intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ bản về đấu thầu

Xem 1-20 trên 262 kết quả Cơ bản về đấu thầu
 • Bài giảng Chương 7: Một số vấn đề cơ bản về đấu thầu cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm, phạm vi, vai trò và các loại hình đấu thầu; các hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; trình tự thực hiện đấu thầu và một số nội dung khác.

  pdf58p kieuphong21055 07-09-2010 468 241   Download

 • Đấu thầu là một hoạt động của nền kinh tế thị trường, nó tuân theo các quy luật khách quan của thị trường như quy luật cung - cầu, quy luật giá cả - giá trị. Thông qua hoạt động đấu thầu, những người mua (BMT) có nhiều cơ hội để lựa chọn những người bán phù hợp với mình, mang lại hiệu quả cao nhất- xứng với giá trị của đồng tiền mà người mua sẵn sàng bỏ ra.

  pdf0p nhatro75 12-07-2012 170 35   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng bộ môn kinh tế xây dựng về Dự toán xây dựng cơ bản và đấu thầu xây lắp công trình - Chương 2 Định mức dự toán và đơn giá xây dựng cơ bản,Trong các dự án đầu tư xây dựng, xây dựng là việc xây, tạo dựng nên cơ sở hạ tầng. Mặc dù hoạt động này được xem là riêng lẻ, song trong thực tế, đó là sự kết hợp của nhiều nhân tố. Hoạt động xây dựng được quản lí bởi nhà quản lí hay chủ đầu tư, nhà thầu xây...

  pdf33p suatuoiconbo 29-07-2011 760 407   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng bộ môn kinh tế xây dựng về Dự toán xây dựng cơ bản và đấu thầu xây lắp công trình - Chương 4 Phương pháp lập dự toán công trình

  pdf46p suatuoiconbo 29-07-2011 403 257   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng bộ môn kinh tế xây dựng về Dự toán xây dựng cơ bản và đấu thầu xây lắp công trình - Chương 1

  pdf15p suatuoiconbo 29-07-2011 371 217   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng bộ môn kinh tế xây dựng về Dự toán xây dựng cơ bản và đấu thầu xây lắp công trình - Chương 5 Thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành

  pdf13p suatuoiconbo 29-07-2011 352 210   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng bộ môn kinh tế xây dựng về Dự toán xây dựng cơ bản và đấu thầu xây lắp công trình - Chương 3 Công tác tính tiền lương

  pdf44p suatuoiconbo 29-07-2011 308 188   Download

 • Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về đấu thầu, các văn bản về đấu thầu, phạm vi, đối tượng áp dụng, khái niệm về đấu thầu, đặc điểm của đấu thầu, vai trò của đấu thầu, các nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu, phân loại đấu thầu, các hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, quy trình lựa chọn nhà thầu.

  pdf57p vinatri2711 03-03-2020 31 5   Download

 • Đề tài hệ thống hóa những lý luận cơ bản về đấu thầu, năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng; phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty cổ phần DINCO trong thời gian qua; đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty Cổ phần DINCO trong thời gian tới.

  pdf141p bautroibinhyen5 01-12-2016 206 61   Download

 • Bài giảng Chuyên đề: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm đấu thầu, hệ thống pháp lý về đấu thầu hiện hành, hoạt động đấu thầu trong chu kỳ dự án, các quy định cơ bản về đấu thầu và một số kiến thức khác.

  ppt66p badaohatgao 26-06-2013 198 39   Download

 • Đề tài hệ thống hóa những lý luận cơ bản về đấu thầu, năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng; phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh trong đấu thầu và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực đấu thầu của công ty TNHH MTV xây dựng 384 trong thời gian qua; đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của Công ty TNHH một thành viên xây dựng 384 trong thời gian tới.

  pdf151p bautroibinhyen5 01-12-2016 61 13   Download

 • Nội dung của luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách; Thực trạng quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk; Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách.

  pdf27p anhinhduyet000 01-07-2019 35 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu, phân tích cụ thể các quy định của pháp luật về QLNN về đấu thầu MSHH trong KVC một cách có hệ thống trên cơ sở khái quát lý luận và thực tế để thấy rõ mục đích, quy trình mà pháp luật quy định. Luận văn hệ thống những khung lý luận cơ bản, hình thành hệ thống lý luận về QLNN về đấu thầu MSHH trong KVC.

  pdf26p ocxaodua999 13-04-2021 11 0   Download

 • Luật Đấu thầu của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam. Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu.

  doc60p chungvantan 30-09-2009 366 95   Download

 • Nền kinh tế nước ta đang ngày càng phát triển theo xu hướng hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà Nước đã và đang thực hiện chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Để đạt được mục tiêu đó Nhà nước cần chú trọng phát huy nội lực đất nước, trong bối cảnh này, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản được đánh giá là ngành kinh tế kỹ thuật hết...

  pdf99p caphe_123 17-07-2013 201 50   Download

 • Để đáp ứng nhu cầu mua sắm (hàng hóa, dịch vụ, công trình...) người mua (tổ chức, cá nhân) có thể tiến hành theo 2 cách: - Trao đổi trực tiếp (người mua đồng thời là người sở hữu khoản tiền dùng để mua sắm); - Tổ chức cuộc thi cho nhiều người bán tham gia. Trên cơ sở kết quả thi, chọn được người bán tốt nhất (giá cả, chất lượng hàng hóa dịch vụ, năng lực thi công, năng lực tài chính...)...

  ppt25p plzloveme 20-11-2012 118 10   Download

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành một số văn bản liên quan đến đầu thầu, trong đó có Thông tư 03/2015/TT-BKHT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp. Các quy định về đấu thầu thay đổi quá lớn, có tính cách mạng, nên nhiều nội dung giải thích chưa rõ ràng, còn khó hiểu, chưa thống nhất. Từ kinh nghiệm bản thân, tác giả đi sâu lập luận, lý giải một số điều trong thông tư rõ ràng hơn.

  pdf5p angicungduoc1 01-12-2019 22 2   Download

 • (NB) Bài giảng Kinh tế đầu tư: Phần 2 thông tin đến các bạn về phương pháp luận về lập dự án đầu tư phát triển, thẩm định dự án đầu tư, một số vấn đề cơ bản về đấu thầu trong các dự án đầu tư, quan hệ quốc tế trong đầu tư.

  pdf61p thuyanlac888 16-05-2020 15 1   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là hệ thống hóa cơ sở khoa học về vấn đề quản lý nhà nước về đấu thầu MSHH trong KVC. Phân tích tình hình quản lý nhà nước về đấu thầu MSHH trong KVC ở Bắc Kạn để chỉ ra những kết quả đã đạt được và những bất cập còn tồn tại, từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện QLNN về đấu thầu MSHH trong KVC tại tỉnh Bắc Kạn.

  pdf127p ocxaodua999 13-04-2021 8 2   Download

 • Giáo trình kinh tế đầu tư nội dung gồm 9 chương trình bày đối tượng; nhiệm vụ nghiên cứu của môn học, những vấn đề cơ bản của đầu tư phát triển, nguồn vốn đầu tư, quản lý và kế hoạch hóa đầu tư, kết quả và hiệu quả đầu tư phát triển, phương pháp luận về lập dự án đầu tư phát triển, thẩm định dự án đầu tư, một số vấn đề cơ bản về đấu thầu trong các dự án đầu tư, quan hệ quốc tế trong đầu tư.

  pdf296p namde03 22-03-2013 2108 566   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ bản về đấu thầu
p_strCode=cobanvedauthau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2