intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyển hóa xenobiotic

Xem 1-19 trên 19 kết quả Chuyển hóa xenobiotic
 • Chuyển hóa xenobiotic.Ths. Bựi Bỏ Minh...M ở đ ầu.- Cơ thể là hệ thống mở, tiếp nhận nhiều chất từ bên ngoài...- Xenobiotic: chất lạ sinh học, gồm thuốc, hóa chất, gia vị, … - Nghiên cứu chuyển

  ppt21p fpt_12 21-05-2013 222 8   Download

 • Bài giảng Chuyển hóa xenobiotic gồm có những nội dung chính sau: Quá trình biến đổi chung của xenobiotic, các phản ứng trong chuyển hóa xenobiotic, cơ chế chuyển hóa xenobiotic trong tế bào, các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển hóa xenobiotic và ý nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt21p thiendiadaodien_1 10-12-2018 26 0   Download

 • Đại cương I- Quá trình biến đổi chung của xenobiotic- Hệ thống LADME trì xenobioticIIII- Chuyển hóa xenobiotic trong tế bào 2.1. Enzym CH xenobiotic 2.2. Thành phần cấu tạo của hệ thống enzym CH xenobiotic 2.3. Chu trình f/ư của cytochome P450 trì IIIIII-Các phản ứng trong CH xenobiotic 3.1 Các f/ư gđ 1: (f/ư không tổng hợp). 3.2. Các f/ư gđ 2: (f/ư liên hợp hay tổng hợp). IVIV- Hiện tượng ức chế và cảm ứng các enzym CH xenobiotic 4.14.1- Hiện tượng ức chế .. 4.2. Hiện tượng cảm ứng...

  pdf5p artemis04 07-09-2011 137 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyển hoá xenobiotic', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt22p buddy7 29-06-2011 62 3   Download

 • Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các khu dân cư, thị tứ, thị trắn, các bệnh viện, trường học hoặc các đối tượng khác có nước thải tương tự như nước thải sinh hoạt. Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các khu dân cư, thị tứ, thị trắn, các bệnh viện, trường học hoặc các đối tượng khác có nước thải tương tự như nước thải sinh hoạt.

  ppt23p lalan38 29-03-2013 82 21   Download

 • Bài giảng Chương 14 "Chuyển hoá sinh học các hợp chất dị sinh & kim loại trong xử lí nước thải" giúp các bạn nắm được những kiến thức về: tổng quan về chuyển hóa sinh học, phân huỷ sinh học trong môi trường nước, sự bền vững của các hợp chất, đường đi của chất Xenobiotics trong các công trình xử lý nước thải, loại bỏ các chất hữu cơ độc hại bằng quá trình sinh học hiếu khí, loại bỏ các hợp chất hữu cơ độc hại bằng quá trình kị khí sinh hoá sinh học các kim loại.

  ppt39p jess_le 02-10-2014 137 19   Download

 • Đặc tính xúc tác của 2 nhóm E: E: Đặc tính Tính chất của cơ chất Số lượng Tính đặc hiệu Hiện tượng cảm ứng Vị trí khư trú Khả năng hydroxy hoá nă H.động/ điều kiện tổ hợp Vai trò của P.Lipid E thường có Quen thuộc Rất phong phú Rất cao, rất chặt chẽ Không rõ, ko quan trọng Ty thể và tiểu phần ko phải là microsome Tham gia:Các con đường CH chất & CH năng lượng nă Ko bắt buộc Ko cần thiết E xenobiotic Lạ ít, nghèo nàn Thấp Rất rõ và quan trọng Microsome Th.gia...

  pdf5p artemis04 07-09-2011 78 13   Download

 • f/ư khử : E= reductase. VD: Cl3C-CHO Reductase Cl3C-CH2-OH Chloral Trichloethanol +2H + f/ư oxy hoá (hydroxy hoá): . Hydroxyl hoá chuỗi alkyl:tạo thành alcol bặc 1 hoặc bậc 2. . Hydroxyl hoá nhân thơm: tạo phenol là con đường CH chung của thuốc ở người.VD: tạo 4A từ TNT. . Oxy hoá- O- khử alkyl: VD: Phenacetin hoáParacetamol . Oxy hoá- N- khử alkyl: vd:ephedrin, erytromycin, diazepam hoá. Khử amin oxy hoá :vd: Amphetamin Phenylaceton+NH3 . Khử sulfit: vd: wofatox Paraoxon...

  pdf5p artemis04 07-09-2011 79 9   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định các biến đổi nucleotid của các gen CYP1A1, NAT2, GSTP1 ở nam giới vô sinh nguyên phát. Phân tích mối liên quan giữa các biến đổi nucleotid thường gặp của các gen CYP1A1, NAT2, GSTP1 với vô sinh nam.

  pdf168p cotithanh321 06-08-2019 11 3   Download

 • Mục đích của luận án nhằm xác định các biến đổi nucleotid của các gen CYP1A1, NAT2, GSTP1 ở nam giới vô sinh nguyên phát. Phân tích mối liên quan giữa các biến đổi nucleotid thường gặp của các gen CYP1A1, NAT2, GSTP1 với vô sinh nam.

  pdf27p cotithanh321 06-08-2019 7 1   Download

 • Có cấu trúc rất khác nhau-td dược lý cũng khác nhau. Hiện nay nhauxác định được hơn 600 chất gây cảm ứng enzym X. - Khả năng cảm ứng của các chất là khác nhau : có chất nhanh có nă chất chậm, có chất mạnh có chất yếu. - Tan trong lipid ở pH=7 và cần có nồng độ tới mức mới gây được cảm ứng. - Tác dụng cảm ứng trên các loài khác nhau là khác nhau: vd: Tobutamid chỉ gây cảm ứng enzym X ở chó còn ở thỏ thì ko...

  pdf5p artemis04 07-09-2011 89 9   Download

 • CYP3A5 là một trong 4 gen thuộc cụm gen CYP3A mã hóa cho các enzyme tham gia chuyển hóa nhiều loại thuốc, các hợp chất nội sinh và các hợp chất xenobiotic khác. Trong đó, CYP3A5 tham gia chuyển hóa hơn 30% thuốc lâm sàng được kê đơn. Khả năng chuyển hóa thuốc của CYP3A5 cũng như các gen khác thuộc họ CYP3A phụ thuộc chủ yếu vào di truyền.

  pdf13p 12120609 23-03-2020 10 0   Download

 • Thủ tục tóm tắt thí nghiệm cho điều tra sự xuống cấp và chuyển đổi xenobiotics được vạch ra, cùng với một phân tích quan trọng của những hạn chế cố hữu trong các thử nghiệm thông thường để xác định khả năng phân huỷ sinh học đã sẵn sàng. Một mô tả ngắn gọn về thủ tục làm giàu tự chọn bao gồm các thành phần cơ bản của các phương tiện truyền thông tăng trưởng cùng với các tính năng nổi bật của thành phần và sử dụng của họ. Sự chú ý được hướng dẫn đến các...

  pdf72p tuongmatdo 10-12-2011 68 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là mô tả tỷ lệ xuất hiện một số đột biến gen NAT2 và GSTP1 ở nam giới vô sinh nguyên phát. Bước đầu xác định mối liên quan giữa một số đột biến gen NAT2 và GSTP1 với vô sinh nam.

  pdf7p jangni2 20-04-2018 27 0   Download

 • Chương 3: phương thức chất độc vào cơ thể 1. Giới thiệu Phản ứng của cơ thể (response) đối với một chất độc hoá học phụ thuộc trực tiếp vào liều lượng hoá chất được chuyển đến bộ phận tiếp nhận. Cần hiểu rõ sự tiếp xúc (sự phơi nhiễm) và liều lượng. - Sự tiếp xúc (exposure): là việc có mặt của một chất lạ đối với cơ thể (xenobiotic) trong cơ thể sinh vật. Đơn vị của sự tiếp xúc là ppm hoặc đơn vị khối lượng/m3 không khí, lít nước, kg thực phẩm. Sự tiếp xúc qua...

  pdf20p biodoc 24-08-2011 114 39   Download

 • Sự kiên trì: Tổng Định hướng Tóm tắt tổng quan được trình bày một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại của xenobiotics bao gồm cả vai trò của cả hai phản ứng bất lợi vô sinh và sinh học. Ví dụ được đưa ra các phản ứng quang hóa bao gồm cả những diễn ra trong tầng đối lưu và chuyển đổi các sản phẩm mà sau đó có thể nhập vào hệ thống thuỷ sản trên mặt đất, và các biến đổi hóa học bao gồm cả thủy phân, dehalogenation, quá trình oxy hóa, và giảm. ...

  pdf188p tuongmatdo 10-12-2011 55 4   Download

 • Đại học của phân hủy sinh học và chuyển dạng sinh học Tóm tắt Một cố gắng đã được thực hiện để mô tả những con đường được sử dụng bởi các vi sinh vật phân huỷ hay biến đổi xenobiotics. Hầu hết các nhóm cấu trúc chủ yếu được xem xét, bao gồm béo, thơm, alicyclic, và các hợp chất dị vòng, bao gồm cả những người có oxy, lưu huỳnh, Các chất nitơ, phốt pho, hoặc halogen. Mặc dù các hợp chất organochlorine đã nhận được sự chú ý nhất, một nỗ lực đã được thực hiện bao gồm...

  pdf215p tuongmatdo 10-12-2011 65 4   Download

 • Vai trò của phổi trong tích lũy và chuyển hóa của hợp chất xenobiotic-ý nghĩa độc tính hóa học gây ra. Crit. Rev. Toxicol. 25: 165-205, 1995. Henderson, R. J., và K. J. Nikula. Độc tính đường hô hấp. Giới thiệu về Độc Chất Học Sinh hóa, lần 3, E. Hodgson và RC thông minh, eds.

  pdf58p banhbeo3 07-11-2011 58 3   Download

 • Ung thư tế bào gốc trong ung thư phổi: biệt khác nhau giữa tế bào nhỏ và ung thư biểu mô không nhỏ Lung di động 113 ALDHS đa năng đóng vai trò trong chuyển hóa endobiotic và xenobiotic thông qua con đường chuyển hoá cụ thể.

  pdf45p meomap10 28-12-2011 52 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
529 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chuyển hóa xenobiotic
p_strCode=chuyenhoaxenobiotic

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2