intTypePromotion=4
ADSENSE

Chương trình đào tạo quốc tế

Xem 1-20 trên 169 kết quả Chương trình đào tạo quốc tế
 • Luận văn hệ thống hóa những lý luận căn bản về đánh giá chất lượng chương trình và đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo, phân tích các mô hình đánh giá hiệu quả để đưa ra mô hình đánh giá hiệu quả phù hợp nhất với các chương trình đào tạo quốc tế, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo.

  pdf143p luuduong1905 19-05-2017 55 9   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các trường Đại học khối Kinh tế của Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế trình bày lí luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các trường Đại học khối Kinh tế của Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế, thực trạng đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế, các giải pháp tăng cường hiệu quả của các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế đối với việc đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường Đại học khối kinh ...

  pdf0p cuong300 24-05-2014 225 78   Download

 • Bài viết này đánh giá hiệu quả, nhân tố dẫn đến sự thành công và tính bền vững của dự án “Cải tiến chương trình đào tạo giáo viên” của Khoa Sư phạm trường Đại học Cần Thơ và Khoa Giáo dục, Công tác xã hội trường Đại học Sydney. Qua bài đánh giá này, tác giả cũng đưa ra những đề xuất cho các dự án hợp tác phát triển nâng cao năng lực giáo viên trong tương lai.

  pdf9p nganga_00 04-09-2015 63 9   Download

 • Chương trình đào tạo Công nghệ chế tạo máy với mục tiêu chung là đào tạo nhân lực ngành Công nghệ chế tạo máy, góp phần nâng cao dân trí, thực hiện ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ tạo ra sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

  pdf16p codon_011 02-03-2016 45 3   Download

 • Chương trình đào tạo trình độ Thạc Sĩ ngành: Hệ thống thông tin với mục tiêu cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành hệ thống thông tin; cung cấp kỹ năng triển khai các ứng dụng hệ thống thông tin cho các tổ chức kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở một trình độ cao, các kỹ năng thiết kế hệ thống thông tin và quản trị các dự án với quy mô khác nhau...

  pdf15p thangmuabuon123 10-03-2016 61 3   Download

 • Chương trình đào tạo: Kinh doanh quốc tế với mục tiêu đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế có nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời có kiến thức và kỹ năng chuyên môn ở trình độ cao đẳng, ngoại ngữ và tin học tương đối thông thạo, khả năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, có sức khỏe, kỹ năng giao tiếp tốt và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các tổ chức tiếp nhận.

  pdf25p bienbuondiuem 24-05-2016 39 1   Download

 • Việc đào tạo hiệu quả phải kết hợp được ba yếu tố: Chương trình đào tạo, quản lý giáo dục và mối liên kết nhà trường với doanh nghiệp. Bài viết "Đổi mới chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế" tập trung chủ yếu vào việc đổi mới chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin hiện nay và đề cập khái quát hai yếu tố còn lại.

  pdf5p vinhbinh2013 07-06-2016 45 2   Download

 • Đổi mới chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng phát triển năng lực là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách đối với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong giai đoạn mới nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  pdf9p visasuke2711 26-04-2019 40 3   Download

 • Trong những năm qua, MB luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao từ 30%-70%/năm đối với hầu hết các chỉ tiêu hoạt động. Tính đến cuối năm 2010, MB có vốn điều lệ 5.300 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 69.000 tỷ đồng, gần 2500 nhân viên với khoảng 110 điểm giao dịch và hệ thống ATM tại hầu hết các tỉnh, thành phố lớn trên toàn quốc. Bên cạnh đó, MB đã thiết lập quan hệ hợp tác kinh doanh quốc tế với gần 800 ngân hàng đại lý tại 75 quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, MB...

  ppt19p cvbn123 31-07-2012 203 52   Download

 • Đề tài khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng của chương trình đào tạo tại trường ĐHKT ĐHQGHN và tìm hiểu một số yếu tố tác động đến kết quả này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf66p thangnamvoiva22 03-10-2016 150 49   Download

 • Đảng ta luôn khẳng định "giáo dục là quốc sách hàng đầu" . Về chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong đó có đào tạo nghề đã được ban chấp hành TW đảng khóa X chỉ rõ "...phát triển mạnh hệ thống nghề nghiệp, tăng nhanh quy mô đào tạo cao đẳng nghề, trung cấp nghề cho các khu công nghiệp, các vùng kinh tế động lực và cho thị trường xuất khẩu lao động..."

  pdf134p muathi2013 19-05-2013 136 28   Download

 • hệ thống đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục ở Châu Á – Thái Bình Dương, hệ thống đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục ở Đông Nam Á, các mô hìnhđảm bảo chất lượng giáo dục của AUN –QA, bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục theo chuẩn của AUN-QA (năm 2011),...và một số nội dung khác, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf103p tangtuy06 01-04-2016 59 18   Download

 • Đề tài nghiên cứu trình bày các nội dung: Sự cần thiết và những căn cứ xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng cho doanh ngiệp Việt Nam về hội nhập kinh tế quốc tế, đánh giá công tác đào tạo bồi dưỡng cho doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế thời gian qua,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

   

   

  pdf97p tsmttc_003 06-06-2015 64 13   Download

 • việc phát triển một chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh là cần thiết, góp phần đào tạo những sinh viên có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, đồng thời có khả năng làm việc trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh. Các tiêu chuẩn trên hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia vào thị trường công nghệ thông tin trong nước và quốc tế, góp phần thực hiện chủ trương đường lối của Đảng.

  pdf53p codon_09 28-03-2016 62 5   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày những quy định chung, tuyển sinh, chương trình đào tạo, hoạt động đào tạo, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trong trường, của giảng viên, học viên, thanh tra, kiểm tra, tố cáo, khiếu nại, xử lý vi phạm và tổ chức thực hiện áp dụng quy định trong việc đào tạo trình độ thạc sĩ của trường.

  pdf66p roongkloi10 11-08-2017 67 5   Download

 • Giáo dục quốc tế nói chung và chương trình IB nói riêng đang là xu thế giáo dục ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Hoa Kì, chương trình International Baccaraulate (IB) được khuyến khích áp dụng tại các trường phổ thông. Bài báo này giới thiệu những thông tin cơ bản về quá trình phát triển của chương trình này. Ngoài ra, tác giả còn cung cấp những thông tin chi tiết về việc áp dụng chương trình IB tại một số trường phổ thông ở Hoa Kì. Chúng tôi cũng đưa ra một số đề xuất nhằm ứng dụng mô hình này tại các trường phổ thông ở Việt Nam.

  pdf9p allbymyself_07 02-02-2016 38 1   Download

 • Chương trình đào tạo Giáo dục cao đẳng chuyên nghiệp với mục tiêu chung đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế có nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời có kiến thức và kỹ năng chuyên môn ở trình độ cao đẳng, ngoại ngữ và tin học tương đối thông thạo, khả năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, có sức khỏe, kỹ năng giao tiếp tốt và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các tổ chức tiếp nhận.

  pdf25p codon_011 02-03-2016 53 1   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên được đào tạo kế toán theo IFRS tại HVNH, sử dụng mô hình hồi quy bội và phân tích tương quan với mẫu nghiên cứu là 220 sinh viên chất lượng cao chuyên ngành kế toán và chương trình liên kết quốc tế (CityU).

  pdf10p vieeinstein2711 25-07-2019 45 3   Download

 • Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã nêu: Phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước [1]. Nhiệm vụ này là không chỉ của ngành hàng hải, mà còn cần phải có các giải pháp phát triển nguồn nhân lực hàng hải của các cơ sở đào tạo.

  pdf5p advanger1 06-05-2018 20 0   Download

 • Giáo dục quốc tế nói chung và chương trình IB nói riêng đang là xu thế giáo dục ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Hoa Kì, chương trình International Baccaraulate (IB) được khuyến khích áp dụng tại các trường phổ thông. Bài báo này giới thiệu những thông tin cơ bản về quá trình phát triển của chương trình này. Ngoài ra, tác giả còn cung cấp những thông tin chi tiết về việc áp dụng chương trình IB tại một số trường phổ thông ở Hoa Kì. Chúng tôi cũng đưa ra một số đề xuất nhằm ứng dụng mô hình này tại các trường phổ thông ở Việt Nam.

  pdf9p thiendiadaodien_3 27-12-2018 11 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1241 lượt tải
368 tài liệu
1138 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chương trình đào tạo quốc tế
p_strCode=chuongtrinhdaotaoquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2