intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ bản về đấu thầu

Xem 1-0 trên 0 kết quả Cơ bản về đấu thầu
 • Có lẽ bạn đọc đã quen thuộc với Nguyễn Ngọc Tư ở thể loại truyện ngắn và tạp bút, nhưng với tiểu thuyết thì "Sông" là cuộc thử sức đầu tiên của tác giả. Mỗi câu chuyện trong "Sông", tác giả lại có một góc nhìn khác nhau về nỗi buồn và thân phận con người, chúng ta sẽ bị cuốn theo dòng chảy của sông Di hư ảo, cuốn theo những con người có vẻ yên lặng nhưng chất chứa dữ dội, bão tố và khát khao nhìn thấu cuộc đời. Mời các bạn cùng đón đọc tiểu thuyết qua phần 1 của tiểu thuyết sau đây.

  pdf119p runordie4 05-07-2022 1 0   Download

 • Bài viết tiến hành phân tích quy trình thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, phát hiện những vướng mắc và tồn tại trong quá trình thực thi các quy định pháp lý có liên quan, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo tính pháp lý của các dự án, hướng đến một thị trường bất động sản hiệu quả và minh bạch hơn, hướng đến hoàn thiện các quy định pháp lý về hoạt động lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, bảo đảm tính hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động này.

  pdf14p viellenkullman 13-05-2022 18 1   Download

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 5.3 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng có nội dung trình bày về hoạch định chương trình marketing mix - chiến lược giá; quyết định sản phẩm; thiết kế chương trình và chiến lược giá cả; các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định về giá; quan hệ giữa giá với chiến lược định vị và các yếu tố thuộc marketing mix;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf42p hanthienngao 15-04-2022 14 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về thẩm định dự án đầu tư; đấu thầu dự án đầu tư; cơ sở pháp lý của thẩm định dự án đầu tư; phương pháp thẩm định dự án đầu tư; nội dung thẩm định dự án đầu tư; tổ chức thẩm định dự án; các phương pháp lựa chọn nhà thầu; trình tự thực hiện đấu thầu; hợp đồng trong đấu thầu dự án đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p chenlinong_0310 23-02-2022 25 9   Download

 • Quyết định số 631/2021/QĐ-BTP ban hành về việc danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2021 của Bộ Tư pháp. Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017. Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

  doc3p hoadaquy852 16-02-2022 16 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu vấn đề pháp luật góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và thành tựu đạt được khi áp dụng pháp luật này, từ đó tìm ra những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại đó, phân tích một số rủi ro trong hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và đề xuất các kiến nghị phục vụ cho việc hoàn thiện pháp luật góp vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf140p badbuddy05 16-02-2022 11 4   Download

 • Đề tài có mục đích làm rõ nền tảng lý luận pháp luật về đấu thầu xây dựng, trên cơ sở đó phân tích thực trạng các qui định pháp luật hiện hành và thực tiễn thi hành để tìm ra những bất cập, nguyên nhân của những bất cập nhằm tới việc kiến nghị hoàn thiện lĩnh vực pháp luật này cả về phương diện lập pháp, tư pháp và thực hành.

  pdf109p badbuddy04 11-02-2022 34 6   Download

 • Hợp đồng xây dựng là văn bản pháp lý giữa bên giao thầu và bên nhận thầu nhằm xác lập sự thỏa thuận giữa 2 bên về quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng. Bài viết sẽ trình bày về các loại hợp đồng xây dựng áp dụng hiện nay và quá trình quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng ở Việt Nam để các đơn vị liên quan quản lý hợp đồng có hiệu quả hơn.

  pdf8p viaristotle 26-01-2022 13 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu khái quát các cơ sở lý luận của quy chế đấu thầu mua sắm hàng hóa quốc tế; nguyên tắc cơ bản, thực tiễn áp dụng quy chế đấu thầu hiện hành của Việt Nam và quốc tế; phân tích có hệ thống các quy định của pháp luật trong nước và quốc tế về đánh giá tồn tại, vướng mắc trong đấu thầu, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt và hài hòa quy định pháp luật về quy chế đấu thầu trong nước và quốc tế.

  pdf164p badbuddy02 24-01-2022 13 1   Download

 • Hợp đồng thầu phụ là loại hợp đồng được ký kết giữa nhà thầu chính với nhà thầu phụ nhằm đạt thỏa thuận về việc thực hiện gói thầu mà nhà thầu đã có được sau quá trình đấu thầu. Hợp đồng thầu phụ cũng là cơ sở để xác định phạm vi công việc, tỷ lệ công việc mà nhà thầu phụ tham gia. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc8p nguyenhoangthien92 11-01-2022 37 0   Download

 • Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh - Quyển 2 gồm có 17 câu hỏi về Thỏa thuận ấn định giá; Thỏa thuận phân chia thị trường; Thỏa thuận cản trở sự gia nhập thị trường của đối thủ; Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường;.... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p caphesuadathemhanh 03-12-2021 28 0   Download

 • Giáo trình Kinh tế đầu tư - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Kết quả và hiệu quả của đầu tư phát triển, phương pháp luận về lập dự án đầu tư phát triển, thẩm định dự án đầu tư, một số vấn đề cơ bản về đấu thầu trong các dự án đầu tư, quan hệ quốc tế trong đầu tư.

  pdf185p cucngoainhan2 21-10-2021 25 3   Download

 • Mục đích chính của luận văn là nhu cầu đầu tư các dự án về công trình thủy lợi, biến đổi khí hậu là vấn đề nóng của toàn cầu, việc sự dụng nguồn vốn ODA hiệu quả được các nhà tài trợ quan tâm và cách thức quản lý nguồn vốn ODA thông qua quản lý các hoạt động quản lý đấu thầu tại các dự án sử dụng các nguồn vốn này đảm bảo tính minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả trong công tác quản lý. Do đó, đề tài mở ra một hướng đi cho việc quản lý đấu thầu tại Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi cho những năm tiếp theo có hiệu quả hơn và thu hút được nhiều nguồn ODA cho thủy lợi, biến đổi khí hậu.

  pdf97p tomjerry001 19-10-2021 23 9   Download

 • Mục đích nghiên cứu nhằm làm cơ sở để nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả đấu, tác giả đã lần lượt giới thiệu các khái niệm về khách hàng tổ chức, hành vi mua của tổ chức, quá trình thông qua quyết định lựa chọn của tổ chức và mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của tổ chức.

  pdf167p beloveinhouse10 21-09-2021 6 2   Download

 • Đề tài có mục đích làm rõ nền tảng cơ sở lý luận về đấu thầu trong xây dựng. Từ đó phân tích thực trạng, đối chiếu với các qui định pháp luật hiện hành để đề xuất giải pháp nâng cao năng lực của đội ngũ chuyên gia trong việc lựa chọn nhà thầu, nhằm nâng cao hiệu quả đấu thầu xây lắp tại Ban Quản lý dự án Thành phố Cao Lãnh.

  pdf100p beloveinhouse09 18-09-2021 16 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu có cấu trúc gồm 3 chương trình bày tổng quan về công tác đấu thầu trong xây dựng; cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc lựa chọn thầu xây lắp; phân tích thực trạng và xây dựng quy trình lựa chọn nhà thầu xây lắp các dự án nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Bến Tre.

  pdf139p beloveinhouse09 18-09-2021 16 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu tổng quan về công tác đầu thấu và lựa chọn nhà thầu hiện nay, các cơ chế chính sách và các văn bản pháp lý hiện hành trong lĩnh đấu thầu hiện nay; trên cơ sở thực trạng về công tác đấu thầu, lực chọn nhà thầu và cơ chế chính sách hiện hành, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình.

  pdf95p beloveinhouse09 18-09-2021 10 2   Download

 • Nội dung chính của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về Dự án, Dự án đầu tư xây dựng cơ bản và QLDA. Phân tích thực trạng công tác Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong công tác Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Đại học Quốc gia Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf111p whiteoleander 13-09-2021 13 2   Download

 • Đề tài này nghiên cứu kỹ hơn và có hệ thống hơn về các quy định liên quan đến hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tìm ra những vướng mắc bất cập để từ đó đưa ra được những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách của các ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf151p thegooddinosaur 04-09-2021 20 2   Download

 • Nội dung nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, năng lực tư vấn quản lý dự án và sự cần thiết khách quan phải nâng hiệu quả QLDA trong điều kiện nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng 2 năng lực tư vấn QLDA của NAGECCO trong thời gian vừa qua, qua đó đi sâu phân tích và đánh giá những nguyên nhân và hạn chế, những thành quả đạt được về năng lực tư vấn của NAGECCO.

  pdf116p thegooddinosaur 04-09-2021 24 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ bản về đấu thầu
p_strCode=cobanvedauthau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2