đáp ứng phổ biến nhất của cơ thể đối với mọi dạng kích thích từ môi trường, giúp cơ thể thích nghi và tồn tại. SV đơn bào hay đv bậc cao đều có sự vận động.

  ppt31p loc5heo 16-09-2011 222 61   Download

 • Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay ở Việt Nam, Nhà nước đóng vai trò hết sức quan trọng trong quản lý và điều tiết nền kinh tế. Ngược lại, kinh tế thị trường cũng tác động mạnh mẽ về nhiều mặt đến nhà nước và chức năng xã hội của nhà nước. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau đây.

  pdf8p doibatcong123 10-05-2016 46 13   Download

 • Tính lịch sử tạo cho văn hóa tạo cho văn hóa một bề dày, một chiều sâu – sự kế thừa lịch sử Các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng tạo dựng và hun đúc nhân cách con người từ khi mới sinh ra Đây là chức năng bao trùm nhất Chức năng phát sinh: đảm bảo tính kế tục lịch sử (nhận thức, thẩm mỹ, dự báo, giải trí)

  ppt10p phuongtori227 25-11-2012 64 3   Download

 • Tài liệu Cơ thể con người và những điều bạn nên biết trình bày dưới dạng song ngữ Anh - Việt các câu hỏi đáp về cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong cơ thể con người. Nội dung tài liệu bao quát những vấn đề cơ bản như cấu tạo và chức năng của thận, tim, động mạch chủ, xương, cơ, gân v.v. Đặc điểm cơ bản của tài liệu là tổng hợp và cô đọng.

  pdf114p praishy 05-03-2019 19 3   Download

 • Nội dung chương này sẽ giải thích làm thế nào mà tim lại hoạt động như một cái bơm, bắt đầu với các chức năng đặc biệt của cơ tim. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

  pdf14p vinh04568 20-04-2019 8 0   Download

 • Qua hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết của nhà nước. Yêu cầu đổi mới về kinh tế đã đòi hỏi hoạt động quản lý nhà nước nói chung và hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói riêng phải có những thay đổi, cải cách để phù hợp với quy luật phát triển.

  pdf51p khoinb 11-08-2013 135 40   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Chức năng điều tiết vận động
p_strCode=chucnangdieutietvandong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản