intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình báo chí

Xem 1-20 trên 3864 kết quả Chương trình báo chí
 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 4: Nucleic acid có nội dung trình bày về khái niệm và các loại nucleic acid trong tế bào, thành phần hóa học acid nucleic, cấu tạo của nucleic acid, sinh tổng hợp acid nucleic,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf52p andromedashun 18-05-2022 4 2   Download

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 7: Lipid có nội dung trình bày đại cương về lipid, phân loại lipid đơn giản và lipid phức tạp, sơ lược quá trình tổng hợp lipid, sơ lược quá trình phân giải lipid,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf29p andromedashun 18-05-2022 1 1   Download

 • Bài giảng Hóa keo - Chương 9: Sự bền vững hệ keo (TS. Ngô Thanh An). Nội dung chính của bài giảng bao gồm: lực đẩy giữa các bề mặt tương tác, thuyết xấp xỉ của Derjaguin (Derjaguin, Landau, Verwey, Overbeek), thuyết DLVO, giá trị ccc (critical coagulation concentration),... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt25p andromedashun 18-05-2022 3 1   Download

 • Bài viết trình bày việc xây dựng được mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo và nâng cao hiệu quả hồ treo cấp nước ở vùng cao núi đá Tây Bắc. Ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật trong công tác quản lý công trình Hồ treo, góp phần đạt hiệu quả cấp nước và đảm bảo tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nguồn nước sạch hướng tới hoàn thành mục tiêu số 17.1 của tiêu chí số 17 về môi trường của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

  pdf11p viellenkullman 17-05-2022 8 0   Download

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 1.4: Cơ học vật rắn cung cấp cho học viên những kiến thức về các dạng chuyển động của vật rắn, phương trình cơ bản của vật rắn quay quanh trục cố định, mômen quán tính của vài vật rắn đơn giản, động năng của vật rắn quay quanh trục cố định, định luật bảo toàn mômen động lượng của vật rắn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf12p andromedashun 19-05-2022 18 1   Download

 • Ở Việt Nam, phần lớn cơ sở đào tạo kiến trúc sư đã đưa nội dung bảo tồn di sản kiến trúc vào chương trình đào tạo những nội dung này chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ, và chưa được quan tâm một cách đúng mực. Trước đòi hỏi của xã hội về nhân lực trong lĩnh vực bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị, bài viết đề xuất một số ý kiến nhằm thay đổi chiến lược đào tạo nhân lực và khởi động chương trình đào tạo kiến trúc sư chuyên sâu về bảo tồn.

  pdf5p atarumoroboshi 05-05-2022 7 2   Download

 • Bài viết "Hoạt động kinh tế báo chí từ nguồn thu phát triển nội dung số" bàn về thực tiễn hoạt động kinh tế báo chí từ nguồn thu phát triển nội dung số, đề xuất một số giải pháp tăng nguồn thu từ phát triển nội dung số trong hoạt động kinh tế báo chí,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p alucardhellsing 04-05-2022 6 1   Download

 • Giáo trình bảo dưỡng và vận hành máy bơm cát (Nghề Vận hành máy thi công nền - Trình độ Cao đẳng) gồm có 3 chương như sau: Bài 1: tổng quan về máy bơm cát, bài 2: quy trình vận hành máy bơm cát, bài 3: kiểm tra máy bơm cát. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf54p cucngoainhan0 08-04-2022 6 0   Download

 • Giáo trình bảo dưỡng và vận hành máy trộn bê tông (Nghề Vận hành máy thi công nền - Trình độ Cao đẳng) gồm có 4 chương như sau: Bài 1: Tổng quan về máy trộn bê tông; Bài 2: Quy trình vận hành máy trộn bê tông; Bài 3: Kiểm tra máy trộn bê tông; Bài 4: : Bảo dưỡng máy trộn bê tông. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf40p cucngoainhan0 08-04-2022 5 0   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 4 chương trình bày tổng quan về doanh nghiệp; thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệp; nhận xét và khuyến nghị; nhận xét và xác nhận của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf123p badbuddy10 21-04-2022 11 2   Download

 • Giáo trình "Internet và ứng dụng" bao gồm các chương cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan về Internet; Chương 2: Các dịch vụ trên Internet; Chương 3: Dịch vụ thư điện tử; Chương 4: Tìm và quản lý thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf56p cucngoainhan0 08-04-2022 4 1   Download

 • Nội dung của cuốn giáo trình Kiến trúc máy tính (Nghề Tin học ứng dụng - Trình độ Cao đẳng) bao gồm: Chương 1: Giới thiệu chung; Chương 2: Hệ thống máy tính; Chương 3: Biểu diễn dữ liệu và số học của máy tính; Chương 4: Bộ xử lý trung tâm; Chương 5: Bộ nhớ máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf62p cucngoainhan0 08-04-2022 7 1   Download

 • Bài viết trình bày khái quát những khảo sát, thống kê, đánh giá về thực trạng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam từ năm 2016 đến nay bao gồm từ hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; kết quả tuyển sinh, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, phát triển chương trình, đào tạo chất lượng cao, đảm bảo và kiểm định chất lượng, xây dựng và đánh giá kỹ năng nghề, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học..., trên cơ sở đó cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức của giáo dục nghề nghiệp.

  pdf16p vithales 20-04-2022 17 0   Download

 • Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến một số khái niệm cơ bản liên quan đến chất lượng giáo dục,cách tiếp cận chỉ số chất lượng và phân tích các yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng GDNN ở nước ta trên các bình diện chính sách, luật pháp, nguồn lực, đội ngũ, chương trình đào tạo. Trên cơ sở những phân tích đó, tác giả đưa ra một số khuyến cáo về chính sách và cơ chế đảm bảo chất lượng GDNN Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf11p vithales 20-04-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng có nội dung trình bày về lựa chọn thị trường mục tiêu; đo lường và dự báo nhu cầu; tiềm năng của thị trường; chiến lược marketing; marketing mục tiêu; quy trình phân khúc thị trường; những yêu cầu đối với việc phân khúc thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf82p hanthienngao 15-04-2022 14 1   Download

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng có nội dung trình bày về chiến lược marketing cạnh tranh; chiến lược Marketing ứng với các giai đoạn khác nhau của chu kỳ sống của sản phẩm; các công cụ sử dụng và thực hiện chiến lược marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf59p hanthienngao 15-04-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Bao bì thực phẩm: Chương 2 - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn cung cấp cho học viên những kiến thức về bao bì gốm sứ; quy trình làm bao bì gốm sứ; bao bì gỗ; bao bì thủy tinh; bao bì bằng giấy; bao bì bằng vật liệu trùng hợp; bao bì dạng màng mỏng và lá kim loại;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf163p linyanjun_2408 15-04-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Bao bì thực phẩm: Chương 3 - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn cung cấp cho học viên những kiến thức về vai trò của nhãn hiệu thực phẩm; một số tiêu chuẩn nhãn hiệu thực phẩm; trình bày nội dung ghi nhãn bắt buộc; xác nhận các đặc tính của thực phẩm; những qui định về diện tích phần nhãn chính; thiết kế nhãn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf51p linyanjun_2408 15-04-2022 4 0   Download

 • Chương 3 Bao gồm nội dung về lập trình GUI; cấu trúc ứng dụng Window Form; các lớp cơ sở; menu, dialog cùng các ví dụ về câu lệnh và giao diện. Mời quý đọc giả xem chi tiết bài giảng.

  pdf114p redrose24 06-04-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 9 giới thiệu nội dung về xử lí tập tin trong Window bao gồm làm việc với hệ thống file và thư mục, đọc và ghi file, nén thông tin. Mời các bạn đọc tải về để tham khảo bài giảng chi tiết.

  pdf42p redrose24 07-04-2022 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chương trình báo chí
p_strCode=chuongtrinhbaochi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2